Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți și studenți

Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți și studenți

Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență

Sunt așteptați tineri care au cunoștințe temeinice în domeniile de referință, sunt motivați, flexibili și dedicați, dornici să se manifeste și sunt deschiși pentru noi experiențe, cu studii universitare de master și/sau licență (inclusiv absolvenții în curs de finalizare).

Studenții pot fi angajați după finalizarea anului de studiu 2020-2021.

De cealaltă parte, BNS le va oferi tinerilor:

 • contract de muncă,
 • lucru stabil,
 • oportunități de dezvoltare și creștere profesională,
 • stagieri în țară și peste hotare,
 • program de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână,
 • pachet social deplin,
 • posibilitatea de a interacționa cu diverși specialiști și experți din țară cât și de peste hotare,
 • posibilități și oportunități de a analiza diverse date din domeniul economic, social, de mediu,
 • oportunități de a face parte din echipa de profesioniști antrenați în procesul de compilare a informațiilor din diverse domenii.

Angajarea tinerilor în calitate de funcționari publici sau posturi de deservire tehnică are loc conform procedurii de angajare prevăzută în legislația în vigoare, în funcţie de tipurile de posturi vacante, în bază de concurs și interviu de angajare.

Încadarea în funcții publice se efectuează în bază de concurs ce presupune etapele de  recepționare a documentelor candidaților, proba scrisă și interviul de angajare. Concursul pentru ocuparea funcției publice are la bază principiile competiției deschise, transparenței, competenței, precum și principiul egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean.

Pentru a participa la concursul pentru suplinirea funcțiilor publice în BNS, persoanele trebuie să îndeplinească o serie de condiții stabilite de "Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", după cum urmează:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • studii necesare pentru postul în care urmează a fi angajat;
 • cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office (în special Excel);
 • este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii,
 • nu are antecedente penale;
 • nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpate în cadrul unui proces penal;
 • nu posedă calitatea de membru al unui partid politic;

Pentru celelalte categorii de personal de deservire tehnică angajarea se efectuează în baza unui interviu, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare de a ocupa postul vacant și capacități de dezvoltare pentru a îndeplini sarcinile specifice.

Pentru mai multe informații puteți apela la nr. de tel.: 067770742.

CV-ul și scrisoarea de motivare pot fi expediate la adresa moldstat@statistica.gov.md cu subiectul “Student angajare BNS”.


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER