RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2021
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2021
19.04.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-februarie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna februarie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 32,5%), generând creșterea producției pe total industrie cu 6,8%. Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-28,4%) și în industria prelucrătoare (-5,1%), atenuând creșterea producției pe total industrie, respectiv, cu 0,5% și 3,9%.

În luna februarie 2021, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 1,1% față de luna februarie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-16,9%) și în industria prelucrătoare (-7,3%). Totodată, s-au înregistrat creșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+19,2%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 3,3%, ca urmare a descreșterii producției în industria extractivă (38,5%) și în industria prelucrătoare (-8,8%). Totodată, s-au înregistrat creșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,1%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-februarie 2021, comparativ cu ianuarie-februarie 2020, s-a micșorat cu 4,4%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-15,9%) și în industria prelucrătoare (-9,4%). Totodată, s-au înregistrat creșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,0%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Februarie 2021 față de
februarie 2020

Ianuarie-februarie 2021 față de
ianuarie-februarie 2020

TOTAL

B

102,4

96,7

S

98,9

95,6

Industria extractivă

B

71,6

61,5

S

83,1

84,1

Industria prelucrătoare

B

94,9

91,2

S

92,7

90,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

132,5

116,1

S

119,2

112,0

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna februarie 2021 comparativ cu aceeași lună a anului 2020 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 10,6% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,2%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 29,8% (-0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 24,9% (-0,7%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 18,2% (-0,8%); fabricarea altor produse alimentare – cu 15,7% (-0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,0% (-0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 6,6% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 23,0% (+0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 1,6% (+0,1%) etc.

În luna de referință s-au înregistrat descreșteri față de februarie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 25,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 2,0%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 23,1% (-0,9%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 18,1% (-1,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 17,7% (-0,7%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 11,5% (-0,2%); fabricarea băuturilor – cu 10,2% (-0,6%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 8,9% (-0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 8,0% (-0,3%) etc.

Totodată, în luna de raport față de februarie 2020, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 38,2% (+0,1%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 32,8% (+0,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 30,4% (+0,7%); fabricarea de mobilă – cu 24,4% (+0,7%); fabricarea produselor textile – cu 22,1% (+0,9%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 21,2% (+0,1%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 15,6% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 13,9% (+0,7%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în februarie 2021, % (serie brută)

 

Februarie 2021 față de ianuarie 2021

Februarie 2021 față de februarie 2020

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (februarie 2021 față de februarie 2020)

INDUSTRIE – TOTAL

117,0

102,4

+2,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

162,5

71,6

-0,5

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

122,6

94,9

-3,9

Industria alimentara

116,9

89,4

-2,2

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

106,3

93,0

-0,4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

97,6

123,0

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

99,8

75,1

-0,7

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

265,1

81,8

-0,8

Fabricarea produselor lactate

104,8

93,4

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

96,7

70,2

-0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

100,5

101,6

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

108,1

84,3

-0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

100,6

103,7

+0,0

Fabricarea băuturilor

113,6

89,8

-0,6

Fabricarea produselor textile

130,8

122,1

+0,9

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

105,7

81,9

-1,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

104,8

88,5

-0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

128,4

138,2

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

136,1

91,1

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

133,2

94,5

-0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

102,4

82,3

-0,7

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

145,9

132,8

+0,4

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

124,2

92,0

-0,3

Producția altor produse din minerale nemetalifere

128,3

113,9

+0,7

Industria metalurgică

101,4

89,1

-0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

156,9

130,4

+0,7

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

129,3

121,2

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

132,7

76,9

-0,9

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

206,4

115,6

+0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

125,6

75,0

-2,0

Fabricarea de mobilă

118,4

124,4

+0,7

Alte activitați industriale n.c.a.

145,7

129,1

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

201,6

122,0

+0,2

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

103,3

132,5

+6,8

Datele tabelului în format .xlsx


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42147 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran