Biroul Național de Statistică - parte a campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale

Biroul Național de Statistică - parte a campaniei mondiale de promovare a
Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale

În 2022 se împlinesc 30 de ani de la adoptarea de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) a Principiilor fundamentale ale statisticii oficiale. Cu ocazia acestei aniversări, a fost demarată campania de promovare pe plan internațional a celor 10 Principii fundamentale care stau la baza activității statistice ale țărilor lumii:

 

1. Relevanță, imparțialitate și acces egal
2. Standarde profesionale și etică
3. Responsabilitate și transparență
4. Prevenirea utilizării incorecte
5. Surse de statistici oficiale
 6. Confidențialitate
 7. Legislație
 8. Coordonarea națională
 9. Utilizarea standardelor internaționale
10. Cooperare internațională

 

În acest sens, mai multe oficii naționale de statistică, printre care și Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS), au răspuns invitației UNECE de a participa la această campanie, desfășurând activități referitoare la fiecare principiu în mod consecutiv. De la începutul anului aniversar au fost trecute în revistă primele 8 principii, perioadă în care oficii de statistică din țări precum Canada, Noua Zeelandă, Finlanda, Letonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Columbia, Spania și Armenia au organizat diverse evenimente și au elaborat materiale care au pus în valoare principiile 1-8 și importanța aplicării acestora în statistică.

  
 
Cel de al 9-lea Principiu, care descrie necesitatea coordonării internaționale a statisticilor va fi marcat de țara noastră prin intermediul BNS, pe parcursul următoarelor două săptămâni. Utilizarea de către instituțiile de statistică din fiecare țară a lumii a conceptelor, clasificărilor și metodelor aplicate la nivel internațional promovează producerea și diseminarea statisticilor de calitate, comparabile la nivel internațional. Acest aspect, dar și alte abordări referitoare la importanța racordării statisticii naționale la standarde internaționale vor fi discutate în cadrul evenimentului public „Aplicarea standardelor internaționale în statistica oficială” pe care BNS, în comun cu alți parteneri naționali și internaționali îl va organiza în cadrul acestei campanii. De asemenea, în această perioadă, BNS va lansa o serie de materiale informative și de promovare care vor ajuta publicul local să cunoască și să înțeleagă mai bine aceste principii.

 

 

De menționat că, Legea nr. 93 din anul 2017 cu privire la statistica oficială, se bazează pe Principiile fundamentale ale statisticii oficiale și Codul de bune practici al statisticilor europene, fiind elaborată în conformitate cu Legea generică privind statisticile oficiale, ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene.
 
BNS, care este autoritatea centrală în domeniul statisticii ce coordonează activitatea statistică din țară, se bazează în activitatea sa pe conceptele, clasificările și metodele statistice internaționale, în special cele ale UE.

 

Din acest punct de vedere:

a) BNS utilizează în procesul de producere a statisticilor oficiale conceptele și definițiile internaționale adaptate la nivel național, din următoarele domenii:

 • Populația cu reședință obișnuită
 • Forța de muncă
 • Veniturile și cheltuielile populației
 • Știință și dezvoltare
 • Conturi naționale
 • Comerț exterior
 • Prețurile de consum
 • Producția industrială
 • Statistici structurale
 • Statistica energetică
 • Statistici pe termen scurt în industrie, construcții și comerț
 • TIC în întreprinderi
 • Statistica inovării
 • Balanța resurselor alimentare
 • Emisii în aerul atmosferic etc.

b) La nivelul clasificărilor statisticesunt racordate:

 • Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2)
 • Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor și serviciilor) (CSPM)
 • Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS)
 • Nomenclatorul de produse și servicii industrial (PRODMOLD)
 • Clasificarea cheltuielilor pentru consumul individual (COICOP)
 • Nomenclatura combinată a mărfurilor (NCM)
 • Clasificatorul standard în comerțul internațional
 • Nomenclatorul țărilor și teritoriilor
 • Clasificatorul ocupațiilor
 • Clasificarea programelor educaționale
 • Clasificarea maladiilor etc.

c) Metodele în baza cărora este organizată activitatea statistică din țară corespund standardelor internaționale, așa cum sunt:

 • Designul eșantioanelor
 • Editarea datelor  și tratarea non-răspunsurilor
 • Inferența statistică
 • Metodele aplicate pentru asigurarea confidențialității datelor, inclusiv controlul divulgării statistice
 • Ajustarea sezonieră
 • Colectarea electronică a datelor de la entități (CAWI)
 • Realizarea interviurilor personale asistate de computer (CAPI)

 

În domeniul diseminării și managementului calității menționăm utilizarea standardelor internaționale în următoarele activități statistice:

 • Standardul Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar Internațional la care Republica Moldova s-a subscris în anul 2006. Partenerii naționali în cadrul SDDS sunt: BNS, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare
 • Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice, aprobat în 2021
 • Descrierea metadatelor de referință în conformitate cu standardul ESMS (European SDMX Metadata Structure)
 • Descrierea proceselor statistice conform standardului GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) (în proces)
 • Prezentarea informațiilor statistice către organizațiile internaționale în baza chestionarelor primite.

Remarcăm faptul că, cele 10 Principii, sub egida cărora sunt produse statisticile oficiale, au fost aprobate la nivel global anume pentru a asigura calitatea înaltă a statisticilor oficiale necesare pentru dezvoltarea durabilă la nivel național, regional și global. Rezultatele campaniei de promovare la nivel internațional a principiilor vor fi prezentate în cadrul Conferinței statisticienilor europeni (CES), al cărei membru este și Republica Moldova, care va avea loc la Geneva între 20-22 iunie 2022.

Mai multe informații despre campania de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale, vedeți aici: https://unece.org/FPOS30.

 


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER