Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2012

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20121,)2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2012 s-au cifrat la 210,2 mil. dolari SUA, cu 12,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,4% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2011.

În ianuarie-octombrie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 1758,6 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 0,1%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1098,6 mil. dolari SUA (62,5% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 17,5% faţă de ianuarie-octombrie 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 9,3%.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 660,0 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 19,6%.           

Ianuarie-octombrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

1758,6

100,1

100,0

100,0

51,2

0,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

818,5

94,5

49,4

46,6

26,8

-2,8

  ţările CSI

762,0

105,2

41,2

43,3

22,1

2,2

  alte ţări

178,1

107,6

9,4

10,1

2,3

0,7

Import – total  

4230,6

101,7

100,0

100,0

38,3

1,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1887,9

102,3

44,3

44,6

16,4

1,0

  ţările CSI

1305,7

97,1

32,3

30,9

12,8

-0,9

  alte ţări

1037,0

106,7

23,4

24,5

9,1

1,6

balanţA comercialĂ – total     

-2472,0

102,8

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1069,4

109,3

40,7

43,3

x

x

  ţările CSI

-543,7

87,6

25,8

22,0

x

x

  alte ţări

-858,9

106,5

33,5

34,7

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 818,5 mil. dolari SUA (cu 5,5% mai puţin faţă de ianuarie-octombrie 2011), deţinînd o cotă de 46,6% în total exporturi (49,4% în ianuarie-octombrie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 43,3% (în ianuarie-octombrie 2011 – 41,2%), ce corespunde unei valori de 762,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 5,2%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2011.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,3% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie  2011

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1758,6

100,1

100,0

100,0

51,2

0,1

       din care:

Federaţia Rusă

545,2

110,5

28,1

31,0

16,5

3,0

România

285,7

90,8

17,9

16,2

10,3

-1,6

Italia

174,5

106,6

9,3

9,9

4,0

0,6

Ucraina

97,6

80,5

6,9

5,5

4,4

-1,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

69,9

84,6

4,7

4,0

1,4

-0,7

Polonia

63,9

92,8

3,9

3,6

2,9

-0,3

Belarus

62,3

107,8

3,3

3,5

-0,3

0,3

Germania

58,0

64,6

5,1

3,3

3,0

-1,8

Turcia

45,3

76,1

3,4

2,6

0,6

-0,8

Kazahstan

41,5

116,5

2,0

2,4

1,0

0,3

Bulgaria

28,4

101,3

1,6

1,6

1,2

0,0

Ungaria

24,0

137,0

1,0

1,4

1,1

0,4

Statele Unite ale Americii

23,8

120,1

1,1

1,4

0,2

0,2

Irak

20,3

de 4,1 ori

0,3

1,2

-0,1

0,9

Franţa

19,4

138,9

0,8

1,1

0,3

0,3

Noua Zeelandă

19,2

de 8,2 ori

0,1

1,1

0,2

1,0

Georgia

15,8

149,6

0,6

0,9

0,0

0,3

Olanda

14,2

106,4

0,8

0,8

0,5

0,0

Republica Cehă

13,5

143,2

0,5

0,8

0,3

0,2

Austria

11,4

129,3

0,5

0,6

0,3

0,1

Lituania

9,9

64,5

0,9

0,6

0,6

-0,3

Grecia

9,1

51,2

1,0

0,5

0,6

-0,5

Belgia

7,7

97,7

0,4

0,4

0,2

0,0

Uzbekistan

6,4

133,8

0,3

0,4

0,1

0,1

Portugalia

5,6

de 84,8 ori

0,0

0,3

0,0

0,3

China

5,6

de 2,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Slovacia

4,5

85,9

0,3

0,3

0,1

0,0

Elveţia

4,5

138,2

0,2

0,3

-0,9

0,1

Spania

4,4

de 6,7 ori

0,0

0,3

0,0

0,2

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+10,5%), Noua Zeelandă (de 8,2 ori), Irak (de 4,1 ori), Italia (+6,6%), Ungaria (+37,0%), Belarus (+7,8%), Kazahstan (+16,5%), Franţa (+38,9%), Georgia (+49,6%), Portugalia (de 84,8 ori), Statele Unite ale Americii (+20,1%), Republica Cehă (+43,2%), China (de 2,5 ori), Spania (de 6,7 ori), Austria (+29,3%), Uzbekistan (+33,8%) şi Elveţia (+38,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 8,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Germania (-35,4%), România (-9,2%), Ucraina (-19,5%), Turcia (-23,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-15,4%), Grecia (-48,8%), Polonia (-7,2%) şi Lituania (-35,5%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,3%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1758,6

100,1

100,0

100,0

51,2

0,1

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

327,4

101,0

18,5

18,6

4,7

0,2

Animale vii

6,9

92,9

0,4

0,4

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

18,3

116,5

0,9

1,0

0,7

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

8,7

93,7

0,5

0,5

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

39,1

52,6

4,2

2,2

1,1

-2,0

Legume şi fructe

211,4

109,9

11,0

12,0

3,4

1,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

21,3

de 3,1 ori

0,4

1,2

-1,2

0,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,8

126,3

0,1

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

16,1

119,6

0,8

0,9

0,3

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

2,7

107,2

0,2

0,2

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

192,9

122,3

9,0

11,0

-0,2

2,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

164,0

122,7

7,6

9,3

-0,2

1,7

Tutun brut şi prelucrat

28,9

119,9

1,4

1,7

0,0

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

141,9

58,6

13,8

8,1

12,2

-5,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,2

92,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

84,9

57,4

8,4

4,8

7,6

-3,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,2

107,1

0,3

0,3

0,3

0,0

Lemn şi plută

0,9

96,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

80,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,2

34,1

0,2

0,1

0,3

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

15,9

134,2

0,7

0,9

0,3

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

25,6

39,5

3,7

1,5

3,7

-2,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,7

140,0

0,1

0,2

-0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

11,2

50,1

1,3

0,6

1,4

-0,6

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

6,9

31,8

1,3

0,4

1,5

-0,8

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

4,3

de 8,0 ori

0,0

0,2

-0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

72,7

134,2

3,1

4,1

1,8

1,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

72,6

134,2

3,1

4,1

1,8

1,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

125,0

130,7

5,4

7,1

2,8

1,7

Produse chimice organice

1,2

52,7

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

1,5

102,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

73,4

124,3

3,4

4,2

1,0

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

37,7

174,1

1,2

2,1

1,1

0,9

Materiale plastice sub forme primare

4,0

82,5

0,3

0,2

0,3

0,0

Materiale plastice prelucrate

5,9

112,9

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,1

117,8

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

184,1

106,8

9,8

10,5

6,7

0,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,5

101,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

16,5

103,8

0,9

0,9

1,0

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

9,8

132,4

0,4

0,6

0,3

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

11,6

74,2

0,9

0,7

0,8

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

77,4

130,7

3,4

4,4

2,5

1,0

Articole din minerale nemetalice

32,8

84,2

2,2

1,9

0,9

-0,3

Fier şi oţel

8,2

110,2

0,4

0,5

0,4

0,0

Metale neferoase

1,8

183,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

23,5

96,5

1,4

1,3

0,6

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

289,8

105,2

15,7

16,5

11,1

0,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,9

74,8

0,6

0,5

0,5

-0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

18,2

72,6

1,4

1,0

1,0

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,2

65,6

0,3

0,2

0,3

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

39,9

78,9

2,9

2,3

2,5

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,8

129,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

4,2

48,8

0,5

0,2

0,4

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

158,8

117,0

7,7

9,0

4,3

1,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

39,9

121,1

1,9

2,3

1,8

0,4

Alte echipamente de transport

16,9

de 2,6 ori

0,4

1,0

0,3

0,6

Articole manufacturate diverse

411,8

100,1

23,4

23,4

10,7

0,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,4

115,8

0,4

0,4

0,4

0,1

Mobilă şi părţile ei

77,1

117,1

3,7

4,4

3,3

0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,0

96,2

0,9

0,9

0,3

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

214,1

92,7

13,2

12,2

3,5

-1,0

Încălţăminte

35,6

84,0

2,4

2,0

1,5

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

26,1

162,1

0,9

1,5

0,6

0,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,5

87,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

36,0

106,8

1,9

2,0

1,1

0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,0% din total secţiune şi 12,2% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,7% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (8,7% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,3% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,6% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 18,6% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (64,6% din total secţiune şi 12,0% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (6,5% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,6% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (4,9% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,6% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (54,8% din total secţiune şi 9,0% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,8% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), vehicule rutiere (13,8% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (6,3% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,4% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 11,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (85,0% din total secţiune şi 9,3% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (15,0% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,1% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,8% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), articole prelucrate din metal (12,7% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (9,0% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (4,5% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 8,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (59,9% din total secţiune şi 4,8% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (18,1% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (11,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc brut (3,7% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (58,7% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (30,2% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,7%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,1% în total exporturi.

În ianuarie-octombrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+22,7%), maşini şi aparate electrice  (+17,0%), legume şi fructe (+9,9%), fire, ţesături şi articole textile (+30,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+34,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+74,1%), produse medicinale şi farmaceutice (+24,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,1 ori), mobilă şi părţile ei (+17,1%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+62,1%), vehicule rutiere (+21,1%), tutun brut şi prelucrat (+19,9%), hrană destinată animalelor (+19,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+34,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 8,0 ori), carne şi preparate din carne (+16,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+32,4%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+15,8%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 11,4%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-42,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-60,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-47,4%), îmbrăcăminte şi accesorii  (-7,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-68,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-21,1%), încălţăminte (-16,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,4%), articole din minerale nemetalice (-15,8%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-25,8%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-25,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-51,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-34,4%), fibre textile şi deşeurile lor (-65,9%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,1%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna octombrie 2012 au însumat 497,0 mil. dolari SUA, cu 10,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna octombrie 2011.

În ianuarie-octombrie 2012 importurile au totalizat 4230,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 1,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 1887,9 mil. dolari SUA (cu 2,3% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2011), deţinînd o pondere de 44,6% în total importuri (44,3% în  ianuarie-octombrie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1305,7 mil. dolari SUA (cu 2,9% mai puţin decît în ianuarie-octombrie 2011), care echivalează cu o cotă de 30,9% în total importuri (32,3% în ianuarie-octombrie 2011).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-octombrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2011

2012

2011

2012

Import - total

4230,6

101,7

100,0

100,0

38,3

1,7

       din care:

Federaţia Rusă

628,2

101,7

14,8

14,8

6,3

0,3

România

510,4

108,4

11,3

12,1

5,6

1,0

Ucraina

490,5

92,8

12,7

11,6

3,3

-0,9

China

330,5

104,1

7,6

7,8

2,4

0,3

Turcia

319,7

109,0

7,1

7,6

4,5

0,6

Germania

316,1

96,2

7,9

7,5

3,2

-0,3

Italia

269,0

96,1

6,7

6,4

2,2

-0,3

Belarus

153,9

100,9

3,7

3,6

2,1

0,0

Polonia

123,4

114,2

2,6

2,9

0,8

0,4

Austria

96,4

136,6

1,7

2,3

0,7

0,6

Ungaria

73,9

89,5

2,0

1,7

1,0

-0,2

Franţa

73,5

104,1

1,7

1,7

0,5

0,1

Statele Unite ale Americii

67,9

101,8

1,6

1,6

0,5

0,0

Bulgaria

63,5

121,7

1,3

1,5

0,4

0,3

Republica Cehă

53,9

112,6

1,1

1,3

0,5

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

49,7

95,2

1,3

1,2

0,3

-0,1

Grecia

43,2

69,6

1,5

1,0

-0,5

-0,5

Olanda

39,8

101,3

0,9

0,9

0,2

0,0

Israel

36,7

de 2,2 ori

0,4

0,9

0,2

0,5

Spania

34,1

106,7

0,8

0,8

0,4

0,1

Belgia

30,2

95,6

0,8

0,7

0,2

0,0

Elveţia

29,6

100,6

0,7

0,7

0,4

0,0

Coreea de Sud

28,1

107,1

0,6

0,7

0,3

0,0

India

25,6

88,2

0,7

0,6

0,3

-0,1

Japonia

24,8

78,4

0,8

0,6

0,2

-0,2

Kazahstan

21,6

91,2

0,6

0,5

0,4

0,0

Suedia

19,6

88,2

0,5

0,5

0,2

-0,1

Slovacia

18,9

111,6

0,4

0,4

0,2

0,0

Brazilia

16,4

131,0

0,3

0,4

-1,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

14,5

97,5

0,4

0,3

0,2

0,0

Lituania

14,3

91,5

0,4

0,3

0,1

0,0

Vietnam

13,9

95,1

0,4

0,3

0,1

0,0

Slovenia

13,7

79,2

0,4

0,3

0,2

-0,1

Danemarca

11,5

127,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

10,7

81,1

0,3

0,3

0,1

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din România (+8,4%), Turcia (+9,0%), Austria (+36,6%), Israel (de 2,2 ori), Polonia (+14,2%), Federaţia Rusă (+1,7%), China (+4,1%), Bulgaria (+21,7%), Franţa (+4,1%), Republica Cehă (+12,6%), Spania (+6,7%), Brazilia (+31,0%), Danemarca (+27,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,5%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-7,2%), Grecia (-30,4%), Germania (-3,8%), Italia  (-3,9%), Ungaria (-10,5%), Japonia (-21,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-4,8%), India (-11,8%), Suedia (-11,8%), Slovenia (-20,8%) şi Finlanda (-18,9%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 2,9%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

4230,6

101,7

100,0

100,0

38,3

1,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

433,7

109,9

9,5

10,3

2,6

0,9

Animale vii

6,6

139,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Carne şi preparate din carne

37,1

138,5

0,6

0,9

0,2

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

32,4

122,4

0,6

0,8

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

40,0

113,6

0,9

0,9

0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

71,0

114,3

1,5

1,7

0,6

0,2

Legume şi fructe

100,6

94,8

2,6

2,4

0,5

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

26,0

157,0

0,4

0,6

0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

42,7

101,0

1,0

1,0

0,3

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

17,3

109,0

0,4

0,4

0,1

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

60,0

102,4

1,4

1,4

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

115,4

106,3

2,6

2,7

0,0

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

52,4

132,1

0,9

1,2

0,1

0,3

Tutun brut şi prelucrat

63,0

91,4

1,7

1,5

-0,1

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

90,6

96,7

2,2

2,1

0,8

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

13,9

117,5

0,3

0,3

-0,2

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,9

95,7

0,2

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

22,2

97,8

0,5

0,5

0,2

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

12,9

92,6

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

13,3

144,2

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,7

14,8

0,3

0,1

0,3

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

20,5

114,4

0,4

0,5

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

951,3

106,3

21,5

22,5

9,6

1,4

Cărbune, cocs şi brichete

19,6

84,3

0,5

0,5

0,3

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

522,9

101,3

12,4

12,4

5,8

0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

360,6

111,6

7,8

8,5

2,5

0,9

Energie electrică

48,2

146,8

0,8

1,1

1,0

0,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

13,0

162,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,4

146,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

9,7

194,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,9

94,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

590,3

106,7

13,3

14,0

4,5

0,9

Produse chimice organice

12,8

97,1

0,3

0,3

0,2

0,0

Produse chimice anorganice

10,0

74,6

0,3

0,2

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

28,4

105,4

0,7

0,7

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

184,4

108,8

4,1

4,4

0,9

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

113,3

123,0

2,2

2,7

0,7

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

35,4

93,8

0,9

0,8

0,8

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

49,3

97,8

1,2

1,2

0,4

0,0

Materiale plastice prelucrate

77,0

106,3

1,7

1,8

0,4

0,1

Alte materiale şi produse chimice

79,7

103,2

1,9

1,9

0,8

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

786,7

98,5

19,2

18,6

7,2

-0,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

19,2

81,4

0,6

0,5

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

62,6

98,3

1,5

1,5

0,8

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

55,2

111,7

1,2

1,3

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

79,9

89,3

2,2

1,9

0,8

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

234,4

104,0

5,4

5,5

2,2

0,2

Articole din minerale nemetalice

105,6

100,9

2,5

2,5

0,7

0,0

Fier şi oţel

100,9

91,7

2,6

2,4

1,1

-0,2

Metale neferoase

18,1

93,9

0,5

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

110,8

97,8

2,7

2,6

0,8

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

866,9

92,8

22,5

20,5

10,4

-1,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

16,8

78,7

0,5

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

121,7

83,0

3,5

2,9

2,2

-0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,4

77,1

0,2

0,2

0,2

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

130,7

95,6

3,3

3,1

1,7

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

31,1

118,7

0,6

0,7

0,0

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

84,6

83,6

2,5

2,0

0,7

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

258,5

99,8

6,2

6,1

3,1

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

204,9

89,7

5,5

4,8

3,1

-0,6

Alte echipamente de transport

12,2

180,9

0,2

0,3

-1,0

0,1

Articole manufacturate diverse

382,6

102,2

9,0

9,0

3,2

0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

35,6

114,5

0,7

0,8

0,2

0,1

Mobilă şi părţile ei

58,2

109,6

1,3

1,4

0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,7

100,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

78,8

104,8

1,8

1,9

0,4

0,1

Încălţăminte

28,3

97,2

0,7

0,7

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

40,0

104,8

0,9

0,9

0,3

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

6,1

92,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

131,9

95,9

3,3

3,1

1,4

-0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 55,0% din total secţiune şi 12,4% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 37,9% din total secţiune şi 8,5% din total importuri, energia electrică – 5,1% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 2,1% din total secţiune şi 0,5% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (29,8% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehiculele rutiere (23,6% din total secţiune şi 4,8% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (15,1% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (14,0% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,8% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,6% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,9% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,6% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,8% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,4% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), fierul şi oţelul (12,8% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (8,0% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (7,0% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,4% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (31,2% din total secţiune şi 4,4% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (19,2% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (13,0% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,4% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (6,0% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,8% din total secţiune şi 0,7% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (23,2% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (16,4% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,8% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,5% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (6,0% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), hrana destinată animalelor (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-octombrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+11,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+23,0%), produse medicinale şi farmaceutice (+8,8%), energie electrică (+46,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+32,1%), carne şi preparate din carne (+38,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+1,3%), fire, ţesături, articole textile (+4,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+14,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+57,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+4,8%), materiale plastice prelucrate (+6,3%), mobilă şi părţile ei (+9,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,7%), peşte, crustacee, moluşte (+13,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+14,5%), produse lactate şi ouă de păsări (+22,4%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+18,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+44,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+94,3%), animale vii (+39,0%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 4,7%.

Totodată, au scăzut importurile de vehicule rutiere (-10,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,0%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-16,4%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-85,2%), fier şi oţel    (-8,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-10,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-4,4%), articole prelucrate din metal (-2,2%), legume şi fructe (-5,2%), tutun brut şi prelucrat (-8,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-6,2%), cărbune, cocs şi brichete (-15,7%), piele şi blană prelucrate (-18,6%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-21,3%), produse chimice anorganice (-25,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,2%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 2472,0 mil. dolari SUA, cu 66,7 mil. dolari SUA (+2,8%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1069,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2011 – 978,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 543,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2011 – 620,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2012  în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2405,3

-2472,0

102,8

  din care:

Ucraina

-407,3

-392,9

96,5

China

-315,2

-324,9

103,1

Turcia

-233,9

-274,4

117,3

Germania

-238,9

-258,1

108,1

România

-156,0

-224,7

144,0

Italia

-116,2

-94,5

81,3

Belarus

-94,7

-91,6

96,6

Austria

-61,8

-85,0

137,6

Federaţia Rusă

-124,4

-83,0

66,7

Polonia

-39,2

-59,5

151,6

Franţa

-56,7

-54,1

95,5

Ungaria

-65,0

-49,9

76,7

Statele Unite ale Americii

-46,9

-44,1

94,1

Republica Cehă

-38,3

-40,4

105,1

Bulgaria

-24,2

-35,1

145,3

Israel

-15,5

-35,1

de 2,3 ori

Grecia

-44,3

-34,1

77,0

Spania

-31,2

-29,7

94,8

Coreea de Sud

-26,1

-28,1

107,5

Olanda

-25,9

-25,6

98,6

Elveţia

-26,2

-25,1

96,0

Japonia

-30,7

-23,8

77,6

Belgia

-23,8

-22,5

94,9

India

-25,3

-21,9

87,1

Suedia

-22,0

-17,8

81,0

Brazilia

-12,3

-16,3

132,6

Slovacia

-11,7

-14,4

123,0

Taiwan,  provincie a Chinei

-14,7

-14,2

96,5

Vietnam

-14,5

-13,6

93,7

Slovenia

-16,5

-13,0

77,9

Danemarca

-8,6

-10,7

125,4

Finlanda

-12,3

-9,9

80,6

Lituania

-0,3

-4,4

de 15,3 ori

Portugalia

-6,8

-0,7

9,8

Uzbekistan

-5,5

-0,2

3,1

Georgia

9,8

14,0

142,9

Noua Zeelandă

1,1

15,9

de 14,3 ori

Kazahstan

11,9

19,9

166,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

30,4

20,2

66,3

Irak

5,0

20,3

de 4,1 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie 2012 în % faţă de ianuarie-octombrie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2405,3

-2472,0

102,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-70,5

-106,3

150,8

Animale vii

2,6

0,3

8,2

Carne şi preparate din carne

-11,0

-18,8

170,0

Produse lactate şi ouă de păsări

-17,2

-23,7

137,9

Peşte, crustacee, moluşte

-35,2

-39,9

113,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

12,1

-31,9

x

Legume şi fructe

86,2

110,8

128,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-9,6

-4,7

48,6

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-40,0

-39,9

99,6

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,3

-1,2

48,1

Produse şi preparate alimentare diverse

-56,1

-57,3

102,2

Băuturi şi tutun

49,2

77,5

157,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

94,0

111,6

118,8

Tutun brut şi prelucrat

-44,8

-34,1

76,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

148,4

51,3

34,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,4

4,1

94,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

136,2

71,0

52,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,3

-0,7

53,4

Lemn şi plută

-21,8

-21,3

97,9

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,5

1,2

78,9

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-10,5

-11,7

111,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,6

2,6

99,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

53,3

23,9

44,9

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-16,0

-17,8

111,2

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-872,9

-940,1

107,7

Cărbune, cocs şi brichete

-23,2

-19,6

84,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-494,4

-516,0

104,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-322,5

-356,3

110,5

Energie electrică

-32,8

-48,2

146,8

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

46,1

59,7

129,3

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,0

-1,4

146,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,1

62,9

128,2

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-2,0

-1,8

93,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-457,5

-465,3

101,7

Produse chimice organice

-10,9

-11,6

106,5

Produse chimice anorganice

-13,2

-9,8

74,1

Produse tanante şi colorante

-25,5

-26,9

105,6

Produse medicinale şi farmaceutice

-110,5

-111,0

100,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-70,4

-75,6

107,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-37,8

-35,4

93,7

Materiale plastice sub forme primare

-45,7

-45,3

99,4

Materiale plastice prelucrate

-67,2

-71,1

105,8

Alte materiale şi produse chimice

-76,3

-78,6

103,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-626,4

-602,6

96,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-21,1

-16,7

79,1

Cauciuc prelucrat

-47,8

-46,1

96,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-42,0

-45,4

108,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-73,9

-68,3

92,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-166,1

-157,0

94,5

Articole din minerale nemetalice

-65,7

-72,8

110,8

Fier şi oţel

-102,6

-92,7

90,3

Metale neferoase

-18,2

-16,3

89,1

Articole prelucrate din metal

-89,0

-87,3

98,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-659,0

-577,1

87,6

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-10,7

-8,9

82,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-121,5

-103,5

85,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,4

-3,2

93,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-86,0

-90,8

105,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-25,6

-30,3

118,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-92,7

-80,4

86,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-123,3

-99,7

80,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-195,6

-165,0

84,4

Alte echipamente de transport

-0,2

4,7

x

Articole manufacturate diverse

37,0

29,2

78,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-24,8

-28,2

114,1

Mobilă şi părţile ei

12,7

18,9

148,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,9

11,3

94,8

Îmbrăcăminte şi accesorii

155,8

135,3

86,9

Încălţăminte

13,4

7,3

55,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-22,1

-13,9

63,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-6,1

-5,6

92,8

Alte articole diverse

-103,8

-95,9

92,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2012 a fost de 41,6% faţă de 42,2% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 122,4 mil. dolari SUA, cu 7,3% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+7,7%) cărora le-au revenit 91,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna octombrie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER