Comerţ interior de bunuri

Cuprins:

Instrucţiuni metodologice privind statistica comerţului cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehiculelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale, stocurile de mărfuri

Instrucţiuni metodologice privind evidenţa reţelei unităţilor de comerţ cu amănuntul

Comerţ cu amănuntul

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.7 - comerţ ”Reţeaua unităţilor de comerţ cu amănuntul”

anual, pînă la data de 21 ianuarie 2010

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, indiferent de forma de proprietate

Nr.3 - comerţ „Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehiculelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale”

anual, pînă la data de 17 februarie 2010

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, indiferent de forma de proprietate

Nr. 1 - comerţ „Comerţul cu amănuntul, vînzarea şi repararea autovehiculelor, repararea obiectelor de uz casnic şi personale”

lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, indiferent de forma de proprietate

Comerţ cu ridicata

Nr.1 - comerţ angro „Comerţul cu ridicata”

anual, pînă la data de 5 martie 2010

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, activitatea principală a cărora este comerţul cu ridicata, indiferent de numărul de salariaţi

Nr.1 - comerţ angro „Comerţul cu ridicata”


trimestrial, pînă la a 35 zi după perioada de raport

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, activitatea principală a cărora este comerţul cu ridicata şi numărul de salariaţi depăşeşte 9 persoane