Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015

Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-septembrie 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2014 a constituit 104,0%. În luna septembrie 2015 faţă de septembrie 2014 acest indice a marcat 96,7%.

Industria extractivă în ianuarie-septembrie 2015 comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 a înregistrat o descreştere a volumului producţiei cu 8,8%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-septembrie 2015 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 5,4%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 4,2%.

În ianuarie-septembrie 2015 faţă de ianuarie-septembrie 2014 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 0,9% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,2%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 23,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 21,1% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 16,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 6,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 4,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare:distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 31,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%); prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 26,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 8,2% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%).

În ianuarie-septembrie 2015 faţă de ianuarie-septembrie 2014 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 43,0%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 25,3%; fabricarea de produse farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 20,7%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 12,4%; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 8,6%; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. – cu 6,8%; fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 6,4%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,8%; fabricarea de mobilă – cu 2,9% etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-septembrie 2014 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 56,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); industria metalurgică – cu 19,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie – cu 6,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,1%).

În ianuarie-septembrie 2015 faţă de ianuarie-septembrie 2014 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 5,2% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,7%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: furnizarea de abur şi aer condiţionat cu 7,3% şi producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice – cu 4,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-septembrie 2015

Indicele producţiei industriale, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

septembrie 2015 faţă de septembrie 2014

ianuarie-septembrie 2015

faţă de ianuarie-septembrie 2014

Industria – total

96,7

104,0

100,0

+4,0

Industria extractivă

85,2

91,2

3,0

-0,3

Industria prelucrătoare

99,2

105,4

79,4

+4,2

Industria alimentară

90,5

100,9

24,6

+0,2

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

87,1

91,8

5,4

-0,5

prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

69,2

73,6

0,5

-0,1

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

145,3

123,5

3,6

+0,7

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

221,0

121,1

1,0

+0,3

fabricarea produselor lactate

90,6

102,0

3,5

+0,1

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

93,4

100,8

0,6

+0,0

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

113,8

106,0

5,2

+0,3

fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

115,4

106,5

4,7

+0,3

fabricarea altor produse alimentare

40,0

80,0

4,3

-0,4

fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase

93,2

102,0

1,2

+0,0

fabricarea băuturilor

101,6

99,0

10,9

-0,1

distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

113,4

68,2

2,1

-0,5

fabricarea vinurilor din struguri

103,7

104,2

5,5

+0,1

producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

125,9

116,5

1,0

+0,2

Fabricarea produselor de tutun

47,5

43,9

1,1

-0,4

Fabricarea produselor textile

94,4

100,7

3,2

+0,0

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

119,8

112,4

7,5

+1,0

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

102,7

104,8

1,6

+0,1

fabricarea încălţămintei

90,6

106,4

1,2

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

134,4

106,4

0,4

+0,0

Fabricarea hîrtiei şi a produselor din hîrtie

108,6

94,0

1,0

-0,1

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

106,1

125,3

1,4

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice

122,0

120,7

1,0

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

98,7

108,6

2,9

+0,2

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

107,6

101,0

7,3

+0,1

Industria metalurgică

133,0

80,3

1,1

-0,2

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

124,2

112,0

1,9

+0,4

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

130,5

106,4

2,2

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

98,1

143,0

3,0

+1,8

Fabricarea de maşini, utilaje si echipamente n.c.a.

61,8

106,8

2,0

+0,2

Fabricarea de mobilă

101,1

102,9

2,2

+0,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

93,7

105,2

14,3

+0,7

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

94,9

104,6

11,0

+0,5

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

76,7

107,3

3,2

+0,2

Distribuirea apei; salubritate, gestionarea deşeurilor şi activităţi de decontaminare

59,0

79,9

3,3

-0,7

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-septembrie 2015 faţă de ianuarie-septembrie 2014 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 103,5%, regiunea Nord – 112,3%, regiunea Centru – 97,1%, regiunea Sud – 102,6% şi UTA Găgăuzia – 101,8%.

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

PRECIZĂRI METODOLOGICE:

Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf).

Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.

Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER