Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12216,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2009 a constituit 106,6% în preţuri comparabile 2). În luna iunie curent în raport cu iunie 2009 acest indice a marcat 108,8%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-iunie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 7,8% şi în sectorul energetic – cu 2,3%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 6,3% şi 0,4%. Totodată, s-a redus volumul producţiei întreprinderilor din industria extractivă cu 11,4% cauzînd diminuarea indicelui general cu 0,2%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,8% (deţinînd ponderea de 10,5% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,5%); fabricarea vinului – cu 23% (deţinînd ponderea de 6,8% a motivat creşterea cu 1,4%); fabricarea produselor de tutun – cu 58,8% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 1,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 35% (deţinînd ponderea de 3% a motivat creşterea cu 0,8%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,9% (deţinînd ponderea de 13,1% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea încălţămintei – cu 13,8% (deţinînd ponderea de 2,2% a motivat creşterea cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 13,2 (deţinînd ponderea de 2% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 4% (deţinînd ponderea de 5,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 13,3% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 2,4% (deţinînd ponderea de 5,1% a motivat creşterea cu 0,1%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 6,8% (deţinînd ponderea de 2% a motivat creşterea cu 0,1%); producţia de mobilier – cu 7,2% (deţinînd ponderea de 1,6% a motivat creşterea cu 0,1%), etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au mai înregistrat la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (cu 77,5%); fabricarea aparatelor de uz casnic (cu 71,4%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 35,5%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie (cu 27,2%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 18,5%); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 9,4%), etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 8,9% (cauzînd reducerea cu 0,7%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,9% (cauzînd reducerea cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 24,4% (cauzînd reducerea cu 0,4%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 12,4% (cauzînd reducerea cu 0,4%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 30,5% (cauzînd reducerea cu 0,3%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 3,5% (cauzînd reducerea cu 0,2%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 1,7% (cauzînd reducerea cu 0,1%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 31% (cauzînd reducerea cu 0,1%); etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-iunie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-iunie 2010 faţă de ian.-iunie 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-iunie 2009 faţă de ian.-iunie 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

12216,12

106,6

100,0

+6,6

75,1

Industria extractivă

126,6

88,6

1,2

-0,2

59,0

Industria prelucrătoare

7566,3

107,8

82,4

+6,3

72,7

Industria alimentară şi a băuturilor

3919,1

106,1

36,4

+2,2

81,0

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselordincarne

539,5

102,4

5,1

+0,1

78,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

209,8

113,2

2,0

+0,3

63,3

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

436,1

86,1

3,6

-0,6

91,2

fabricarea produselor lactate

613,2

104,0

5,3

+0,2

95,0

fabricarea produselor de morărit

42,0

95,9

0,4

-0,0

82,2

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

14,7

109,4

0,2

+0,0

176,4

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

384,4

98,3

3,7

-0,1

95,1

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

216,3

106,8

2,0

+0,1

87,6

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

6,4

95,7

0,1

-0,0

99,7

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

230,2

135,0

3,0

+0,8

59,1

fabricarea vinului

737,5

123,0

6,8

+1,4

66,4

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

100,1

93,2

0,9

-0,1

88,0

Fabricarea produselor de tutun

264,2

158,8

2,8

+1,1

104,1

Fabricarea produselor textile

233,7

98,3

2,2

-0,0

64,4

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

357,5

115,8

10,5

+1,5

81,0

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

145,0

116,1

3,1

+0,5

50,0

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

35,1

127,2

0,9

+0,2

64,9

fabricarea încălţămintei

110,0

113,8

2,2

+0,3

48,9

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

19,7

69,0

0,2

-0,1

64,7

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

136,7

113,3

1,6

+0,2

53,4

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

116,1

88,3

1,2

-0,2

81,1

Industria chimică

229,2

130,1

2,2

+0,5

89,2

fabricarea lacurilor şi vopselelor

112,4

118,5

1,1

+0,2

97,4

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

84,6

135,5

0,7

+0,2

71,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

283,7

87,6

2,5

-0,4

76,9

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

765,1

91,1

7,1

-0,7

54,8

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

274,9

93,6

2,5

-0,2

73,6

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

43,8

86,5

0,4

-0,1

68,0

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

135,7

92,3

1,3

-0,1

51,1

Industria metalurgică

59,3

98,1

0,5

-0,0

86,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

124,7

75,6

1,1

-0,4

70,7

Fabricarea de maşini şi echipamente

152,9

126,6

1,3

+0,3

48,4

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

41,1

177,5

0,3

+0,2

41,7

fabricarea de maşini agricole

44,6

104,7

0,4

+0,0

58,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

9,9

171,4

0,1

+0,0

27,8

Producţia de maşini şi aparate electrice

93,1

96,5

4,4

-0,2

124,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

58,6

69,5

0,6

-0,3

50,0

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

177,0

108,8

1,8

+0,2

70,0

producţia de mobilier

162,4

107,2

1,6

+0,1

70,0

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1846,3

102,3

16,4

+0,4

93,9

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1370,8

102,9

13,1

+0,4

93,2

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

475,5

99,7

3,3

-0,0

96,0

Notă:
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
   La nivel mai detaliat indicii lunari ai volumului de producţie sînt disponibili în Banca de date statistice.
2) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER