Biroul Naţional de Statistică pune la dispoziţia publicului larg publicaţia statistică "Copii Moldovei"

Cu prilejul Zilei internaţionale a copiilor, 1 iunie, Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează publicul larg despre apariţia noii ediţii a culegerii statistice „Copiii Moldovei”, editată cu suportul financiar al reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova.

Conţinutul cuprins în publicaţie este structurat în 9 capitole care întrunesc date statistice cu referire la  aspectul demografic, ocrotirea sănătăţii, educaţia, cultura, cultura şi sportul, protecţia socială, familia şi copilul, criminalitatea juvenilă etc.

Culegerea este editată într-o formă modernă, reuneşte serii de date statistice în dinamică pe anii 1995 - 2006,  expuse  sub  formă  de  tabele,  despre numărul copiilor pe sexe şi vîrste, asigurarea medicală, repartizarea copiilor în instituţiile de învăţămînt din ţară, editarea literaturii pentru copii, deservirea cinematografică, teatre, biblioteci, acordarea alocaţiilor, instituţionalizarea copiilor, situaţia familiilor cu copii etc.

La elaborarea acestei lucrări au fost utilizate date din diverse surse de informaţie, inclusiv de la Centrul Naţional de Management în Sănătate, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Camera Naţională a Cărţii etc.

Publicaţia statistică „Copiii Moldovei” a fost editată în 3 limbi şi a apărut într-un tiraj de 300 exemplare, fiind destinată cadrelor didactice, medicilor, lucrătorilor culturali, asistenţilor sociali, persoanelor care activează în diverse structuri preocupate de această categorie de vîrstă, precum şi cercului larg de utilizatori. Culegerea este plasată pentru uz liber în sala de lectură a bibliotecii BNS.

De menţionat că, Biroul Naţional de Statistică pune la dispoziţia publicului larg, agenţilor economici şi altor categorii de utilizatori o serie de publicaţii statistice cu un conţinut sporit şi complex de date privind dezvoltarea socială şi economică a ţării noastre, anual fiind editate cca 40 culegeri statistice, iar in comun cu UNICEF Moldova au fost elaborate şi alte ediţii de publicaţii statistice în domeniul social.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER