Activitatea asigurătorilor în anul 2020

Activitatea asigurătorilor în anul  20201

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2020 primele brute subscrise au constituit 1453,6 mil. lei, fiind în descreştere cu 10,6% faţă de primele brute subscrise în anul 2019.
 
Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în anul 2020 au însumat 607,0 mil. lei și s-au redus cu 8,5% față de achitările efectuate în anul 2019.

Tabelul 1. Primebrute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în anii 2019-2020

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 
de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2020 în % față de 2019

mil. lei

structura, %

2020 în % față de 2019

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 Total

1 625,4

1 453,6

100,0

100,0

89,4

663,5

607,0

100,0

100,0

91,5

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 523,7

1 352,0

93,7

93,0

88,7

648,1

577,2

97,7

95,1

89,1

asigurări de sănătate

105,4

71,5

6,5

4,9

67,8

33,0

26,6

5,0

4,4

80,8

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

345,6

339,1

21,3

23,3

98,1

199,1

182,2

30,0

30,0

91,5

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

155,6

121,0

9,6

8,3

77,7

22,2

41,2

3,3

6,8

185,8

asigurări de răspundere civilă auto

697,1

654,8

42,9

45,0

93,9

286,0

276,9

43,1

45,6

96,8

alte asigurări generale

220,0

165,6

13,5

11,4

75,3

107,9

50,3

16,3

8,3

46,6

Asigurări de viață

101,7

101,6

6,3

7,0

99,9

15,5

29,8

2,3

4,9

192,4

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

96,8

96,8

6,0

6,7

100,0

13,6

27,8

2,1

4,6

204,7

alte asigurări de viață

4,9

4,8

0,3

0,3

97.4

1,9

1.9

0,3

0,3

102,7

În anul 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus respectiv cu 6,9% şi 12,1% față de anul 2019. Totodată, în anul 2020, asigurătorii au obținut profit pînă la impozitare în valoare de 109,7 mil. lei, comparativ cu pierderi până la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei înregistrate în anul 2019.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în anii 2019-2020 

 

milioane lei

2020 în %
 
față de 2019

2019

2020

Venituri – total

2 556,3

2 379,6

93,1

Venituri din activitatea operațională

2 325,0

2 160,3

92,9

din care din activitatea de asigurare

2 289,1

2 135,6

93,3

Cheltuieli – total

2 582,8

2 269,9

87,9

Cheltuieli aferente activității operaționale

2 368,4

2 164,0

91,4

din care aferente activității de asigurare

1 865,8

1 741,4

93,3

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

-26,4

109,7

-

 
Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informații relevante:

 
Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023

    Distribuie
    • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER