RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2020
Prima / Noutăţi / Concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică
Concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică
22.06.2020 // Data-limită de depunere a dosarelor – 6 iulie 2020, 17:00
Versiune tipar

Concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică

Comisia de selectare a directorului general al Biroului Național de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică.

Cerințe față de candidați:

 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor informaţionale;
 • au experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul statisticii şi cel puţin 3 ani de experienţă managerială;
 • nu au antecedente penale nestinse;
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;
 • cunosc limba română;
 • se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
 • nu au interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;
 • în privinţa lor nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 • posedă cunoştinţe şi experienţă în domeniul organizării sistemului de control intern managerial;
 • nu au împlinit vârsta necesară pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Candidații vor prezenta Comisiei de concurs următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • scrisoarea de motivare;
 • curriculum vitae;
 • copia de pe actul de identitate;
 • copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • certificatul medical (formularul 086/e);
 • cazierul judiciar;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data-limită de depunere a dosarelor – 6 iulie 2020, 17:00.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină doar pe e-mail până la data și ora stabilite de Comisie. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

Telefon de contact: 022-250454, e-mail: luminita.ganenco@gov.md

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52067 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran