Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 20241

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 au fost eliberate 776 de autorizații de construire, în descreștere cu 5,6% față de ianuarie-martie 2023, din care:
  • 541 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-4,2%);
  • 235 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-8,6%).

Tabelul 1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2024

 

Total, număr

În % față de:

Informativ: ianuarie-martie 2023 în % față de ianuarie-martie 2022

ianuarie-martie 2023

total

Total

776

94,4

100,0

104,3

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidențiale (inclusiv pentru colectivități)

541

95,8

69,7

100,4

nerezidențiale

235

91,4

30,3

114,2

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

332

105,7

42,8

86,7

mediul rural

444

87,4

57,2

119,2

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 s-au eliberat 541 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în descreștere cu 4,2%, respectiv clădiri nerezidențiale 235 autorizații în descreștere cu 8,6% față de ianuarie-martie 2023.


Descarcă datele în format .xlsx

În profil regional, în ianuarie-martie 2024 față de ianuarie-martie 2023, se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează: regiunea Centru cu 16 autorizații (sau 10,6%), regiunea Nord cu 14 autorizații (sau 26,4%), UTA Găgăuzia cu 14 autorizații (sau 56,0%), regiunea Sud cu 4 autorizații (sau 11,1%). Totodată, în mun. Chișinău s-au eliberat cu 72 (sau cu 24,0%) autorizații de construire mai puțin pentru clădiri rezidențiale comparativ cu ianuarie-martie 2023.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale au crescut în: regiunea Centru cu 10 autorizații (sau 14,7%), regiunea Nord cu 2 autorizații (sau +3,1%). Totodată, numărul autorizațiilor de construire s-a micșorat în: mun. Chișinău cu 6 autorizații (sau 13,6% ), regiunea Sud cu 7 autorizații (sau 19,4% ); UTA Găgăuzia cu 21 autorizații (sau 47,7% ).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 față de ianuarie-martie 2023, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediu urban a crescut cu 5,7%, iar în mediul rural a scăzut cu 12,6%.

Notă:
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

2024 activitatea de construcții constructii construcţii construcții constructii antrepriza construcții inginerești constructii locuinte constructii preturi obiecte de construcții

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER