Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2016

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 20161

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 51,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 313,5 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 124 954,4 mil. lei sau 41,5 din venituri din vînzări în total pe economie.

Figura 1. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2016 pe principalii indicatori

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică creşterea veniturilor din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2016, care au constituit 2420,4 mii lei sau cu 55,9 mii lei mai mult faţă de anul 2015. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe un salariat la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 22,0 mii lei și au constituit 398,5 mii lei în mediu pe un salariat. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2016 a constituit 6 persoane.

Tabelul 1. Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2015 – 2016

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

 2015

51,2

50,6

98,7

510,3

317,5

62,2

282 253,4

119 566,1

42,4

 2016

52,3

51,6

98,7

512,5

313,5

61,2

300 733,4

124 954,4

41,5

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2016 20,3 mii întreprinderi, sau 39,3% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,4 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate

Activități economice

2015

2016

2016 în % faţă de 2015

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM,  %

Total

50,6

98,7

100,0

51,6

98,7

100,0

102,1

Agricultura, silvicultura și pescuit

3,1

99,2

6,2

3,4

99,0

6,6

108,3

Industria prelucrătoare

4,3

96,5

8,5

4,4

96,4

8,5

101,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

77,0

0,2

0,1

79,2

0,2

109,1

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,4

98,9

0,7

0,4

99,0

0,7

105,0

Construcţii

3,0

98,8

5,8

3,0

98,4

5,8

101,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autvehiculelor și a motocicletelor

20,1

98,8

39,7

20,3

98,8

39,3

101,1

Transport și depozitare

2,7

99,1

5,3

2,7

99,0

5,2

101,7

Activități de cazare și alimentație publică

1,7

99,8

3,5

1,8

99,8

3,5

103,6

Informații și comunicații

2,0

99,0

3,9

2,0

99,1

3,9

102,4

Tranzacţii imobiliare

3,5

99,7

6,9

3,3

99,7

6,5

95,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,2

100,0

8,3

4,4

99,9

8,6

105,7

Alte activităţi

5,6

98,2

11,1

5,8

98,1

11,2

103,8

Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate

Activități economice

anul 2015

anul 2016

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total intreprinderi, %

total ÎMM,%

total intreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

282 253,4

119 566,1

42,4

100,0

300 733,4

124 954,4

41,5

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

11 835,5

9 019,1

76,2

7,5

14 421,4

10 366,8

71,9

8,3

Industria prelucrătoare

43 130,3

13 694,5

31,8

11,5

45 944,3

13 787,6

30,0

11,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

23 240,9

147,4

0,6

0,1

22 586,1

195,9

0,9

0,2

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

2 343,6

571,4

24,4

0,5

2 092,5

622,1

29,7

0,5

Construcţii

15 056,0

9 451,6

62,8

7,9

15 158,9

8 675,1

57,2

6,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autvehiculelor și a motocicletelor

127 836,0

57 700,5

45,1

48,3

137 914,6

60 750,7

44,0

48,6

Transport și depozitare

16 284,2

8 861,5

54,4

7,4

17 278,4

9 338,0

54,0

7,5

Activități de cazare și alimentație publică

2 489,3

1 903,3

76,5

1,6

2 817,0

2 130,4

75,6

1,7

Informații și comunicații

11 686,6

3 048,1

26,1

2,5

11 959,7

3 469,7

29,0

2,8

Tranzacţii imobiliare

3 797,4

3 017,4

79,5

2,5

4 149,9

3 474,9

83,7

2,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 743,2

3 665,0

97,9

3,1

3 999,3

3 749,6

93,8

3,0

Alte activităţi

20 810,3

8 486,4

40,8

7,1

22 411,2

8 393,6

37,5

6,7

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2016 a constituit 5 878,5 mil, lei, sau cu 2941,6 mil. lei mai mult faţă de anul 2015.

Tabelul 4. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2015

anul 2016

ÎMM - total

inclusiv:

ÎMM - total

inclusiv:

mijlocii2

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total

2 937,0

1 219,3

1 639,5

78,2

5 878,5

2 101,3

2 229,8

1 547,4

Agricultura, silvicultura și pescuit

64,7

-126,2

213,1

-22,1

1 017,0

302,4

478,9

235,7

Industria prelucrătoare

53,2

106,7

50,7

-104,3

658,3

486,4

193,0

-21,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

72,8

-8,1

-9,7

90,6

-0,4

3,4

-1,3

-2,5

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

-64,7

-78,2

22,1

-8,7

-56,9

-21,2

-11,4

-24,2

Construcţii

324,5

237,3

327,5

-240,3

542,3

237,4

239,3

65,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autvehiculelor și a motocicletelor

1 266,9

615,4

627,5

24,0

1 589,7

789,4

548,7

251,5

Transport și depozitare

534,4

326,0

235,1

-26,7

341,9

42,6

250,4

49,0

Activități de cazare și alimentație publică

-161,7

-47,6

-104,2

-10,0

-43,6

30,4

-6,8

-67,2

Informații și comunicații

102,5

19,5

58,0

25,0

180,8

79,7

-39,8

140,9

Tranzacţii imobiliare

-260,7

-44,1

-29,4

-187,1

674,0

107,8

188,0

378,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

502,8

135,3

107,0

260,5

670,9

8,8

233,7

428,3

Alte activităţi

502,3

83,1

141,8

277,3

304,7

34,3

157,1

113,3

 Note:

1 Informația în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”: a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.

2 În scopuri statistice, prin derogare de la prevederile art.5 alin b) și c), întreprinderi mici sunt considerate cele care au pînă la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro; întreprinderi mijlocii sunt  întreprinderi care au pînă la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 50 de milioane de lei, și nu sunt întreprinderi micro sau mici.

         

Persoană de contact:
Calincu Dmitrii
şef al direcţiei infrastructură statistică 
tel. 0 22 73 15 31 

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER