Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2020

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 20201

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2020 s-au eliberat 2185 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, sau cu 5,6% mai puțin față de ianuarie-septembrie 2019, reducerea fiind cauzată de scăderea numărului de autorizații eliberate pentru clădiri nerezidențiale (cu 22,0% față de perioada respectivă a anului precedent).

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2020

 

Total,
număr

În % faţă de:

ianuarie-septembrie
2019

total

Total

185

94,4

100,0

din care pentru clădiri:

 

 

 

rezidenţiale (inclusiv pentru colectivități)

1 506

104,3

68,9

nerezidenţiale

679

78,0

31,1

din total, în:

 

 

 

mediul urban

1 230

100,0

56,3

mediul rural

955

88,0

43,7

Pe medii de rezidență, în ianuarie-septembrie 2020, în mediul urban au fost eliberate 1230 autorizații de construire, indicatorul fiind la nivelul perioadei respective al anului 2019. În mediul rural au fost eliberate 955 autorizații sau cu 12,0% mai puţin față de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2019.

În profil regional, în ianuarie-septembrie 2020 a crescut numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale în mun. Chișinău – cu 76 de autorizații (cu 13,1%), în UTA Găgăuzia – cu 55 de autorizații (cu 48,2%) și în regiunea de dezvoltare Nord – cu 27 de autorizații (cu 15,7%). Totodată, în regiunile de dezvoltare Centru și Sud s-au eliberat cu 62 și respectiv cu 34 de autorizații de construire a clădirilor rezidențiale mai puțin față de perioada similară a anului precedent.

Pentru clădirile nerezidențiale, în ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2019, a scăzut numărul autorizaţiilor de construire în toate regiunile: UTA Găgăuzia – cu 69 autorizații (cu 36,9%), regiunea de dezvoltare Nord – cu 41 autorizații (cu 24,1%), regiunea de dezvoltare Centru – cu 36 autorizații (cu 16,9%), mun. Chişinău – cu 25 autorizații (cu 16,9%), regiunea de dezvoltare Sud – cu 21 autorizații (cu 13,7%).

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat (baza de date):

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086
2020 cifre clădiri clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții date indicatori moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER