Astăzi 20 octombrie 2015 toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite celebrează Ziua Mondială a Statisticii

Astăzi 20 octombrie 2015  toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite celebrează  Ziua Mondială a Statisticii, sub motto-ul „Statistici mai bune pentru o viaţă mai bună”.

Această sărbătoare a fost oficializată în plan internaţional prin rezoluţia Adunării Generale a ONU A/RES/69/282, iar importanța datelor statistice pentru procesul de luare a deciziilor bazat pe dovezi a fost accentuată prin adresarea Secretarului General al ONU, Dl BAN KI-MOON la 19 august 2015 şefilor de state prin care el recunoaşte „importanţa fundamentală a capacităţii statistice naţionale durabile pentru a produce statistici şi indicatori credibili şi oportuni”. Această adresare sensibilizează valoarea statisticii la cele mai înalte niveluri politice.

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale a remodelat vieţile noastre la toate nivelurile şi în toate aspectele. Viteza şi globalizarea au devenit cuvintele cheie ce caracterizează practic toate fenomenele în societate – fie în aspect economic sau în aspect social. Pentru a putea urmări toate acestea avem nevoie de date – date care pe lîngă faptul că reflectă realitatea  în toată multitudinea faţetelor sale mai au şi proprietatea de a anticipa atît schimbările cît şi provocările ulterioare.

Practica statistică naţională şi internaţională urmăreşte schimbările şi evoluţiile majore – un lucru rămîne neschimbat – aplicarea principiilor fundamentale a statisticii oficiale: imparțialitatea, obiectivitatea, profesionalismul, responsabilitatea, cost-eficienţa, integritatea, angajamentul privind calitatea, etc.

Procesul de producţie a statisticii oficiale este unul îndelungat şi necesită muncă, perseverenţă şi resurse – umane şi materiale – însă toate acestea devin justificate atunci cînd datele statistice sunt folosite pentru procesul de luare a deciziilor, care are ca scop îmbunătăţirea situaţiei societăţii.

De fapt, scopul suprem al statisticii oficiale este servirea statului şi cetăţenilor săi prin prezentarea datelor oportune şi credibile, care servesc procesului de luare a deciziilor de politici dar,  în acelaşi timp, acestea rămîn imparţiale din punct de vedere politic.

Tot la 20 octombrie, anul acesta, în Republica Moldova se sărbătoreste ziua statisticianului al 6-lea an consecutiv. Această sărbătoare a fost adoptată  în baza Hotărîrii de Guvern nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

Guvernul Republicii Moldova a dat recurs invitaţiei Asambleei, care încuraja statele membre ale ONU să remarce Ziua Mondială a Statisticii într-o manieră potrivită şi să desfăşoare la nivel naţional evenimente de marcare a acestei sărbători.

În acest context, pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie un șir de evenimente se vor desfășura sub motto-ul Zilei Mondiale a Statisticii: 

  • Conferința de presă cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Statisticii în Republica Moldova prezidată de directorul general al Biroului Național de Statistică, dna Lucia Spoială
  • Conferinţa ”Statistici locale şi regionale mai bune pentru o viaţă mai bună”, care va avea loc la Academia de Studii Economice din Moldova la 20 octombrie, cu începere de la ora 12.00. Evenimentul este organizat de Biroul Național de Statistică și Academia de Studii Economice din Moldova  cu suportul proiectului "Îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova".
  • Cursuri de instruire cu subiectul "Utilizarea statisticilor de gen", dedicat unităţilor responsabile de domeniul gender vor avea loc pe parcursul lunii octombrie, organizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în colaborare cu PNUD, UN Women și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Evenimentul are drept scop îmbunătăţirea capacităţilor şi abilităţilor practice ale reprezentanţilor societăţii civile privind utilizarea statisticilor de gen în activitatea de promovare şi pledoarie a egalităţii de gen, dar şi la analiza şi monitorizarea politicilor/ programelor statului în domeniu
  • O serie de ateliere de lucru cu privire la utilizarea de statistici pentru îmbunătățirea design-ului, implementarea și evaluarea politicilor de dezvoltare regională vor fi organizate în cadrul proiectului STATREG în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regionale, în luna noiembrie 2015

Toate evenimentele dedicate Zilei Mondiale a Statisticii pot fi găsite la rubrica Noutăți și evenimente / Ziua Statisticianului 2015

Persoana de contact:
Inna Chiperi
Şef serviciu informare şi comunicare cu mass-media
Tel 022 72 70 11, 068 38 28 21


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER