Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2018

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20181

Biroul Național de Statistică anunță, că în anul 2018 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 55,7 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referință a constituit 328 mii persoane, deținând 60,7% din numărul total de salariați ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 144159,9 mil. lei sau 40,4% din venituri din vînzări în total pe economie.

Analiza evoluției ÎMM ne indică creșterea veniturilor din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2018, care au constituit 2587,9 mii lei sau cu 21,2 mii lei mai mult față de anul 2017. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe un salariat la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 14,1 mii lei și au constituit 439,5 mii lei în mediu pe un salariat. Numărul de salariați în medie pe o întreprindere în anul 2018 a constituit 6 persoane.

Tabelul 1. Evoluția ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2016 – 2018

 

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariați, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

 2016

52,3

51,6

98,7

512,5

313,5

61,2

300 733,4

124 954,4

41,5

 2017

54,3

53,6

98,6

528,6

323,3

61,2

330 963,9

137 506,1

41,5

 2018

56,5

55,7

98,7

540,3

328,0

60,7

356 662,6

144 159,9

40,4

În anul 2018 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,9 mii întreprinderi, sau 37,5% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,7 mii de ÎMM sau 8,4% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Evoluția în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate

Activități economice

2017

2018

2018 în % față de 2017

IMM (mii unități)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unități)

Ponderea ÎMM în:

total întreprin-deri, %

total ÎMM, %

total întreprin-deri, %

total ÎMM, %

Total

53,6

98,6

100,0

55,7

98,7

100,0

104,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

3,8

99,0

7,1

4,2

99,1

7,5

109,6

Industria prelucrătoare

4,5

96,2

8,4

4,7

96,3

8,4

103,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

78,8

0,1

0,1

79,8

0,2

111,5

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,4

99,0

0,8

0,4

98,6

0,8

103,7

Construcții

3,1

98,5

5,7

3,2

98,4

5,7

104,5

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

20,6

98,7

38,4

20,9

98,7

37,5

101,3

Transport și depozitare

2,8

99,0

5,2

2,9

99,2

5,2

105,0

Activități de cazare și alimentație publică

1,9

99,8

3,6

2,0

99,9

3,6

105,9

Informații și comunicații

2,2

99,1

4,1

2,3

99,1

4,2

107,0

Tranzacții imobiliare

3,4

99,6

6,3

3,6

99,7

6,4

105,0

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,7

99,9

8,8

4,9

99,9

8,9

105,1

Alte activități

6,1

98,1

11,4

6,5

98,2

11,6

105,6

Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate

Activități economice

2017

2018

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprin-deri, %

total ÎMM,%

total întreprin-deri, %

total ÎMM, %

Total

330 963,9

137 506,1

41,5

100,0

356 662,6

144 159,9

40,4

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

15 983,8

12 194,5

76,3

8,9

17 215,6

12 431,7

72,2

8,6

Industria prelucrătoare

50 024,4

14 820,9

29,6

10,8

52 960,6

15 215,7

28,7

10,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

21 515,2

292,2

1,4

0,2

22 446,1

215,1

1,0

0,1

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

2 815,2

737,3

26,2

0,5

3 194,3

766,0

24,0

0,5

Construcții

17 129,1

9 573,8

55,9

7,0

18 648,7

11 222,0

60,2

7,8

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

154 592,3

67 235,6

43,5

48,9

167 693,2

67 881,0

40,5

47,1

Transport și depozitare

19 400,7

10 072,2

51,9

7,3

20 426,2

10 978,5

53,8

7,6

Activități de cazare și alimentație publică

3 141,9

2 389,1

76,0

1,7

3 671,2

2 856,7

77,8

2,0

Informații și comunicații

12 012,6

3 516,3

29,3

2,6

12 925,9

3 767,4

29,2

2,6

Tranzacții imobiliare

4 648,7

3 354,9

72,2

2,4

4 994,7

3 813,9

76,4

2,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

4 130,7

4 041,9

97,9

2,9

4 515,9

4 110,0

91,0

2,9

Alte activități

25 569,4

9 277,4

36,3

6,7

27 970,1

10 901,9

39,0

7,6

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2018 a constituit 11219,4 mil. lei, sau cu 650,5 mil. lei mai mult față de anul 2017.

Tabelul 4. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținute de către întreprinderile mici şi mijlocii

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2017

anul 2018

ÎMM - total

inclusiv:

ÎMM - total

inclusiv:

mijlocii2

mici2

micro

mijlocii2

mici2

micro

Total

10 568,9

3 322,9

3 811,5

3 434,4

11 219,4

3 544,4

4 536,4

3 138,6

Agricultura, silvicultura și pescuit

1 926,2

541,0

866,8

518,4

1 212,5

243,3

590,0

379,2

Industria prelucrătoare

772,8

442,2

255,3

75,4

704,9

318,2

367,8

18,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

-7,2

10,6

-21,2

3,4

28,0

4,2

20,4

3,3

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

5,3

8,0

16,0

-18,8

9,7

12,9

-0,5

-2,7

Construcții

985,5

256,7

355,6

373,2

1 277,6

390,7

598,9

288,0

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

3 252,3

1 138,9

1 367,4

746,1

3 439,6

1 080,3

1 549,2

810,1

Transport și depozitare

447,0

175,0

90,6

181,4

553,8

157,0

223,0

173,7

Activități de cazare și alimentație publică

3,3

39,4

50,1

-86,2

110,7

95,3

77,6

-62,2

Informații și comunicații

386,5

126,7

110,0

149,8

569,1

190,6

150,3

228,2

Tranzacții imobiliare

962,2

361,3

257,1

343,7

1 277,7

708,2

313,2

256,3

Activități profesionale, științifice și tehnice

797,3

54,1

183,6

559,5

854,8

56,9

202,6

595,3

Alte activități

1 037,8

169,0

280,3

588,5

1 181,0

286,7

443,8

450,5

  

Anexă

Note:

1 Informația în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale, băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”: a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei. 
2 În scopuri statistice, prin derogare de la prevederile art.5 alin b) și c) al Legii 179/2016, întreprinderi mici sunt considerate cele care au pînă la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro; întreprinderi mijlocii sunt  întreprinderi care au pînă la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 50 de milioane de lei, și nu sunt întreprinderi micro sau mici.

 

Persoană de contact:
Andrei Crăciun
șef al direcției generale colectarea datelor entități economice
tel. 022 999 131

2020 activitatea întreprinderilor cifre date indicatori moldova ponderea întreprinderilor statistica statistici suma pierderilor suma profitului veniturile din vînzări

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER