Activitatea companiilor de leasing în anul 2010

Activitatea companiilor de leasing în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 535 mil. lei, sau cu 123 mil. lei (cu 30%) mai mult decît în anul 2009. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport în valoare de 449,1 mil. lei (sau 84% din total), din care autoturismele deţin 69% (în valoare de 311,4 mil. lei).

Ponderea celor mai mari 5 companii de leasing după valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing a constituit 73% în anul 2010, comparativ cu 60% în anul 2009.

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing în anii 2009-2010 este prezentată astfel:

2009

2010

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing total

412,5

100,0

535,4

100,0

mijloace de transport

370,8

89,9

449,1

83,9

clădiri şi construcţii speciale

9,5

2,3

39,5

7,4

maşini şi utilaje

30,7

7,4

46,3

8,6

alte mijloace fixe

1,5

0,4

0,2

0,1

În anul 2010 valoarea mijloacelor fixe cu termen de achitare pînă la 3 ani au constituit 468,9 mil. lei sau 88% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe cu termen de achitare de la 3 pînă la 5 ani a constituit 65,1 mil. lei sau 12% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing.

Ponderea mijloacelor fixe cu termen de achitare mai mult de 5 ani în anul de analiză a rămas la nivelul anului 2009 şi a constituit 0,3%.

Dinamică mijloacelor fixe acordate în leasing după termenul de achitare se prezintă astfel:

2009

2010

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

412,5

100,0

535,4

100,0

pînă la 3 ani

278,4

67,5

468,9

87,6

de la 3 ani pînă la 5 ani

132,7

32,2

65,1

12,2

mai mult de 5 ani

1,4

0,3

1,4

0,3

În anul 2010 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing întreprinderilor şi organizaţiilor a constituit 287,9 mil. lei (sau 53,8%); persoanelor fizice – 247,6 mil. lei (sau 46,2%).

Distribuirea mijloacelor fixe după tipul locatarilor pe anii 2009-2010 se prezintă astfel:

2009

2010

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing - total

412,5

100,0

535,4

100,0

întreprinderilor şi organizaţiilor

220,0

53,3

287,9

53,8

persoanelor fizice

191,8

46,5

247,6

46,2

instituţiilor financiare

0,7

0,2

0

0

În perioada de analiză plăţile calculate pentru mijloacele fixe acordate în leasing în anul 2010 precum şi în anii precedenţi au constituit 869 mil. lei, sau cu 78,5 mil. lei (8%) mai puţin faţa de anul 2009. În anul 2010 din suma totală calculată aferentă contractelor de leasing plăţile destinate recuperării valorii de achiziţionare a mijloacelor fixe au constituit 79,7%, suma dobînzilor pentru credit financiar au constituit 14,8%.

Dinamica plăţilor calculate aferente mijloacelor fixe acordate în leasing se prezintă astfel:

2009

2010

mil. lei

%

mil. lei

%

Plăţile pentru mijloacele fixe acordate în leasing - total

947,7

100

869,2

100

din care:

plăţi destinate recuperării valorii de achiziţionare a mijloacelor fixe acordate în leasing

715,9

75,5

692,8

79,7

dobînzi pentru creditul financiar

177,3

18,7

128,3

14,8

alte plăţi

54,5

5,8

48,1

5,5

Notă: 

1 Informaţia este elaborată pe baza rapoartelor statistice efectiv prezentate de companiile de leasing (23 companii în anul 2010 şi 24 companii în 2009).

Persoană de contact:

Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică
Tel. 40 30 88


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER