Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 20221

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 s-au eliberat 3394 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în scădere cu 17,6% față de anul 2021.

Tabelul 1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2022

 

Total, număr

În % față de:

Informativ:
anul 2021 în % față de anul 2020

anul 2021

total

Total

3 394

82,4

100,0

135,5

din care pentru clădiri:

    

rezidențiale (inclusiv pentru colectivități)

2 301

76,0

67,8

148,0

nerezidențiale

1 093

100,1

32,2

109,9

din total, în:

    

mediul urban

1 517

62,4

44,7

140,5

mediul rural

1877

111,2

55,3

129,1

Datele tabelului în format .xls

În anul 2022 au fost eliberate 2301 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în descreștere cu 24,0% față de anul precedent. Totodată, în aceeași perioadă au fost eliberate 1093 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, în creștere cu 0,1% față de anul precedent.

Datele figurii în format .xls

În profil regional, în anul 2022 față de anul precedent se atestă o scădere a numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (-572 de autorizații sau -33,8%), Nord (-57 de autorizații sau -19,1%), Centru (-51 de autorizații sau -7,8%), UTA Găgăuzia (-49 de autorizații sau -23,7%). Totodată, în regiunea Sud, în anul 2022 se constată creșteri cu 4 autorizații sau cu 2,3% ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, fața de anul precedent.

De asemenea, în anul 2022 față de anul precedent se atestă o descreștere a autorizațiilor de construire pentru clădirile nerezidențiale în următoarele regiuni: Centru (-42 de autorizații sau -13,3%), UTA Găgăuzia (-46 de autorizații sau -23,1%). În același timp, în anul 2022 fața de anul precedent se constată creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale în: mun. Chișinău cu 21 de autorizații sau 12,2%, Nord cu 13 de autorizație sau cu 5,1% și în regiunea Sud cu 55 de autorizații sau cu 36,4%.

Datele figurii în format .xls

În anul 2022, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban a scăzut cu 37,6%, iar în mediu rural au crescut cu 11,2%, față de anul precedent.

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER