Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2013

Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-iunie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2012 a constituit 106,4%2. În luna iunie 2013 faţă de iunie 2012 acest indice a marcat 108,7%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-iunie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 13,3% şi 8,1% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,2% şi 6,7%.

În ianuarie-iunie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,9% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,8%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 32,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 27,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 22,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea vinului – cu 10,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 6,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 6,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 90,7% (generînd descreşterea indicelui general cu 2,7%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 3,7%.

În ianuarie-iunie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 48,6%; industria chimică – cu 44,8%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 44,3%; industria metalurgică – cu 30,1%; producţia de mobilier – cu 4,1%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iunie 2012 la activităţile: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 39,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 19,6% (cauzînd reducerea – cu 0,4%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,7% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 10,3% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 7,6% (cauzînd reducerea – cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 7,5% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 5,5%; fabricarea produselor textile – cu 0,8%.

În ianuarie-iunie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 3,5% faţă de ianuarie-iunie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,5%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,7%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-iunie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

iunie 2013 faţă de iunie 2012

ianuarie-iunie 2013 faţă de ianuarie-iunie 2012

Industria – total

108,7

106,4

100,0

+6,4

Industria extractivă

94,2

113,3

2,3

+0,2

Industria prelucrătoare

110,1

108,1

84,1

+6,7

Industria alimentară şi a băuturilor

112,9

102,9

29,5

+0,8

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

102,9

106,7

3,0

+0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

115,3

105,2

3,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

92,1

109,2

3,4

+0,3

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

6,3

9,3

2,0

-2,7

fabricarea produselor lactate

211,2

127,0

3,1

+0,9

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

121,6

132,2

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

112,0

109,4

8,5

+0,5

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

109,9

106,7

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

116,1

111,0

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

103,4

109,3

7,4

+0,6

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

84,3

122,7

1,2

+0,3

fabricarea vinului

116,0

110,8

4,0

+0,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

89,3

96,3

0,8

-0,0

Fabricarea produselor de tutun

64,6

85,3

1,8

-0,2

Fabricarea produselor textile

110,0

99,2

4,8

-0,0

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

94,5

92,4

7,6

-0,6

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

127,4

89,7

2,2

-0,3

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

85,7

81,0

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

90,5

96,4

0,7

-0,0

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

64,1

80,4

2,2

-0,4

Industria chimică

166,3

144,8

2,1

+0,9

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

95,6

99,6

2,9

-0,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

103,0

148,6

7,6

+2,9

Industria metalurgică

127,0

130,1

1,1

+0,2

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

89,0

92,5

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

84,6

94,5

2,9

+0,0

Producţia de maşini şi aparate electrice

141,8

144,3

8,6

+5,2

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

82,7

79,2

0,1

-0,0

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

97,6

60,5

2,3

-1,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

101,4

101,2

2,5

+0,0

producţia de mobilier

107,9

104,1

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

95,6

96,5

13,6

-0,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

95,4

97,3

10,1

-0,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

98,0

94,5

3,5

-0,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER