Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 20221, 2, 3

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 26,3% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de construcții noi cu 25,1%, reparații capitale cu 46,6%, volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 6,1%, volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) cu 32,0%.

Datele graficului în format .xlsx

Pe obiecte de construcții, în trimestrul III 2022 față de același trimestru al anului 2021 s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) ale volumelor lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-38,2%), clădirile nerezidențiale (-28,2%) și construcțiile inginerești (-18,4%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 18,0% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de construcții noi cu 21,9%, reparații capitale cu 34,2%. În același timp, în perioada analizată volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a crescut cu 7,7%, iar volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) – cu 5,2%.

Pe obiecte de construcții, în ianuarie-septembrie 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021 s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) ale volumelor lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-28,5%), clădirile nerezidențiale (-16,8%) și construcțiile inginerești (-12,3%).

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în ianuarie-septembrie 2022

 

Ianuarie-septembrie 2022 în % față de:

Informativ:
ianuarie-septembrie 2021
în % față de
ianuarie-septembrie 2020

ianuarie-septembrie 2021

total

Total lucrări de construcții

82,0

100,0

107,6

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcţii noi

78,1

51,9

121,0

reparaţii capitale

65,8

18,3

104,1

întreţinere şi reparaţii curente

107,7

26,9

86,2

alte lucrări

105,2

2,9

101,4

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

71,5

26,8

121,0

clădiri nerezidențiale

83,2

25,1

107,5

construcții inginerești

87,7

45,2

100,0

alte lucrări

105,2

2,9

101,4

 

Datele tabelului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe cercul de entități cu genul principal de activitate „Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, în care întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele de la 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. 
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în trimestrul următor conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

2021 2022 2022/2021 apartamente case de locuit cifre construcții date exploatare locuințe madiul rural mediul urban moldova statistica statistici suprafața totală

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER