Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2015

Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilordin Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 209,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 3,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2014.

În ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul receptor (+20,0%) şi emiţător (+6,7%), pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a redus cu 19,0%.

Numărul de turişti şi excursionişti, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, după scopul vizitelor, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2015

Ianuarie-septembrie 2015
 în % faţă de
ianuarie-septembrie 2014

turişti şi excursionişti

turişti-zile

turişti şi excursionişti

turişti-zile

TOTAL

209078

1490074

103,1

105,5

Turism receptor(primirea cetăţenilor străini în ţară)- total

11002

33789

120,0

127,4

din care, în scopuri de:

odihnă, recreere şi agrement

6793

16695

136,4

164,7

afaceri şi profesionale

3307

9996

103,7

115,9

tratament

394

5410

78,8

79,7

alte scopuri

508

1688

102,4

174,0

Turism emiţător(deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în străinătate)  - total

171212

1229761

106,7

106,0

din care, în scopuri de:

odihnă, recreere şi agrement

170058

1220758

107,3

106,5

afaceri şi profesionale

459

2254

54,6

46,3

tratament

643

6443

64,6

76,2

alte scopuri

52

306

66,7

105,5

Turism intern(deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în interiorul ţării, în scop turistic)

26864

226524

81,0

100,4

Din cei 11,0 mii de turişti şi excursionişti străini, care au vizitat Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2015 şi au beneficiat de serviciile agenţiilor de turism şi turoperatorilor 61,7% au sosit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement, 30,1% - de afaceri şi profesionale şi 3,6% - de tratament. Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti şi excursionişti străini sosiţi în Republica Moldova le-au revenit cetăţenilor din România (17,3%), Ucraina (10,8%), Federaţia Rusă (9,4%), Turcia (6,0%), Statele Unite ale Americii (4,5%), Suedia (3,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (4,0%), Polonia (3,9%) Italia (3,7%), Germania (3,2%), Bulgaria (2,7%), Olanda (2,4%), Israel (2,3%), Japonia (2,1%), Franţa (2,0%), Belarus (1,9%), Elveţia (1,5%), Norvegia (1,2%), Lituania (1,1%), Austria (1,0%).

Prin intermediul agenţiilor de turism şituroperatorilor în ianuarie-septembrie 2015 au plecat în străinătate 171,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 6,7% mai mult comparativ cu perioada similară din anul 2014. Majoritatea cetăţenilor moldoveni au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement (99,3%). Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, în principal, în Turcia (37,6% din total plecaţi în străinătate), Bulgaria (31,8%), Grecia (11,7%), România (8,8%), Ucraina (1,6%), Egipt şi Italia (cîte 1,1%), Montenegro şi Spania (cîte 0,9%).

Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern în ianuarie-septembrie 2015 a totalizat 26,9 mii de turişti, în scădere cu 19,0% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chişinău (40,5%) şi regiunile de dezvoltare: Centru (28,6%) şi Sud (26,0%).

Notă:

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice anexate.

PRECIZĂRI  METODOLOGICE

1. Sursa datelor statistice privindactivitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor sunt rapoartele statistice trimestriale prezentate de către agenţii economici (agenţiile de turism şi turoperatorii), titulari de licenţe de turism.

Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

2.  Definiţii

Agenţiile de turism sunt agenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializate în achiziţionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct consumatorilor, precum şi în comercializarea serviciilor proprii.

Turoperatoarii suntagenţii economici, titulari de licenţă pentru activitatea turistică, specializaţi în formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de turism sau direct consumatorilor.

Turismul cuprinde activităţile desfăşurate de persoane în cursul călătoriilor şi şederilor lor în afara mediului lor obişnuit (reşedinţei obişnuite), pentru o perioadă consecutivă care să nu depăşească un an, în scopuri de odihnă, pentru afaceri, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, pelerinaj.

Turism organizat – formă de turism caracterizată prin înţelegeri prealabile în ce priveşte prestaţia, inclusiv serviciile legate de deplasarea şi sejurul turistului, prin intermediul contractelor sau altor tipuri de aranjamente. 
Formele de turism:

  • turismul intern: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în interiorul ţării, în scop turistic; 
  • turismul receptor: primirea cetăţenilor străini în ţară;
  • turismul emiţător: deplasarea rezidenţilor Republicii Moldova în străinătate.

Cele trei forme de bază ale turismului enunţate anterior pot fi asociate, obţinîndu-se următoarele categorii de turism:

  • turismul interior care regrupează turismul intern şi turismul receptor;
  • turismul naţional care regrupează turismul intern şi turismul emiţător;
  • turismul internaţional care regrupează turismul receptor şi turismul emiţător.

Turiştii/excursioniştii participanţi la turismul organizat sunt persoanele care beneficiază de serviciile oferite şi vîndute de titularii de licenţă care organizează activitatea turistică.

Turiştii reprezintă persoanele care petrec cel puţin o noapte într-o structură turistică de găzduire colectivă sau privată.

Excursioniştii (vizitatorii de o zi) reprezintă persoanele ce nu petrec cel puţin o noapte într-o  structură turistică de găzduire colectivă sau privată.

Pachet turistic (pachet de vacanţă, pachet de călătorie)este combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore.

Sejurul turistic reprezintă intervalul de timp în care un turist consumă pachetul de servicii turistice în aceeaşi destinaţie turistică.

Durata medie a sejurului - raportul numărului de turişti–zile la numărul de turişti participanţi la acţiunile turistice organizate de titularii de licenţe de turism. 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER