Anunţ privind organizarea consultării publice a Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială

Anunţ privind organizarea consultării publice a
Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială

Biroul Naţional de Statistică (BNS) iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012, consultarea publică privind monitorizarea implementării Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art. Nr. 8).

Monitorizarea procesului implementării Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, este inițiat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, în scopul identificării gradului de executare (de acţiune) al acesteia, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul acesteia au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe negative sau neprevăzute, precum şi în scopul elaborării recomandărilor privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative.

Părţile interesate de subiectul dat pot înainta sugestii pînă la data de 24 iulie 2012, dnei Diana Bîrsa, consultant în Serviciul juridic, la adresa electronică diana.birsa@statistica.md, sau la telefonul  022 40 31 59, sau adresa poştală a BNS: Chişinău, str. Grenoble, 106.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER