Activitatea companiilor de leasing în anul 2011

Activitatea companiilor de leasing în anul 20111),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2011 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 837 mil. lei, sau cu 301 mil. lei (cu 56%) mai mult decît în anul 2010 şi cu 409 mil .lei (cu 33%) mai puţin faţă de anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport în valoare de 661,5 mil. lei (sau 79% din total), din care autoturismele deţin 95% (în valoare de 629,2 mil. lei).

Ponderea celor mai mari 5 companii după valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing a constituit 72% în anul 2011, comparativ cu 73% în anul 2010.

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing în anii 2008-2011 este prezentată astfel:

                                                                                                                                                                                                                mil. lei

2008

2009

2010

2011

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1246,5

412,5

535,4

837,1

mijloace de transport

1105,3

370,8

449,1

661,5

maşini şi utilaje

103,1

30,7

46,3

94,3

clădiri şi construcţii speciale

28,8

9,5

39,5

57,7

alte mijloace fixe

9,4

1,5

0,2

23,2

Ponderea mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2011, %

În anul 2011 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare pînă la 3 ani a constituit 700,2 mil. lei sau 84% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de la 3 pînă la 5 ani a constituit 96,8 mil. lei, mai mult de 5 ani - 40,2 mil. lei (care constituie respectiv 12% şi 5% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

Dinamică mijloacelor fixe acordate în leasing după termenul de achitare se prezintă astfel:

                                                                                                                                                                                                            mil. lei

2008

2009

2010

2011

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

1246,5

412,5

535,4

837,1

pînă la 3 ani

691,4

278,4

468,9

700,2

de la 3 ani pînă la 5 ani

448,4

132,7

65,1

96,8

mai mult de 5 ani

106,7

1,4

1,4

40,2

În anul 2011 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing întreprinderilor şi organizaţiilor nefinanciare a constituit 406,4 mil. lei (sau 49%); persoanelor fizice – 427,2 mil. lei (sau 51%).

Distribuirea mijloacelor fixe după tipul locatarilor pe anii 2008-2011 se prezintă astfel:

                                                                                                                                                                                                           mil. lei

2008

2009

2010

2011

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1246,5

412,5

535,4

837,1

întreprinderilor şi organizaţiilor nefinanciare

622,0

220,0

287,9

406,4

instituţiilor financiare

7,0

0,7

0

3,5

persoanelor fizice

617,5

191,8

247,6

427,2

Note:

1 Informaţia este elaborată pe baza rapoartelor statistice efectiv prezentate de companiile de leasing (20 companii în anul 2011 şi 23 companii în 2010).
2 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER