Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 20231

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori, cu 22,1% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 173,4 mii persoane, din care:

  • turismul emițător – 117,9 mii persoane (+22,2%);
  • turismul intern – 39,0 mii persoane (+11,1%);
  • turismul receptor – 16,5 mii persoane (+58,6%).

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-iunie 2023 au crescut cu 38,2% față de ianuarie-iunie precedent și au însumat 1 338,9 mil. lei.

În perioada cercetată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 68,0% și 22,5%, iar turismului receptor – 9,5%.

Evoluția numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, pe categorii de turism, se caracterizează prin următoarele date:


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 datele privind numărul turiștilor și excursioniștilor care au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și turoperatorilor au depășit cu 14,4 puncte procentuale datele înregistrate în perioada respectivă a anului 2019, ultimul an înainte de pandemie.

Tabelul 1. Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor

 

Ianuarie-iunie 2023

Ianuarie-iunie 2023
în % faţă de
 ianuarie-iunie 2022

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

turişti

excursionişti

turişti

excursionişti

TOTAL

173,4

124,9

48,6

867,5

122,1

123,0

120,0

116,7

Turism receptor- total

16,5

1,7

14,8

5,3

158,6

71,8

183,7

34,5

din care, în scopuri de:

        

odihnă, recreere şi agrement

16,2

1,4

14,8

3,3

179,0

139,9

183,7

55,1

afaceri şi profesionale

0,2

0,2

-

0,7

47,7

47,7

-

42,8

tratament

0,1

0,1

-

1,2

96,0

96,0

-

96,8

Turism emițător- total

117,9

114,1

3,8

758,6

122,2

125,2

71,5

118,1

din care, în scopuri de:

        

odihnă, recreere și agrement

116,8

113,0

3,8

751,1

121,6

124,6

71,5

117,5

afaceri şi profesionale

0,5

0,5

-

2,1

182,1

182,1

-

143,4

tratament

0,6

0,6

-

5,4

398,2

398,2

-

389,5

Turism intern

39,0

9,1

29,9

103,6

111,1

113,0

110,5

120,4

Descarcă datele în format .xlsx

Turismul emițător. În ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turişti şi excursionişti care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism cu 22,2% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 117,9 mii persoane. Majoritatea covârșitoare (99,0%) au călătorit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement. Cetăţenii moldoveni au preferat să viziteze, preponderent, Turcia (42,2% din total plecați în străinătate), Egipt (16,8%), Bulgaria (13,6%), România (13,3%) și Grecia (4,0%). Numărul de turiști-zile în perioada cercetată a crescut cu 18,1% față de ianuarie-iunie 2022, iar durata medie a sejurului cetățenilor moldoveni peste hotare s-a diminuat de la 7,0 zile, în ianuarie-iunie 2022, până la 6,6 zile în ianuarie-iunie curent.

Turismul receptor. În ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism cu 58,6% față de ianuarie-iunie precedent și a constituit 16,5 mii vizitatori, majoritatea (circa 90,0%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști) care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (34,7% din total cetățeni străini primiți în țară), Italia (16,8%), Ucraina (13,7%), Germania (9,4%) și Franța (6,6%). În ianuarie-iunie curent față de ianuarie-iunie 2022 s-a înregistrat scăderea atât a numărului de turiști-zile (de circa 3,0 ori) cât și durata medie a sejurului în țară a cetățenilor străini (de 2,2 ori).

Turismul intern. În ianuarie-iunie 2023 numărul vizitatorilor participanţi la turismul intern a crescut cu 11,1% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 39,0 mii persoane, majoritatea (76,7%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști). Numărul de turiști-zile a crescut cu 20,4% față de ianuarie-iunie precedent. Durata medie a sejurului cetățenilor moldoveni în țară, în scop turistic, a crescut de la 10,6 zile, în ianuarie-iunie 2022, la 11,4 zile în ianuarie-iunie curent. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chișinău (40,4%), regiunile de dezvoltare Centru (36,6%) și Sud (19,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 comparativ cu perioada similară a anului precedent, au crescut încasările agențiilor de turism și turoperatorilor din turismul emițător - cu 347,1 mil. lei (+38,6%), turismul intern - cu 22,1 mil. lei (+39,9%) și turismul receptor – cu 1,3 mil. lei (+8,9%).

Încasările din activitatea turistică în perioada de raport au depășit de 1,4 ori încasările înregistrate de agențiile de turism în ianuarie-iunie 2019, ultimul an înainte de pandemie. 

Notă:
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER