Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,52mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2009 a constituit 107,0% în preţuri comparabile3. În luna decembrie 2010 în raport cu decembrie 2009 acest indice a marcat 102,3%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria prelucrătoare cu 8,0%, în cea extractivă – cu 5,6%, în sectorul energetic – cu 1,0%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 6,8%, 0,1% şi 0,1%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea zahărului – de 2,5 ori (deţinînd ponderea de 3,3% a motivat creşterea pe total industrie cu 2,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 8,9% (deţinînd ponderea de 9,9% a motivat creşterea cu 0,9%); fabricarea produselor de tutun – cu 30,1% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea vinului – cu 6,0% (deţinînd ponderea de 7,5% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 9,1% (deţinînd ponderea de 4,9% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 11,0% (deţinînd ponderea de 2,7% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea încălţămintei – cu 16,8% (deţinînd ponderea de 2,0% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,7% (deţinînd ponderea de 5,2% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 17,3% (deţinînd ponderea de 1,2% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 22,2% (deţinînd ponderea de 0,8% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice – de 1,9 ori (deţinînd ponderea de 0,4% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 12,0% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 38,5%); industria metalurgică (cu 19,5%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 19,3%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică (cu 13,1%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 10,4%); producţia de mobilier (cu 3,4%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete (cu 3,0%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,9% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 19,0% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 6,7% (cauzînd reducerea cu 0,2%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 4,1% (cauzînd reducerea cu 0,1%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 3,3% (cauzînd reducerea cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 21,1% (cauzînd reducerea cu 0,1%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 4,3% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale
cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-decembrie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-dec. 2010 faţă de ian.-dec. 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-dec. 2009 faţă de ian.-dec. 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

27056,52

107,0

100,0

+7,0

77,8

Industria extractivă

335,4

105,6

1,5

+0,1

67,9

Industria prelucrătoare

17895,4

108,0

85,3

+6,8

75,7

Industria alimentară şi a băuturilor

9847,3

108,8

40,2

+3,5

79,6

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

1198,4

104,7

5,2

+0,2

80,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

806,1

100,3

3,0

+0,0

67,7

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

914,2

86,1

3,2

-0,6

94,5

fabricarea produselor lactate

1246,0

109,1

4,9

+0,4

90,7

fabricarea produselor de morărit

94,8

89,8

0,4

-0,0

82,3

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

38,5

119,3

0,1

+0,0

140,5

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

830,1

103,0

3,6

+0,1

92,2

fabricarea zahărului

909,8

250,3

3,3

+2,1

34,4

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

480,5

102,0

1,8

+0,0

91,6

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

14,5

92,6

0,1

-0,0

95,3

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

487,0

111,0

2,7

+0,3

82,9

fabricarea vinului

1736,0

106,0

7,5

+0,5

78,8

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

215,4

103,9

0,9

+0,0

90,0

Fabricarea produselor de tutun

613,2

130,1

2,6

+0,6

116,2

Fabricarea produselor textile

489,5

99,1

2,2

-0,0

74,0

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

738,3

108,9

9,9

+0,9

87,2

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

297,5

116,6

2,9

+0,4

53,6

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

73,1

122,2

0,8

+0,2

71,5

fabricarea încălţămintei

224,4

116,8

2,0

+0,3

50,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

45,9

78,9

0,2

-0,1

52,9

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

292,5

95,7

1,5

-0,1

70,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

297,3

110,4

1,4

+0,1

79,6

Industria chimică

524,2

115,2

2,2

+0,3

90,4

fabricarea lacurilor şi vopselelor

271,4

117,3

1,2

+0,2

95,2

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

164,2

112,0

0,6

+0,1

77,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

596,7

93,3

2,4

-0,2

70,4

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1781,0

98,5

7,5

-0,1

59,6

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

575,7

95,9

2,4

-0,1

75,1

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

128,6

95,3

0,5

-0,0

80,0

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

354,1

103,6

1,6

+0,1

57,1

Industria metalurgică

169,5

119,5

0,7

+0,1

80,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

310,3

81,0

1,2

-0,3

62,3

Fabricarea de maşini şi echipamente

368,7

134,8

1,5

+0,4

56,7

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

110,1

186,5

0,4

+0,2

48,1

fabricarea de maşini agricole

83,0

102,2

0,3

+0,0

62,7

fabricarea aparatelor de uz casnic

25,7

138,5

0,1

+0,0

46,7

Producţia de maşini şi aparate electrice

202,5

96,7

4,1

-0,1

109,2

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

169,1

113,1

0,8

+0,1

44,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

431,5

104,2

2,0

+0,1

76,0

producţia de mobilier

400,5

103,4

1,8

+0,1

76,0

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

3413,8

101,0

13,2

+0,1

98,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

2566,3

100,9

10,8

+0,1

97,4

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

847,4

101,2

2,4

+0,0

102,7

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
3 În preţurile medii ale anului precedent

Persoana de contact:Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER