Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2024 1,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu perioada respectivă a anului 2023 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile3 a crescut cu 11,6% (în preţuri comparabile):
  • producţia animalieră a crescut cu 11,7%;
  • producţia vegetală a crescut cu 7,8%.

Producţia animalieră (ponderea căreia în volumul total al producţiei agricole a constituit circa 98%), pe principalele tipuri se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-martie 2024

 

Total

În % faţă de ianuarie-martie 2023

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea)animalelor

   

 (în greutate vie) – total, mii tone

36,8

117,3

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

27,2

126,3

73,9

gospodăriile populaţiei

9,6

97,4

26,1

Lapte – total, mii tone

51,6

99,8

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

11,0

123,2

21,3

gospodăriile populaţiei

40,6

94,9

78,7

Ouă - total, mil. bucăți

110,6

98,9

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

77,5

100,4

70,1

gospodăriile populaţiei

33,1

95,5

29,9

Descarcă datele în format.xlsx

În ianuarie-martie 2024 în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost marcată majorarea producţiei (creşterii) animalelor (în greutate vie) cu 17,3%, care a fost generată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 26,3%. Concomitent, producţia animalelor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 2,6%.

În pofida faptului că în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 23,2%, producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 0,2% în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 5,1%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% fiind cauzată de micşorarea producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 4,5%. În întreprinderile agricole producția de ouă a crescut nesemnificativ (cu 0,4%).

Conform stării la 1 aprilie 2024 faţă de dată respectivă a anului precedent în întreprinderile agricole a fost înregistrată mărirea efectivului de animale (cu excepția efectivului de vaci pentru lapte și păsări). Totodată, în gospodăriile populaţiei efectivul de animale a scăzut pe toate speciile (ved. Tabelul 2).

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 aprilie 2024

 

Mii capete

În % față de
 1 aprilie 2023

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

102,4

101,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

28,9

117,0

28,2

gospodăriile populaţiei

73,5

95,8

71,8

din ele vaci pentru lapte – total

63,3

93,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

10,2

83,6

16,1

gospodăriile populaţiei

53,1

95,0

83,9

Porcine – total

365,1

106,0

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

245,7

111,0

67,3

gospodăriile populaţiei

119,4

97,1

32,7

Ovine şi caprine – total

561,4

99,2

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole4

42,6

115,1

7,6

gospodăriile populaţiei

518,8

98,1

92,4

Păsări (întreprinderile agricole)4

5446,2

97,1

x

Descarcă datele în format.xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Conform estimărilor preliminare.
3 Gospodăriile de toate categoriile includ: întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației.
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2024 activitățile non-agricole agricol agricultura agricultură agricultura productia agricola culturi agricole deșeuri agricole gruparea întreprinderilor agricole întreprinderile agricole producţia globală agricolă producția globală agricolă producția global agricolă produsele agricole sectorul agricol

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER