RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.12.2019
Prima / Noutăţi / La 20 octombrie se sărbătoreşte Ziua Statisticianului în Republica Moldova
La 20 octombrie se sărbătoreşte Ziua Statisticianului în Republica Moldova
20.10.2011
Versiune tipar

La 20 octombrie se sărbătoreşte Ziua Statisticianului în Republica Moldova

Oportunitatea datelor statistice, diseminate cu regularitate în termenii stabiliţi în Programul de Lucrări Statistice, principalul document care generalizează obligaţiile pe care Biroul Naţional de Statistică le are în planul producerii datelor statistice necesare pentru asigurarea utilizatorilor interni şi externi cu informaţii calitative şi cît mai complexe, se datorează în cea mai mare parte devotamentului şi profesionalismului de care dau dovadă în activitatea lor specialiştii care activează pe tărîmul statistic din ţară.

Reiterînd importanţa fundamentală de a susţine capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a ţării şi obligaţia morală de motivare a personalului sistemului statistic naţional în procesul complex de colectare, prelucrare şi generalizare a datelor statistice, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

Această iniţiativă are la bază declararea de către Asambleea Generală a ONU a Zilei Mondiale a Statisticii. În contextul conştientizării importanţei acordării unei mai mari atenţii instituţiilor de statistică oficială, în anul 2010 Asambleea Generală a făcut o invitaţie ţărilor membre ale ONU, organizaţiilor şi programelor Naţiunilor Unite, altor organizaţii internaţionale şi regionale, precum şi societăţii civile: organizaţiilor nonguvernamentale, mediului academic, mass-media, producătorilor şi utilizatorilor statisticilor oficiale, să remarce Ziua Mondială a Statisticii într-o manieră potrivită. Statele membre ale ONU au fost încurajate să desfăşoare la nivel naţional evenimente de marcare a zilei internaţionale.

Scopul acestei acţiuni a fost promovarea valorilor fundamentale în activitatea instituţiilor statistice, în primul rînd - de prestare a serviciilor informaţionale de calitate societăţii, pe baza integrităţii şi profesionalismului în statistică.

Dat fiind faptul că multe ţări ale lumii marchează ziua lucrătorilor din domeniul statistic prin diferite iniţiative naţionale şi regionale, iar pînă anul trecut în Republica Moldova nu a fost declarată ziua profesională a statisticienilor, mizăm că, instituirea în Republica Moldova a Zilei profesionale a Statisticianului va alinia, pe de o parte Republica Moldova la bunele practici internaţionale, în primul rînd ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte va consolida imaginea şi locul pe care îl merită statistica într-o societate modernă.

Recunoscînd că, anume informaţia statistică serveşte fundamentării şi evaluării politicilor economice şi sociale, informării spectrului larg al utilizatorilor interni şi externi, contribuind astfel la asigurarea dezvoltării durabile a ţării, democratizării societăţii, statistica necesită a fi privită ca o parte componentă a procesului de dezvoltare a societăţii noastre.  

Iar dezvoltarea culturii statistice la nivelul întregului spectru de utilizatori se bazează pe cooperarea eficientă cu autorităţile publice şi cu societatea civilă prin acordarea atenţiei cuvenite relaţiilor ce sînt stabilite pe de o parte între producătorii şi furnizorii informaţiilor statistice, iar pe de altă parte între producătorii şi utilizatorii datelor statistice.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Şef secţie diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
Tel: 40 30 51 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47976 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran