A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010 pe suport de hîrtie şi CD-ROM. Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2002-2009.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include peste 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

 În limbile română, rusă şi engleză
 Format A4, 572 pagini
 Preţ carte: 150 lei
 Preţ CD-ROM: 70 lei
 Preţ carte + CD-ROM: 198 lei

Mai multe detalii găsiţi la rubrica Publicaţii / Anuarul Statistic al Republicii Moldova


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER