Activitatea agricolă în anul 20211,2

Biroul Naţional de Statistică comunică că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2021, conform estimărilor preliminare, a crescut cu circa 49,9% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 27,2%). Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%.

În anul 2021 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 81% (în anul 2020 – 69%), producţiei animaliere revenind 19% (în anul 2020 – 31%).

Datele graficului în format .xlsx

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia,
mii tone

Producţia agricolă
în 2021
în % faţă de 2020

Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+),
descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2021 faţă de 2020, % 3

2020

2021

Total producţia agricolă

x

x

x

49,9

Producţia vegetală

x

x

x

52,1

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase boabe – total4

1505

4220

de 2,8 ori

33,2

din care: grâu4

570

1558

de 2,7 ori

10,0

porumb pentru boabe

786

2333

de 3,0 ori

21,4

leguminoase pentru boabe

27

39

143,3

0,2

Floarea soarelui4

493

950

192,9

10,9

Sfeclă de zahăr4

423

635

150,1

0,5

Soia

33

47

140,1

0,3

Rapiță4

47

92

195,3

1,0

Cartofi

172

217

126,0

0,7

Legume

227

230

101,2

0,5

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

665

856

128,7

3,6

Struguri

462

516

111,7

0,9

Producţia animalieră

x

x

x

-2,2

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

184

173

94,2

-1,2

Lapte

322

289

89,9

-0,6

Ouă (mil. bucăți)

627

578

92,1

-0,2

 

Fitotehnie. Roada anului 2021 faţă de anul 2020 se caracterizează prin majorarea considerabilă a volumului culturilor recoltate: cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2715 mii tone sau de 2,8 ori mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 1547 mii tone (de 3,0 ori), a grâului – cu 988 mii tone (de 2,7 ori) și a leguminoaselor boabe – cu 12 mii tone (cu 43,3%), a floarei soarelui – cu 457 mii tone (cu 92,9%), a sfeclei de zahăr – cu 212 mii tone (cu 50,1%), a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 191 mii tone (cu 28,7%), a strugurilor – cu 54 mii tone (cu 11,7%), a rapiței – cu 45 mii tone (cu 95,3%), a cartofilor – cu 45 mii tone (cu 26,0%), a soiei – cu 14 mii tone (cu 40,1%) și a legumelor - total – cu 3 mii tone (cu 1,2%).

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2021 pe categorii de gospodării, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100,0

58,0

23,0

19,0

din care:
cereale şi leguminoase boabe (fără porumb)

100,0

77,1

21,8

1,1

porumb pentru boabe

100,0

42,5

24,0

33,5

Floarea-soarelui

100,0

73,4

25,2

1,4

Sfeclă de zahăr

100,0

92,3

7,4

0,3

Tutun

100,0

92,0

8,0

-

Soia

100,0

58,8

40,9

0,3

Rapiţă

100,0

88,7

11,3

-

Cartofi

100,0

10,4

9,8

79,8

Legume

100,0

18,7

14,1

67,2

Fructe, nuci şi pomuşoare

100,0

39,8

51,1

9,1

Struguri

100,0

31,6

35,9

32,5

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 92,3%, tutun – 92,0%, rapiţă – 88,7%, cereale şi leguminoase pentru boabe (fără porumb) – 77,1%, floarea-soarelui – 73,4%, soia – 58,8%. Totodată, 89,6% de cartofi, 81,3% de legume, 68,4% de struguri, 60,2% de fructe, nuci și pomușoare şi 57,5% de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2019

2020

2021

2021 în %
faţă de 2020

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total4

37,5

18,7

48,1

de 2,6 ori

din care:

 

 

 

 

Grâu4

32,6

19,0

45,9

de 2,4 ori

porumb pentru boabe

43,3

18,7

53,6

de 2,9 ori

Floarea-soarelui4

22,7

13,2

24,5

185,6

Sfeclă de zahăr4

400,3

325,8

476,3

146,2

Tutun

15,4

10,9

13,1

120,2

Soia

17,3

12,6

22,1

175,4

Rapiţă4

20,3

19,5

27,4

140,5

Cartofi

97,7

76,2

97,8

128,3

Legume de câmp

80,3

56,3

58,3

103,6

Fructe, nuci şi pomuşoare

71,6

56,5

74,3

131,5

Struguri

54,8

39,2

45,2

115,3

Datele tabelului în format .xlsx

Zootehnie. În anul 2021 față de anul 2020 în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 10,1%, producția de ouă – cu 7,9%, creşterea vitelor şi păsărilorîn masă vie – cu 5,8%.

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2021

 

Total

În % faţă de 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
 
(în masă vie) – total, mii tone

173,2

94,2

100,0

       din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole5

91,3

97,0

52,7

   gospodăriile populaţiei

81,9

91,2

47,3

Lapte – total, mii tone

289,2

89,9

100,0

      din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole5

22,2

95,4

7,7

   gospodăriile populaţiei

267,0

89,5

92,3

Ouă - total, mil. buc.

578,2

92,1

100,0

       din care:

 

 

 

   întreprinderile agricole5

237,7

93,8

41,1

   gospodăriile populaţiei

340,5

91,0

58,9

Datele tabelului în format .xlsx

Conform stării la 1 ianuarie 2022 faţă de 1 ianuarie 2021 în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile de animale. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 10,5% (din care vaci – cu 9,0%), de porcine – cu 11%, de ovine și caprine – cu 6,5%.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 ianuarie 2022

 

Mii capete

În % faţă
de 1 ianuarie 2021

Ponderea
(în % faţă de total)

Bovine – total

102,1

91,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole5

18,8

101,8

18,4

 

gospodăriile populaţiei

83,3

89,5

81,6

 

 din ele vaci – total

67,8

92,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole5

6,1

113,9

9,0

 

gospodăriile populaţiei

61,7

91,0

91,0

 

Porcine – total

357,8

100,4

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole5

216,7

109,3

60,6

 

gospodăriile populaţiei

141,1

89,0

39,4

 

Ovine şi caprine – total

589,4

93,8

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole5

19,2

104,8

3,3

 

gospodăriile populaţiei

570,2

93,5

96,7

 

Păsări (întreprinderile agricole5)

3755,5

122,0

x

 

Datele tabelului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Conform estimărilor preliminare.
3 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
4 În masă după finisare.
5 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2021 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER