Comerţ interior de servicii

Cuprins:

Instrucţiuni metodologice privind statistica serviciilor cu plată prestate populaţiei

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.1 - servicii ”Servicii cu plată prestate populaţiei” (pe tipuri de servicii)

anual, pînă la data de 1 februarie 2010

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, care prestează servicii cu plată populaţiei, indiferent de forma de proprietate

Nr.1 - servicii ”Servicii cu plată prestate populaţiei”

lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

În adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică de către toţi agenţii economici, care prestează servicii cu plată populaţiei, indiferent de forma de proprietate