Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 a marcat o creştere de 8,0%2. În luna iulie curent în raport cu iulie 2010 acest indice a marcat 107,8%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-iulie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 15,6% şi în cea prelucrătoare – cu 9,7%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,0%.

Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,6%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – de 2,2 ori; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 6,1%; fabricarea produselor de morărit – cu 3,2%; fabricarea produselor lactate – cu 2,4% etc.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 51,1%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 45,8%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 29,5%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 19,5%; fabricarea produselor de tutun – cu 16,2%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 14,0%; fabricarea produselor textile – cu 10,6%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 9,0%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 8,7%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 3,8%: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 2,3% etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 14,1%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 6,5%; industria metalurgică – cu 5,0%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,1%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,3%; industria chimică – cu 0,9% etc.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-iulie 2011

Indicele producţiei industriale3, %

Informativ: ianuarie-iulie 2010 faţă de ianuarie-iulie 2009, %

iulie 2011 faţă de iulie 2010

ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010

Industria – total

107,8

108,0

105,5

Industria extractivă

101,1

115,6

92,3

Industria prelucrătoare

108,4

109,7

106,7

Industria alimentară şi a băuturilor

91,3

100,6

106,6

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

110,1

106,1

103,4

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

66,9

97,9

112,5

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

31,7

85,9

93,1

fabricarea produselor lactate

95,9

102,4

105,8

fabricarea produselor de morărit

83,7

103,2

94,1

fabricarea altor produse alimentare

95,5

100,7

102,3

fabricarea băuturilor

109,9

102,8

114,2

Fabricarea produselor de tutun

101,8

116,2

141,2

Fabricarea produselor textile

111,8

110,6

101,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

105,6

102,3

114,7

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

96,2

103,8

116,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

94,0

109,0

71,5

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

183,9

108,7

107,1

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

104,8

114,0

93,7

Industria chimică

143,8

99,1

114,1

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

105,2

93,5

89,9

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

114,5

119,5

91,8

Industria metalurgică

95,2

95,0

101,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

123,9

109,8

72,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

112,2

145,8

115,2

Producţia de maşini şi aparate electrice

146,3

129,5

95,3

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

166,3

151,1

76,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

68,9

124,0

105,2

producţia de mobilier

78,0

98,5

103,6

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

101,8

97,0

100,8

Producţia şi distribuţia energiei electrice

99,1

97,7

101,0

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

141,0

95,9

99,6

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER