Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013

Activitatea de construcţii realizată în antreprizăîn Republica Moldova în ianuarie-martie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-martie 2013.

În ianuarie-martie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 692,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 103,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-martie 2013 se prezintă după cum urmează:

Realizări,mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

692,6

103,7

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

384,0

92,1

55,4

lucrări de reparaţii capitale

100,8

132,8

14,6

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

189,9

114,4

27,4

alte lucrări

17,9

191,6

2,6

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

240,8

95,5

34,8

clădiri nerezidenţiale

163,9

110,5

23,7

construcţii inginereşti

270,1

104,5

39,0

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 384,0 mil. lei, ponderea cărora a constituit 55,4% din volumul total al lucrărilor executate. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 42,0% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la clădirile nerezidenţiale şi construcţii inginereşti cu 10,5%, respectiv 4,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent. La clădirile rezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 4,5% faţă de ianuarie-martie 2012.

Volumul principal de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 502,9 mil. lei sau 72,6% din volumul total al lucrărilor executate şi 97,6% faţă de ianuarie-martie 2012.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-martie 2013 se prezintă astfel:

Realizări,mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

692,6

103,7

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

10,3

101,9

1,5

Privată

502,9

97,6

72,6

Mixtă (publică şi privată)

142,3

140,2

20,5

Străină

27,6

118,6

4,0

A întreprinderilor mixte (cu participare străină)

9,5

53,0

1,4

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.


Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER