Activitatea agricolă în ianuarie-martie 20231

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2023, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 2032,1 milioane lei, constituind 94,8% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2022. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 4,9%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-martie 2023

 

Total

În % faţă de ianuarie-martie 2022

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor

   

 (în masă vie) – total, mii tone

31,4

92,5

100,0

       din care:

   

   întreprinderile agricole2

21,6

91,4

68,7

   gospodăriile populaţiei

9,8

94,9

31,3

Lapte – total, mii tone

51,7

92,8

100,0

      din care:

   

   întreprinderile agricole2

8,9

115,9

17,2

   gospodăriile populaţiei

42,8

89,1

82,8

Ouă - total, mil. buc.

105,7

105,7

100,0

       din care:

   

   întreprinderile agricole2

71,0

109,1

67,2

   gospodăriile populaţiei

34,7

99,3

32,8

Descarcă datele în format .xlsx

Producția (creşterea) animalelor (în greutate vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2023 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 7,5% fiind cauzată de micșorarea volumului producţiei atât în întreprinderile agricole (cu 8,6%), cât și în gospodăriile populației (cu 5,1%).

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 15,9%, producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,2% în rezultatul micşorării producţiei în gospodăriile populației cu 10,9%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 5,7% datorită creșterii producţiei în întreprinderile agricole cu 9,1%. În gospodăriile populației producția de ouă a scăzut nesemnificativ - cu 0,7%.

Conform stării la 1 aprilie 2023 faţă de 1 aprilie 2022 în întreprinderile agricole a fost înregistrată majorarea efectivului la toate speciile de animale (cu excepția efectivului de porcine), iar în gospodăriile populaţiei – micșorarea efectivului de animale de toate speciile (ved. Tabelul 2).

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 aprilie 2023

 

Mii capete

În % față de 1 aprilie 2022

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

101,4

97,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

24,7

107,1

24,4

gospodăriile populaţiei

76,7

94,9

75,6

 din ele vaci – total

68,1

100,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

12,2

143,3

17,9

gospodăriile populaţiei

55,9

94,0

82,1

Porcine – total

344,4

94,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

221,4

92,6

64,3

gospodăriile populaţiei

123,0

96,5

35,7

Ovine şi caprine – total

565,7

95,7

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole2

37,0

133,0

6,5

gospodăriile populaţiei

528,7

93,8

93,5

Păsări (întreprinderile agricole)2

5 611.3

102,6

x

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2023 2023/2022 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale gospodăriile țărănesti moldova producția animalieră producția global agricolă produse animaliere produse vegetale sectorul agricol statistica volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER