Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 a marcat o creştere de 9,2%2. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2010 acest indice a marcat 111,4%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 18,6% şi în cea prelucrătoare – cu 12,5%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,1%.

Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 3,9%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale a crescut de 2,7 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 24,5%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 7,4%; fabricarea produselor de morărit – cu 6,9%; fabricarea băuturilor – cu 2,4%; fabricarea produselor lactate – cu 1,5% etc.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – de 1,6 ori; fabricarea de maşini şi echipamente – de 1,5 ori; industria metalurgică – cu 33,7%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 32,2%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 29,3%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 14,8%; fabricarea produselor de tutun – cu 12,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,7%; industria chimică – cu 7,2%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 6,0%; producţia de mobilier – cu 5,0% etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 6,2%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 6,2%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,4%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,2%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,8% etc.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-aprilie 2011

Indicele producţiei industriale3, %

Informativ: ianuarie-aprilie 2010 faţă de ianuarie-aprilie 2009, %

aprilie 2011 faţă de aprilie 2010

ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010

Industria – total

111,4

109,2

105,5

Industria extractivă

108,5

118,6

78,6

Industria prelucrătoare

112,3

112,5

107,1

Industria alimentară şi a băuturilor

105,2

103,9

107,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

112,7

107,4

102,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

58,9

124,5

93,6

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

125,0

93,8

103,1

fabricarea produselor lactate

96,7

101,5

99,0

fabricarea produselor de morărit

149,7

106,9

102,6

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

181,6

269,1

111,4

fabricarea altor produse alimentare

117,0

104,8

102,9

fabricarea băuturilor

93,6

102,4

121,0

Fabricarea produselor de tutun

85,6

112,5

166,8

Fabricarea produselor textile

145,0

104,1

108,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

125,7

110,7

115,2

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

85,1

114,8

112,1

Prelucrarea lemnului şi fabricareaarticolelor din lemn

108,7

106,0

67,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

85,3

93,8

112,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

103,4

100,6

79,6

Industria chimică

110,5

107,2

120,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

108,9

102,8

87,3

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

104,4

132,2

82,5

Industria metalurgică

114,6

133,7

81,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

101,8

95,8

82,5

Fabricarea de maşini şi echipamente

174,0

152,2

121,9

Producţia de maşini şi aparate electrice

129,1

129,3

95,4

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

141,0

160,6

51,5

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

111,8

149,0

106,9

producţia de mobilier

94,1

105,0

104,2

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

101,8

96,9

101,4

Producţia şi distribuţia energiei electrice

102,0

98,2

102,0

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

100,9

95,6

99,6

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )

 

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER