Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9767,6 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de trimestrul IV 2020 și cu 6,5% față de trimestrul III 2021.

În anul 2021, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 9115,9 lei, fiind în creștere cu 12,4% față de anul 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul IV 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 22335,3 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 18666,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14085,2 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5723,8 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6850,4 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6903,5 lei.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 23,4%
 • activități financiare și de asigurări – cu 16,6%;
 • sănătate și asistență socială –  cu 14,8%;
 • industria extractivă și industria prelucrătoare – cu 12,6 și, respectiv, 12,5%.

Scăderi ale câștigului salarial comparativ cu trimestrul IV 2020 au fost înregistrate doar în activitatea producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 2,1%).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2021, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul IV 2020

trimestrul III 2021

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

9767,6

110,2

106,5

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

6850,4

123,4

111,8

70,1

Industrie – total

8953,8

109,4

105,0

91,7

Industria extractivă

8613,6

112,6

105,4

88,2

Industria prelucrătoare

8351,1

112,5

106,9

85,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

14085,2

97,9

95,9

144,2

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

8627,7

105,2

107,2

88,3

Construcții

8774,8

106,1

102,9

89,8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8804,6

111,8

104,7

90,1

Transport și depozitare

7827,6

112,1

99,6

80,1

Activități de cazare și alimentație publică

5723,8

111,3

100,3

58,6

Informații și comunicații

22335,3

110,0

102,9

228,7

Activități financiare și de asigurări

18666,9

116,6

111,9

191,1

Tranzacții imobiliare

7767,6

112,1

103,1

79,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

12351,0

110,3

104,9

126,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

7269,5

110,5

104,0

74,4

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

11085,8

104,0

107,1

113,5

Învățământ

7832,2

102,2

109,0

80,2

Sănătate și asistență socială

12132,9

114,8

112,0

124,2

Artă, activități de recreere și de agrement

6903,5

109,4

111,9

70,7

Alte activități de servicii

11630,8

106,2

105,9

119,1

Datele tabelului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul III 2021, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 12,0%;
 • artă, activități de recreere și de agrement și activități financiare și de asigurări  – cu câte 11,9%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 11,8 %.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 4,1%;
 • transport și depozitare – cu 0,4%.

 

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul IV 2021 câștigul salarial mediu lunar a constituit 8241,9 lei (cu 3,7% mai mult față de trimestrul IV 2020), iar în sectorul real – 10320,0 lei (cu 12,2% mai mult față de trimestrul IV 2020).

Indicele câștigului salarial real, în anul 2021 față de anul 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 106,9%. Indicele câștigului salarial real în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020 a fost de 98,7%.

 

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020 cu 1,6%. Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • informații și comunicații – cu 12,7%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 10,9%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 7,2%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 5,7%;
 • industria extractivă – cu 4,6%;
 • învățământ – cu 1,0%.

Comparativ cu trimestrul III 2021, numărul mediu al salariaților a rămas practic la același nivel (+0,1%). Cele mai semnificative creșteri ale numărul mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • învățământ – cu 2,7%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 2,3%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 1,8%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV 2021 față de trimestrul III 2021 s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 3,9%;
 • construcții – cu 3,3%;
 • informații și comunicații – cu 2,0%.

Datele graficului în format .xlsx

 

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Datele privind valoarea câștigului salarial mediu lunar pentru anul 2021, la unitățile cu 1 și mai mulți salariați, vor fi disponibile pe 24 august 2022.

Informații relevante:

2021 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER