Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 primele brute subscrise au constituit 1820,5 mil. lei, fiind în creștere cu 26,5% față de primele brute subscrise în ianuarie-septembrie 2021.

Despăgubirile și indemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2022 au însumat 628,3 mil. lei și s-au majorat cu 32,5% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite
în ianuarie-septembrie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 de asigurare plătite

milioane lei

structura, %

2022 în
% față
de 2021

milioane lei

structura, %

2022 în
% față
de 2021

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 Total

1 438,6

1 820,5

100,0

100,0

126,5

474,1

628,3

100,0

100,0

132,5

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 369,8

1 747,9

95,2

96,0

127,6

447,0

590,2

94,3

93,9

132,0

asigurări de sănătate

98,5

100,9

6,8

5,5

102,5

26,0

33,5

5,5

5,3

129,1

asigurări de vehicule
terestre (altele decât
feroviare) (CASCO)

297,6

334,6

20,7

18,4

112,4

163,4

194,6

34,5

31,0

119,1

asigurări de incendiu,
alte calamități naturale și
lte asigurări de bunuri

187,9

240,6

13,1

13,2

128,1

11,7

26,8

2,5

4,3

229,1

asigurări de răspundere
civilă auto

610,5

843,2

42,4

46,3

138,1

235,6

286,7

49,7

45,6

121,7

alte asigurări generale

175,5

228,6

12,2

12,6

130,3

10,3

48,5

2,2

7,7

472,2

Asigurări de viață

68,7

72,6

4,8

4,0

105,6

27,1

38,1

5,7

6,1

140,8

asigurări de viață
(fără asigurarea cu pensii
și fără anuități)

65,5

69,4

4,6

3,8

105,9

25,2

36,3

5,3

5,8

144,0

alte asigurări de viață

3,2

3,2

0,2

0,2

99,8

1,9

1,9

0,4

0,3

98,1

 

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 veniturile și cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de perioada respectivă a anului 2021 cu 40,4% și 41,4% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 29,9% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie

 

milioane lei

2022 în %
 față de 2021

2021

2022

Venituri – total

2 011,8

2 825,1   

140,4    

Venituri din activitatea operațională

1 867,4

2 623,1

140,5

din care din activitatea de asigurare

1 838,1

2 602,3

141,6

Cheltuieli – total

1 841,5

2 603,9

141,4

Cheltuieli aferente activității operaționale

1 797,7

2 504,1

139,3

din care aferente activității de asigurare

1 469,9

2 135,3

145,3

Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare

170,3

221,2

129,9

 

Datele tabelului în format .xlsx

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 activitatea asiguratorilor asigurări de viață asigurări generale cheltuielile asigurătorilor cifre date despăgubiri indemnizații indicatori moldova prime brute prime brute subscrise statistica statistici veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER