RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.10.2022
Prima / Formulare statistice 2010
Industrie şi energetică
Versiune tipar
 

Precizări metodologice referitor la întocmirea rapoartelor statistice privind producţia industrială (formularele Nr.1-p "Producţie" şi Nr.1-COOP)

Precizări metodologice pentru întocmirea raportului statistic privind producţia de către unităţile industriale ale întreprinderilor neindustriale (formularul Nr.3-p)

 Instrucţiuni pentru întocmirea raportului statistic "Balanţa Energetică" (formularul Nr.1-BE)

Precizări metodologice pentru întocmirea anchetei statistice PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale"

Industrie

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-COOP "Fabricarea producţiei"

anual, pînă la data de 15 martie 2010

Prezintă întreprinderile care au activităţi industriale, conform listei stabilite de către BNS, cu numărul personalului mai mic de 10 persoane, indiferent de forma organizatorică-juridică, organului teritorial pentru statistică – în 2 ex.

Nr.1-p "Producţie"

anual, pînă la data de 1 martie 2010

Prezintă întreprinderile cu activităţi industriale principale, conform listei stabilite de către BNS, cu numărul de personal de la 10 şi mai multe persoane:

 • Organului teritorial pentru statistică;
 • Organului ierarhic superior la cerere.

Nr.1-p "Producţie"

lunar, pînă la data de 12 a lunii următoare perioadei de raportare

Prezintă întreprinderile cu activităţi industriale principale, cu numărul personalului 10 şi mai multe persoane:

 • Organului teritorial pentru statistică;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fondatorului etc.) la cerere.

Nr.3-p "Producţie"

anual, pînă la data de 10 februarie 2010

Prezintă unităţile industriale secundare ale întreprinderilor neindustriale, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial de statistică – în 2 ex.;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fondatorului etc.) la cerere.

Nr.3-P agro "Fabricarea producţiei industriale de către întreprinderile agricole"

anual, pînă la data de 15 februarie 2010

Prezintă întreprinderile agricole care dispun de subdiviziuni industriale, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – în 1 ex.;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fondatorului etc.) la cerere.

Ancheta PREŢIND "Cercetarea preţurilor producţiei industriale"

lunar, pînă la data de 25 a lunii de raport

Prezintă unităţile industriale incluse în sondaj, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – în 2 ex.;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fonda-torului etc.) la cerere.
Energetică

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1-BE "Balanţa energetică"

anual, pînă la data de 20 februarie 2010

Prezintă agenţii economici – producători, furnizori şi consumatori de resurse energetice, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – 1 ex.;
 • Întreprinderile şi organizaţiile subordonate Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării, Serviciului Informaţii şi Securitate, Departamentului Situaţii Excepţionale al MAI şi Î.S. “Calea Ferată din Moldova” – ministerului, departamentului său;
 • Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate – raportul generalizat – pe data de 1 martie 2010 – DGTI a BNS al RM;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fondatorului etc.) la cerere.

Nr.1-Gaz "Distribuirea gazelor de reţea, lichefiate"

anual, pînă la data de 20 martie 2010

Prezintă întreprinderile de distribuţie a gazelor, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – în 2 ex.;
 • Întreprinderii mixte „Moldova-Gaz”;
 • Întreprinderea mixtă „Moldova-Gaz” – DGTI a BNS al Republicii Moldova, raport generalizat pe Unităţile teritoriale (SRL), inclusiv pe ÎM „Moldova-Gaz”.

Nr.1-Gaz "Distribuirea gazelor de reţea, lichefiate"

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare

Prezintă întreprinderile care desfăşoară activităţi de distribuire a gazelor consumatorilor ţării, conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – 2 în ex.;
 • Întreprinderii mixte „Moldova-Gaz”;
 • ÎM „Moldova-Gaz” – raport generalizat DGTI a BNS al Republicii Moldova la a 30-a zi după perioada de raport.

Nr.6-it "Funcţionarea centralei termoelectrice"

anual, pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui de raport

Prezintă centralele electrice de uz comun, centralele electrice ale întreprinderilor şi alte centrale electrice cu puterea de 500 kW şi mai mult, hidrocentralele electrice indiferent de putere, conform listei stabilite de către BNS:

 • DGTI a BNS al Republicii Moldova;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fonda-torului etc.) la cerere.

Nr.23-H "Balanţa şi distribuţia energiei electrice"

anual, pînă la data de 5 februarie a anului următor celui de raport

Prezintă persoanele juridice cu tipul principal de activitate „producţia, colectarea şi distribuţia energiei electrice”, conform listei stabilite de către BNS:

 • DGTI a BNS al Republicii Moldova;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fonda-torului etc.) la cerere.

Nr.PE "Indicatorii principali de producţie ai centralelor electrice"

anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de raport

Prezintă întreprinderile şi organizaţiile cu toate tipurile de activitate la bilanţul cărora se află centrale electrice (exclusiv întreprinderile şi organizaţiile cu tipul principal de activitate „producţia, colectarea şi distribuţia energiei electrice”, precum şi, întreprinderile agricole care prezintă raportul 3-P agro anual), conform listei stabilite de către BNS:

 • Organului teritorial pentru statistică – în 2 ex.;
 • Organului ierarhic superior (ministerului de ramură, fondatorului etc.) la cerere.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46926 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran