Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 20201,2

În anul 2020 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 57,2 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi raportoare. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 316,8 mii, deținând 60,1% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 150112,1 mil. lei sau 39,3% din venituri din vînzări în total pe economie.

Analiza indicatorilor ÎMM arată că în anul 2020: veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere au constituit 2 622,2 mii lei, cu 191,5 mii lei (sau 6,8 %) mai puțin față de anul 2019; veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe un salariat au constituit 473,8 mii lei, cu 5,2 mii lei (sau 1,1 %)  mai mult față de anul 2019; numărul de salariați în medie pe o întreprindere în anul 2020 a constituit sub 6 persoane.

Tabelul 1 Ponderea ÎMM în totalul întreprinderilor raportoare în anii 2016 – 2020

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. mediu anual de salariați, mii

Venituri din vînzări, mild. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

 2020

58,1

57,2

98,6

526,7

316,8

60,1

381,9

150,1

39,3

 2019

56,7

55,9

98,6

544,8

335,8

61,6

397,9

157,3

39,5

 2018

56,5

55,7

98,7

540,3

328,0

60,7

356,7

144,2

40,4

 2017

54,3

53,6

98,6

528,6

323,3

61,2

331,0

137,5

41,5

 2016

52,3

51,6

98,7

512,5

313,5

61,2

300,7

125,0

41,5

  Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2020 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,5 mii întreprinderi, sau 35,7% din totalul ÎMM. În industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Numărul ÎMM pe principale genuri de activitate în anii 2019-2020

Activități economice

2019

2020

2020 în % față de 2019

ÎMM, mii unități

Ponderea ÎMM în:

ÎMM, mii unități

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM, %

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM,  %

Total

55,9

98,6

100,0

57,2

98,6

100,0

102,4

Agricultura, silvicultura și pescuit

4,4

99,3

7,9

4,7

99,5

8,1

105,9

Industria prelucrătoare

4,7

96,2

8,4

4,8

96,3

8,5

102,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

79,3

0,2

0,1

84,0

0,2

137,5

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,5

98,3

0,8

0,5

98,9

0,8

102,7

Construcții

3,3

98,3

5,9

3,4

98,1

6,0

103,9

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

20,3

98,5

36,3

20,5

98,4

35,7

100,8

Transport și depozitare

3,0

99,1

5,3

3,1

99,1

5,4

103,9

Activități de cazare și alimentație publică

2,1

99,8

3,7

2,1

99,8

3,7

101,8

Informații și comunicații

2,4

99,2

4,4

2,5

99,1

4,4

102,7

Tranzacții imobiliare

3,7

99,6

6,6

3,8

99,7

6,7

103,7

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,9

99,9

8,7

5,0

99,9

8,7

102,4

Alte activități

6,6

98,4

11,9

6,8

98,4

11,9

102,1

 

  Datele tabelului în format .xlsx

 

Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate în anii 2019-2020

Activități economice

anul 2019

anul 2020

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM,%

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM, %

Total

397 899,6

157 335,6

39,5

100,0

381 896,1

150 122,1

39,3

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

17 501,7

13 937,0

79,6

8,9

15 974,0

12 663,4

79,3

8,4

Industria prelucrătoare

57 050,9

15 843,8

27,8

10,1

57 051,5

16 248,6

28,5

10,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

22 622,2

466,8

2,1

0,3

21 672,4

310,2

1,4

0,2

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

3 151,3

860,1

27,3

0,5

3 271,2

1 133,0

34,6

0,8

Construcții

22 021,5

11 915,2

54,1

7,6

23 046,2

11 950,8

51,9

8,0

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

191 808,3

73 529,2

38,3

46,7

184 352,4

70 926,4

38,5

47,2

Transport și depozitare

21 838,2

11 629,1

53,3

7,4

15 887,0

10 195,2

64,2

6,8

Activități de cazare și alimentație publică

4 632,8

3 544,0

76,5

2,3

2 718,3

2 145,7

78,9

1,4

Informații și comunicații

14 150,2

4 897,2

34,6

3,1

14 620,9

5 385,3

36,8

3,6

Tranzacții imobiliare

5 373,9

3 864,7

71,9

2,5

5 335,9

4 175,7

78,3

2,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

4 561,5

4 142,9

90,8

2,6

4 534,6

4 165,4

91,9

2,8

Alte activități

33 187,0

12 705,5

38,3

8,1

33 431,6

10 812,3

32,3

7,2

 
 

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de ÎMM  în anul 2020 a constituit 9 050,9 mil, lei, în descreștere cu cu 3 335,1 mil. lei față de anul 2018.

Tabelul 4. Suma profitului soldat / pierderilor soldate pînă la impozitare ale ÎMM în anii 2019-2020

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2019

anul 2020

Total

12 386,0

9 050,9

Agricultura, silvicultura și pescuit

1 278,7

-271,9

Industria prelucrătoare

831,1

848,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

28,4

29,3

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

-3,0

7,6

Construcții

1 244,5

1 255,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

3 664,8

3 403,9

Transport și depozitare

334,7

626,4

Activități de cazare și alimentație publică

276,5

-278,1

Informații și comunicații

850,5

850,8

Tranzacții imobiliare

1 186,1

840,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

884,4

1 014,9

Alte activități

1 809,3

723,1

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Informația este elaborată în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor, organizațiilor necomerciale și instituțiilor bugetare. Criteriile de raportare la sectorul ÎMM sînt determinate conform art.4 al Legii "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii” nr. 179/2016: a) număr mediu anual de salariaţi de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.

Informații relevante:

 

 

 

  

 

2020 2020 activitatea întreprinderilor cifre cifre date date indicatori indicatori moldova moldova ponderea întreprinderilor statistica statistica statistici statistici suma pierderilor suma profitului veniturile din vînzări

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER