RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
15.05.2019
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2019 s-au cifrat la 257,2 mil. dolari SUA, cu 6,6% mai mult față de luna precedentă și cu 6,2% - comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 733,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 8,1%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 522,3 mil. dolari SUA (71,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 12,6% față de ianuarie-martie 2018, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 8,6%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 210,7 mil. dolari SUA (28,7% din total exporturi), sau cu 1,8% mai puțin comparativ cu ianuarie-martie 2018. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 21,3% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 7,4%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (84,9% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (8,2%), feroviar (5,4%), aerian (1,4%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 470,8 mil. dolari SUA (cu 3,6% mai mult față de ianuarie-martie 2018), deținând o cotă de 64,2% în total exporturi (67,0% - în ianuarie-martie 2018).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 14,0% (în ianuarie-martie 2018 – 16,8%), ce corespunde unei valori de 102,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 10,1%, comparativ cu ianuarie-martie 2018.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă majorarea exporturilor în Turcia (de 2,3 ori), România (+17,8%), Siria (de 61,3 ori), Polonia (+17,9%), Cipru (de 5,6 ori), Germania (+5,0%), Indonezia (de 2,6 ori), Italia (+3,0%), Afganistan (de 73,7 ori), Republica Cehă (+23,7%), Canada (de 3,3 ori), Israel (de 3,4 ori), Elveția (+8,2%), Egipt (de 7,1 ori), Africa de Sud (de 3,1 ori), Brazilia (de 25931,7 ori), Malaysia (+32,6%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 15,4%.

În același timp s-au micșorat exporturile în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-54,2%), Emiratele Arabe Unite (-93,5%), Belarus (-17,8%), Austria (-33,7%), Bulgaria (-21,5%), Franța (-20,3%), Grecia (-23,1%), Ucraina (-10,4%), Federația Rusă (-3,4%), Kazahstan (-55,4%), Georgia (-26,8%), Liban (-39,5%), Slovacia (-30,7%), Arabia Saudita (-45,2%), Danemarca (-80,0%), Estonia (-35,0%), Lituania (-13,1%), Irak (-9,3%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 7,3%.

În ianuarie-martie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+49,2%), cereale și preparate pe bază de cereale (+29,4%), semințe și fructe oleaginoase (+14,8%), vehicule rutiere (de 1,6 ori), %), hrană destinată animalelor (+26,2%), legume și fructe (+2,2%), articole din lemn (+28,9%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+27,0%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+3,1%), articole din minerale nemetalice (+7,1%), tutun brut și prelucrat (+13,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 2,0 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+25,6%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+36,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+7,9%), cauciuc prelucrat (de 1,6 ori), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 13,7%.

Totodată s-au micșorat exporturile de îmbrăcăminte și accesorii (-15,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-11,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-24,8%), mobilă și părțile ei (-9,2%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-44,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-46,0%), încălțăminte (-15,3%), produse chimice organice (-25,9%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-23,6%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-27,3%), produse lactate și ouă de păsări (-23,4%), animale vii (-38,6%), articole prelucrate din metal (-10,3%), piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute (-58,6%), metale neferoase (-83,8%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 6,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2019 au însumat 533,4 mil. dolari SUA, cu 16,1% mai mult, față de luna anterioară și cu 1,7% - comparativ cu luna martie 2018.

În ianuarie-martie 2019 importurile de mărfuri au constituit 1365,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,9%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (81,5% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,3%), transportul feroviar (4,0%), aerian (2,6%), maritim (1,7%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 653,3 mil. dolari SUA (cu 1,5% mai mult, comparativ cu ianuarie-martie 2018), deținând o pondere de 47,8% în total importuri (48,5% - în ianuarie-martie 2018).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 367,1 mil. dolari SUA (cu 10,4% mai mult, față de ianuarie-martie 2018), care echivalează cu o cotă de 26,9% în total importuri (25,1% - în ianuarie-martie 2018).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă creșterea importurilor din Federația Rusă (+6,0%), Ucraina (+9,4%), România (+4,8%), Belarus (+40,3%), Republica Cehă (+26,7%), Turcia (+4,4%), Germania (+3,0%), Turkmenistan (de 2091,6 ori), Lituania (de 1,7 ori), India (+21,5%), Elveția (+25,3%), Finlanda (de 1,7 ori), Uzbekistan (de 2,0 ori), Spania (+5,9%), Kazahstan (de 3,6 ori), Slovacia (+13,9%), Egipt (+48,0%), Maroc (de 1,9 ori), Franța (+2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+5,2%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 5,0%.

În același timp s-au diminuat importurile din Bulgaria (-28,1%), China (-2,7%), Austria (-14,5%), Ungaria (-8,5%), Vietnam (-19,8%), Japonia (-14,3%), Polonia (-3,1%), Brazilia (-42,1%), Olanda (-6,7%), Africa de Sud (-57,6%), Israel (-19,7%), Danemarca (-19,0%), Mexic (-47,1%).

În ianuarie-martie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (+13,4%), vehicule rutiere (+13,6%), produse medicinale și farmaceutice (+16,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+16,7%), energie electrică (de 1,6 ori), tutun brut și prelucrat (de 1,7 ori), legume și fructe (+7,6%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,4 ori), carne și preparate din carne (+34,2%), încălțăminte (+18,0%), cărbune, cocs și brichete (de 2,2 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+6,2%), materiale plastice prelucrate (+8,7%), produse lactate și ouă de păsări (+11,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+6,1%), lemn și plută (+24,8%), articole din minerale nemetalice (+5,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+6,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+4,0%), pește, crustacee, moluște (+5,4%), produse tanante și colorante (+11,1%), produse chimice anorganice (+23,7%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 5,6%.

Totodată au scăzut importurile de fire, țesături și articole textile și produse conexe (-18,2%), piele și blană prelucrate (-26,8%), semințe și fructe oleaginoase (-15,5%), articole prelucrate din metal (-11,5%), metale neferoase (-14,3%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-3,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-18,0%), fier și oțel (-10,3%), îngrășăminte minerale sau chimice (-6,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-30,4%), îmbrăcăminte și accesorii (-4,4%), hrană destinată animalelor (-13,1%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-32,4%), materiale plastice sub forme primare (-6,4%), mobilă și părțile ei (-4,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-9,2%).

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2019 a fost de 276,2 mil. dolari SUA, cu 58,3 mil. dolari SUA (+26,7%) mai mare, față de cel înregistrat în luna februarie 2019 și cu 6,0 mil. dolari SUA (-2,1%) mai mic, comparativ cu luna martie 2018.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-martie 2019 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 632,2 mil. dolari SUA, cu 15,9 mil. dolari SUA (-2,4%) mai mic, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 182,5 mil. dolari SUA, cu 6,9 mil. dolari SUA (-3,6%) mai mic față de cel înregistrat în ianuarie-martie 2018, iar cu țările CSI - de 264,9 mil. dolari SUA, cu 46,1 mil. dolari SUA (+21,0%) mai mare.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2019 a fost de 53,7%, comparativ cu 51,1% în perioada similară din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2019 a constituit 72,1% (în ianuarie-martie 2018 - 70,6%), iar cu țările CSI – 27,8% (în ianuarie-martie 2018 - 34,2%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2019 mărfuri și produse în valoare de 40,5 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2018. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de reducerea importurilor de autoturisme (-2,4%), cărora le-au revenit 81,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe (8 tabele în format Excel):

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor
din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna martie 2019 sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date rectificate
3. Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior 
tel. 022 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49708 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran