RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Noutăţi / Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2010 şi obiectivele principale pentru anul 2011
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2010 şi obiectivele principale pentru anul 2011
10.02.2011
Versiune tipar

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2010
şi obiectivele principale pentru anul 2011

Astăzi, 10 februarie 2011, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS), în cadrul căreia a fost discutată activitatea BNS în anul 2010 şi obiectivele pentru anul 2011.

În anul 2010 activitatea Biroului Naţional de Statistică (BNS) a fost desfăşurată în conformitate cu Programul lucrărilor statistice pentru anul 2010, principalul document care prezintă totalitatea măsurilor întreprinse în scopul producerii datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, conform standardelor şi metodologiilor armonizate principiului calităţii şi eficienţei, precum şi prezentării cît mai vaste a indicatorilor statistici întregii societăţi.

În anul de referinţă BNS a realizat în total 105 cercetări statistice, majoritatea cercetărilor (91%) au fost efectuate în mod exhaustiv, iar 9% - pe baza metodelor selective (prin sondaj). Au fost elaborate 39 publicaţii, din care 6 titluri pentru prima dată. Public au fost difuzate 169 comunicate de presă cu descrierea statistică a situaţiei social-economice a ţării. La nivel local au fost emise total 683 comunicate despre situaţia social-economică a raioanelor (municipiilor). De asemenea, în cursul anului au fost gestionate 3 registre statistice şi 7 clasificatoare, iar la solicitarea organizaţiilor internaţionale BNS a remis cca 80 chestionare cu date statistice cu o periodicitate diferită.

În vederea dezvoltării producţiei statistice în conformitate cu necesităţile informaţionale ale societăţii şi standardele internaţionale pe parcursul anului 2010 au fost realizate pentru prima dată asemenea lucrări statistice ca:

  • studiile în gospodării: „Violenţa faţă de femei în familie”, „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate”, ca module la Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice;
  • cercetarea „Reconcilierea vieţii  profesionale cu viaţa de familie”, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării;
  • calculul experimental „Durata medie a vieţii  în Republica Moldova”, în profil teritorial;
  • chestionarele şi instrucţiunile metodologice privind implementarea Cercetării integrate pe termen scurt, care cuprinde domeniile: industrie, investiţii, comerţ şi servicii, cîştiguri  salariale.

În anul de raport, BNS a desfăşurat o colaborare intensă cu instituţiile partenere în vederea introducerii noilor cercetări statistice. Astfel, Programul lucrărilor statistice pe anul 2011  prevede realizarea a 2 lucrări statistice noi: cercetarea statistică asupra gospodăriilor casnice Utilizarea timpului” şi  Cercetarea statistică integrată pe termen scurt”, care va substitui 9 cercetări statistice infraanuale existente.

În anul 2010 eforturile BNS au fost îndreptate spre dezvoltarea activităţii de diseminare electronică,  activitatea căreia s-a concretizat în actualizarea permanentă a statisticilor publicate pe site-ul BNS  statistica.gov.md , îmbunătăţirea design-ului site-ului, realizarea de publicaţii electronice pentru diseminarea gratuită. În anul de raport a fost lansată Banca de date statistice - o nouă soluţie Web de diseminare a datelor în baza instrumentarului PC-Axis. Banca conţine informaţii din21 domenii şi 67 subdomenii statistice, prezentate în circa420  tabele cu date statistice. Seriile de timp sînt prezentate pentru anii 2000-2010, iar pentru unii indicatori din domeniul statisticii agriculturii - din anul 1980, statisticii demografice - din anul 1940.

Un alt nou produs util publicului şi plasat pe pagina Web în 2010 este Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum, care permite calculul indicelui preţurilor de consum şi ratei inflaţiei pentru orice perioadă începînd cu anul 1994. De asemenea, poate fi calculată valoarea estimativă a mărfurilor şi serviciilor în perioada de analiză în comparaţie cu cea din perioada de referinţă.

E de menţionat, că pagina Web a Biroului Naţional de Statistică a fost apreciată  cu premiul de gradul II la categoria „Administraţie publică” în cadrul concursului Web Top ediţia a VIII-a, desfăşurat în I trimestru 2010.  Alt moment ce urmează a fi menţionat este aprecierea înaltă dată Biroului de către publicul larg în cadrul studiului, realizat în perioada 2-23 iulie 2010 de două organizaţii nonguvernamentale, referitoare la modul de prestare a serviciilor publice din perspectiva beneficiarilor, şi anume: calitatea, eficienţa şi caracterul adecvat al serviciilor prestate de către instituţiile publice. Din cele 30 instituţii incluse în sondaj, BNS este pe primul loc după rata de utilizatori ce accesează instituţia prin Internet, cu un decalaj semnificativ faţă de celelalte instituţii publice.

Anul 2010 a fost marcat de un eveniment important în plan statistic la nivel mondial şi anume, celebrarea în premieră a Zilei Mondiale a Statisticii. La 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a ONU, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni. Scopul acestei acţiuni a fost de a promova valorile fundamentale în activitatea instituţiilor statistice, în primul rînd - de prestare a serviciilor informaţionale de calitate societăţii, pe baza integrităţii şi profesionalismului în statistică. Un alt obiectiv a fost creşterea gradului de conştientizare a importanţei statisticii într-o societate contemporană, precum şi de utilizare a rezultatelor cercetărilor.

În acest context, Guvernul Republicii Moldova a adoptat, Hotărîrea nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

Este de menţionat că, un rol important în reformarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova, îl are cooperarea statistică internaţională, care în ultima perioadă a devenit pilonul hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti la standardele internaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de integrare în structurile internaţionale şi aderare la UE.

Persoana de contact:

 Ala Pâslariuc,
Şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
Tel. 403 051

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37807 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran