RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019
25.05.2020
Versiune tipar

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2019

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 20191.

Sisteme publice de alimentare cu apă2

Lungimea apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei s-a majorat

Anual sunt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă. În anul 2019, lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 0,4 mii km alcătuind 14,7 mii km. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 10,5%. De asemenea, au fost construite 268,2 km de rețele noi și reconstruite 89,0 km de rețele de distribuție a apei. Cea mai mare pondere a lungimii de rețele publice noi construite s-a înregistrat în localitățile din regiunea Centru – 107,2 km (40,0%) și din regiunea Sud – 95,5 km (35,6%) (vezi anexa, tabelul 1).

Pe parcursul anului, au funcţionat 14,5 mii km de reţele publice de distribuție a apei (98,6% din lungimea totală), restul (circa 200 km) revenind sistemelor de alimentare cu apă nefuncţionale.

Localitățile din Regiunea Nord dețin cel mai mic nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă

În anul 2019, acces la sistemul public de alimentare cu apă au avut 53 municipii și orașe și 724 localități rurale, ceea ce reprezintă 50,7% din localităţile ţării. Circa 51% din satele Moldovei nu au acces la alimentarea cu apă potabilă din sistemul public3.

Tabelul 1. Numărul localităților cu acces la sistemul public de alimentare cu apă și lungimea rețelelor de distribuție a apei, pe medii, 2016-2019

2016

2017

2018

2019

Numărul localităţilor cu acces la sisteme publice de alimentare cu apă

726

744

762

777

inclusiv:

 

 

 

 

localități urbane

53

53

53

53

localități rurale

673

691

709

724

Lungimea totală a reţelelor publice de distribuţie a apei potabile, km

13 295,8

13 782,4

14 276,9

14 697,5

inclusiv:

localități urbane

4 662,7

4 676,9

4 672,5

4 744,5

localități rurale

8 633,1

9 105,5

9 604,4

9 953,0

În profil regional, localitățile din mun. Chișinău (88,6%) și UTA Găgăuzia (78,1%) dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă, iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord (35,5%).

Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă este în creștere

În anul 2019, circa 2154,2 mii persoane din populaţia ţării a beneficiat de serviciul public de alimentare cu apă, din care 1268,0 mii din mediul urban și 886,2 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național rata de conectare a populației la serviciul public de alimentare cu apă a constituit 81,8% din total populaţie (indicatorul ODD 6.1.1.1.)4 . Pe parcursul ultimilor 4 ani, accesul populației la serviciul public de alimentare cu apă a înregistrat o creștere cu circa 259,0 mii persoane (sau 13,6 p.p.).

Sistemele publice de alimentare cu apă preponderent captează apa din surse de suprafață

În anul 2019, volumul de apă captată a constituit 132,8 mil. m.c., inclusiv apă captată din surse de suprafață - 85,8 mil.m.c. (64,6%), din surse subterane - 33,9 mil.m.c. (25,5%), iar apa captată sau primită din alte surse - 13,1 mil.m.c. (9,9%). Ponderea fântânilor arteziene funcționale utilizate pentru captarea apei, în total fântâni arteziene, a constituit 74,5%.

Tabelul 2. Volumul de apă distribuită consumatorilor5, 2016-2019

2016

2017

2018

2019

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

84,0

86,0

88,9

91,3

inclusiv:

localități urbane

67,1

68,3

70,4

71,6

localități rurale

16,9

17,7

18,5

19,7

Din care, volumul de apă distribuită populaţiei, mil. m.c.

59,5

59,9

61,7

63,0

inclusiv:

localități urbane

44,2

43,9

44,9

45,2

localități rurale

15,3

16,0

16,8

17,8

Totodată, cantitatea de apă distribuită consumatorilor a fost de 91,3 mil m.c., cu 2,4 mil. m.c. mai mult faţă de anul 2018. Diferența de 41,5 mii m.c., dintre volumul de apă captată și volumul de apă distribuită consumatorilor, o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportării. În medie, pe an la un locuitor, revine 24,2 m.c. de apă distribuită. Din volumul total de apă distribuită, 63,0 mil. m.c. (sau 69,0%) a fost furnizat populaţiei, 4,9% – instituţiilor bugetare, iar 26,1% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă distribuită populaţiei, comparativ cu anul precedent, s-a majorat cu 2,1%.

Sisteme publice de canalizare6

Lungimea rețelelor publice de canalizare s-a majorat

Nivelul de funcționalitate al sistemelor publice de canalizare este cel mai înalt în mun. Chișinău (100%), regiunea Centru (94,3%) și Sud (88,9%), un nivel mai redus fiind înregistrat în regiunea Nord (86,1%) și UTA Găgăuzia (62,5%). Lungimea totală a reţelelor publice de canalizare a constituit 2,9 mii km sau cu circa 37 km, mai mult faţă de anul 2018. Dat fiind, că nu toate sistemele de canalizare sunt funcţionale, de facto, au funcţionat 2,8 mii km de reţele publice de canalizare (96,6%).

Pe parcursul anului, au fost construite 33,1 km de rețele publice de canalizare și reconstruite 7,5 km, cu 38,2 km și, respectiv, 8,7 km mai puțin, față de anul 20187. Majoritatea rețelelor publice de canalizare noi, 29,4 km (sau 88,8% din totalul lungimii construite) au fost construite în regiunea Centru: în raioanele Călărași - 25,0 km, Orhei și Strășeni - câte 1,5 km, Criuleni - 1,1 km etc.(vezi anexa, tabelul 2).

În anul 2019, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 52 municipii și orașe, dar și în 64 de sate.

Tabelul 3. Numărul localităților cu acces la sistemul public de canalizare și lungimea rețelelor publice de canalizare, pe medii, 2016-2019

2016

2017

2018

2019

Numărul localităţilor cu sisteme publice de canalizare

110

110

109

116

inclusiv:

 

 

 

 

localități urbane

52

52

52

52

localități rurale

58

58

57

64

Lungimea totală a reţelelor publice de canalizare, km

2 816,5

2 829,3

2 895,7

2 933,1

inclusiv:

localități urbane

2 315,9

2 368,9

2 404,2

2 412,3

localități rurale

500,6

460,4

491,5

520,8

Localitățile rurale au cel mai redus acces la serviciul public de canalizare

Cu serviciu public de canalizare au fost asigurate 7,6% din totalul localităților țării, 95,0% din municipii și oraşe şi 4,4% din localităţile rurale.

Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sistemul public de canalizare s-a înregistrat în mun. Chișinău (71,4%) și UTA Găgăuzia (15,6%), iar localităţile din regiunile Sud și Nord au cele mai mici rate de acces (5,4% și, respectiv, 4,7%).

Astfel, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe, rețelele publice de canalizare fiind aproape lipsă în mediul rural. Localitățile rurale din raioanele Drochia, Fălești, Glodeni, Soroca, Rezina, Basarabeasca și Cantemir nu au avut deloc acces la canalizare centralizată.

Numărul populației conectate la serviciul public de canalizare este în creștere

În anul 2019, de serviciul public de canalizare au beneficiat 1060,9 mii persoane, din care 1011,5 mii din mediul urban și 49,4 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, în anul 2019, doar 40,3% din populație era conectată de serviciul public de canalizare, în creștere cu circa 3% față de anul 2018 (indicator ODD.6.2.1.

Volumul apelor uzate evacuate și epurate este în creștere

În anul 2019, volumul total al apelor uzate evacuate a constituit 70,4 mil. m.c., cu 0,9 mil. m.c. mai mult comparativ cu anul 2018. Comparativ cu anul 2016, volumul apelor uzate evacuate a crescut cu 5,2%.

Tabelul 4. Volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare și volumul de apă epurată, pe medii, 2016-2019

2016

2017

2018

2019

Volumul de apă uzată evacuată, mil. m.c

66,9

69,7

69,5

70,4

 inclusiv:

 

 

 

 

localități urbane

65,5

68,0

67,4

68,1

localități rurale

1,4

1,7

2,1

2,3

Volumul de apă uzată epurată, mil.m.c.

64,3

67,7

67,3

68,4

inclusiv:

localități urbane

64,0

67,4

66,9

67,8

localități rurale

0,3

0,3

0,4

0,6

Localităților din regiunile Centru și Nord le revine cel mai mare număr de stații de epurare

Circa 73% din total sisteme publice de canalizare, erau dotate cu staţii de epurare. Din cele 90 stații de epurare, funcţionale erau 75 unităţi. Cea mai bună situație privind existența stațiilor de epurare, a fost în regiunile Centru si Nord care au avut în dotare 31 și, respectiv, 21 stații funcționale. Lipsa stațiilor de epurare s-a înregistrat în raioanele Glodeni, Soroca și Rezina.

Prin staţiile de epurare a apei, au trecut 68,4 mil. m. c. de apă uzată epurată (97,2%). Din volumul total de apă uzată epurată, 96,6% a fost epurată mecanic, 96,2% biologic, iar 2,6% - fără tratament.

 

Note:

1 În anul 2014, a fost revizuită metodologia de colectare a datelor privind activitatea întreprinderilor, instituţiilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, fiind extinsă sfera de cuprindere şi unitatea de referinţă. Astfel, începând cu anul 2014 întreprinderile raportează informaţia la nivel de localitate deservită. Anterior datele au fost prezentate agregat conform sediului întreprinderii. 
2Sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport al apei şi reţele de distribuţie a apei. 
3Organizarea administrativă a teritoriului RM include 1682 localități, din care 147 situate în partea stîngă a Nistrului și 2 localități din mun.Bender. Datele au fost raportate la 1533 localități în total, fără a include localitățile din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender. Din total 1533 localități, 1478 sunt sate și 55 municipii și orașe. 
4 Indicatorii relativi, dependenți de numărul populației, sunt calculați în baza numărului populației cu reședință obișnuită. 
Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). Au fost utilizate calculele propvizorii ale  numărului populației cu reședință obișnuită la 01.01.2020. 
5 Apa este distribuită diferitor categorii de consumatori, atât persoane fizice cât și juridice, care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă, în baza unui contract încheiat cu operatorul.
6 Sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar. 
7 Majorarea lungimii totale a rețelelor publice de canalizare în anul 2019 a avut loc în rezultatul inventarierii lungimii rețelelor publice de canalizare în raioanele: Sîngerei, Călărași, Criuleni, Orhei, Strășeni, Telenești, UTA Găgăuzia.

 

Informații relevante:

  
sdg-ro-06.png
  
Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale
tel. 067 770 011
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52334 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran