BNS a încheiat un acord de colaborare cu ASEM

BNS a încheiat un acord de colaborare cu ASEM

Directorul general al Biroul Național de Statistică (BNS), Vitalie Valcov şi Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Grigore Belostecinic au semnat la 28 martie curent un Acord de Colaborare prin care se angajează să organizeze schimburi academice cu participarea specialiştilor în domeniu şi a profesorilor ASEM; să iniţieze şi să desfăşoare unele proiecte comune, cu caracter naţional şi internaţional; să organizeze unele conferinţe cu participarea specialiştilor BNS; să informeze şi să prezinte reciproc materiale.

Totodată, BNS va acorda studenților ASEM dreptul de a se folosi de spaţiile, fondul de carte a bibliotecii şi sursele sale electronice.

Directorul general al BNS, Vitalie Valcov, a menţionat: „Aşteptăm şi credem că, unii dintre actualii studenţi ai Academiei de Studii Economice sunt viitorii noştri colegi şi vor deveni buni statisticieni. În acest context, Biroul Naţional de Statistică, este dispus să ofere tot suportul necesar în procesul de formare a specialiştilor de înaltă calificare, importanţi nu doar pentru Sistemul Statistic National, dar pentru întreaga societate”.

În acest context, pentru „a-și crește” viitorii angajați, actuali studenți de la specialitățile corespunzătoare ale ASEM,  Biroul Național de Statistică se obligă: să asigure organizarea vizitelor de documentare şi întâlnirilor de lucru cu reprezentanţii şi specialiştii BNS  în domeniile de competenţă ale ambelor Părţi, inclusiv în vederea desfăşurării stagiilor cadrelor didactice şi a studenţilor ASEM în cadrul BNS la programele de studii „Statistică și previziune economică” ciclul I, licență și „Statistică și actuariat în economie și business”, ciclul II, Master; să participe la diverse acţiuni (conferinţe, seminare, mese rotunde) organizate de Academia de Studii Economice a Moldovei cu tematică statistică economică; să accepte anual, pe perioada valabilităţii prezentului Acord, organizarea efectuării stagiilor cadrelor didactice ale ASEM în domeniile de competenţă şi stagiilor de practică ale studenţilor în cadrul Biroului Național de Statistică.

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a salutat deschiderea BNS pentru colaborare, menționând că meseria de statistician este una foarte utilă și vitală economiei și că o implicare de pe băncile facultății a angajatorilor în pregătirea viitorilor specialiști în domeniu va aduce valoare adăugată ambelor părți.

ASEM se obligă: să informeze BNS, în prealabil, despre intenţia organizării stagiilor didactice, în domeniile de competenţă ale acestora; să informeze în scris BNS despre intenţia de a recomanda studenţi la practică de producție și licență, cu cel puţin o lună înainte, cu prezentarea listei studenţilor; să asigure controlul sistematic şi dirijarea metodică a desfăşurării practicii studenţilor; să informeze şi să ofere BNS articolele ştiinţifice publicate în ediţiile periodice şi literatura de specialitate de către cadrele didactice ale ASEM, altă literatură de specialitate în domeniul statisticii, previziunii și econometriei, inclusiv cele editate de catedra de profil „Matematică și Statistică Economică”; să informeze şi să invite reprezentanţii Biroului Național de Statistică la diverse conferinţe ştiinţifico-practice. 
                                             
Acordul de colaborare BNS – ASEM este primul de acest gen pentru BNS, iar aşteptările sunt pe cât se poate de mari.

Persoană de contact:
Diana Enache,
Şef al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media 
tel. 022 40 30 51

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER