Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 367,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 39,1% mai mult față de ianuarie-septembrie 2021.

Creșterea numărului de turiști și excursioniști în perioada cercetată se datorează majorării numărului de participanţi la turismul emițător cu 75,0 mii persoane (+40,6%), turismul intern – cu 23,4 mii persoane (+38,6%) și turismul receptor - cu 4,9 mii persoane (+26,5%).

Tabelul 1. Numărul de turişti şi excursionişti, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turismşi turoperatori, după scopul vizitelor în ianuarie-septembrie 2022

 

Ianuarie-septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2022 în % faţă de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ: Ianuarie-septembrie 2021
în % faţă de ianuarie-septembrie 2020

turişti şi excursionişti

turişti-zile

turişti şi excursionişti

turişti-zile

turişti şi excursionişti

turişti-zile

TOTAL

367,5

1 974,5

139,1

139,9

321,7

347,9

Turism receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) - total

23,6

21,9

126,5

276,4

271,4

229,3

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere şi agrement

21,5

7,3

123,4

149,3

265,5

304,7

afaceri şi profesionale

0,6

2,1

49,9

87,6

540,8

327,9

tratament

0,2

2,4

365,5

346,7

61,1

60,9

alte scopuri

1,3

10,2

-

-

-

-

Turism emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - total

260,0

1 775,2

140,6

141,8

18,5

18,5

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere și agrement

259,3

1 770,7

140,7

142,1

18,5

18,7

afaceri şi profesionale

0,4

2,0

84,7

89,0

24,7

21,5

tratament

0,3

2,5

110,6

77,0

12,6

10,8

Turism intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul ţării, în scop turistic)

84,0

177,4

138,6

117,5

76,1

30,8

Datele tabelului în format .xlsx

În perioada cercetată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le 70,7% și, respectiv, 22,9%, iar turismului receptor – 6,4%.

Prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2022 au plecat în străinătate 260,0 mii de turişti şi excursionişti sau cu 75,0 mii persoane (+40,6%) mai mult față de ianuarie-septembrie 2021. Majoritatea cetăţenilor moldoveni (99,7%) au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement. Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, preponderent, în Turcia (56,8% din total plecați în străinătate), Bulgaria (19,1%), România (7,2%), Egipt (5,7%), Grecia (4,6%) și Muntenegro (1,1%).

Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern în ianuarie-septembrie 2022 a constituit 84,0 mii vizitatori, fiind în creștere cu 38,6% comparativ cu perioada similară din anul 2021. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chișinău (48,6%), regiunile de dezvoltare Centru (42,7%) și Sud (7,1%).

În ianuarie-septembrie 2022 numărul cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism a constituit 23,6 mii turiști și excursioniști și a crescut cu 26,5% față de ianuarie-septembrie precedent, majoritatea (93,4%) fiind vizitatori de o zi care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement.

Datele figurii în format .xlsx

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor din activitatea turistică în ianuarie-septembrie 2022 au însumat 2,8 miliarde lei, înregistrând o creștere de 41,7% față de ianuarie-septembrie precedent.

Notă:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.    

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 activitatea turistică agențiile de turism cifre date excursioniști moldova numărul de turiști servicii turistice statistica statistici turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turoperatori

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER