Buletin statistic trimestrial, ediţiile 2005-2021

Stimați utilizatori ai datelor statistice!

Vă informăm că în scopul eficientizării modalității de diseminare a informației statistice, Biroul Național de Statistică a decis excluderea din planul de diseminare a Buletinului statistic trimestrial. Informația din această publicație se regăsește practic în totalitate în comunicatele de presă plasate pe site pe diverse domenii statistice și care sunt diseminate cu un termen mai restrâns față de această culegere. Totodată, Vă asigurăm că informația care se regăsea doar în această publicație a fost inclusă în banca de date "Statbank". Tel. de contact: 067 770 013

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI.

Indicatorii social-economici sunt prezentaţi pentru anii 2012-2021, ultimii doi ani fiind expuşi în secvenţă lunară şi/sau trimestrială. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.

În limbile română şi rusă

Versiuni electronice

Ediţiile 2021

Ediţiile anilor precedenţi


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER