Antreprenoriat

Cuprins:

Capitalul statutar reflectă valoarea capitalului statutar, înregistrată în documentele de constituire: în societățile pe acțiuni – valoarea nominală a acțiunilor emise; în societățile cu răspundere limitată – valoarea cotelor de participare; în întreprinderile de stat și municipale – valoarea mijloacelor statului, investite în capitalul statutar.

Salariat este considerată persoana care-și exercită activitatea în baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială – indiferent de forma ei de proprietate – sau la persoane particulare (în baza unui contract sau a unei înțelegeri), în schimbul unei remunerații sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub formă de comision etc. Prin convenție cu acest statut au fost înregistrați și militarii în termen.

Patron este persoana care-și exercită ocupația (meseria) în propria unitate (întreprindere, agenție, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate angajează unul sau mai mulți salariați permanenți.

Lucrător familial neremunerat este persoana care-și exercită activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primește remunerație sub formă de salariu sau plată în natură.

Venituri din vânzări (cifra de afaceri) reprezintă veniturile din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor executate și serviciilor prestate fără TVA și accize.

Producția imobilizată reprezintă costul lucrărilor și cheltuielile efectuate de întreprindere pentru ea însăși, care se înregistrează în componența activelor pe termen lung.

Subvenții – ajutor acordat întreprinderii de către stat cu condiția respectării unor condiții aferente activității acesteia.

Unitatea locală este o întreprindere sau o parte din întreprindere (de exemplu, filială, atelier, fabrică, depozit, birou, mină, magazie, etc.) care corespunde următoarelor criterii:

  • situată pe o adresă identificată;
  • activează cel puțin o persoană;
  • se desfășoară activitate economică.

Producția include toate produsele fabricate și serviciile prestate îndecursul anului calendaristic.

Valoarea adăugată brută se măsoară ca diferența dintre valoarea bunurilor și serviciilor produse și consumul intermediar, reprezentând deci valoarea nou creată în procesul de producție.

Excedentul brut de exploatare arată ceea ce rămâne din valoarea nou creată în procesul de producție după remunerarea salariaților si plata impozitelor nete pe producție și import.

Leasing – activitate de întreprinzător, în care o parte (locator) se obligă la cererea altei părţi (locatar) să-i asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, achiziţionat sau produs de locator contra unei plăţi periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului de leasing să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale.

  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!