Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 20201, 2

Conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2020”:

 • câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariata fost de 7943,0 lei, în creștere cu 9,8% (sau cu 709,3 lei) față de anul 2019;
 • câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6616,8 lei, cu 10,1% (sau cu 606,7 lei) mai mult față de anul 2019;
 • costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 9889,5 lei pentru un salariat, cu 9,7% (sau cu 874,6 lei) mai mult decât în anul 2019;
 • numărul salariaților la 31 decembrie 2020 a constituit 738,5 mii persoane, cu 0,5% (sau cu 3,6 mii persoane) mai puțin față de 31 decembrie 2019;
 • numărul mediu al salariaților a constituit 601,6 mii persoane, cu 3,8% (sau cu 23,7 mii persoane) mai puțin decât în anul 2019.

Câștigul salarial

Câștigul salarial brut (sumele brute calculate salariaților) în anul 2020 a fost compus din:

 • sume plătite cu regularitate (la fiecare perioadă de plată a salariului) – 87,3%;
 • sume plătite ocazional/neregulat (premii etc.) – 3,8%;
 • sume calculate pentru timpul nelucrat (concedii etc.) – 8,6%;
 • drepturi în natură – 0,2%.

Datele graficului în format .xlsx

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele individuale de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 16,7% din totalul câștigului salarial brut.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 17788,8 lei (de 2,2 ori mai mult decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 13619,0 lei (cu 71,5% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 13153,6 lei (cu 65,6% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 4920,2 lei (cu 38,1% mai puțin decât media pe țară);
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5022,9 lei (cu 36,8% mai puțin decât media pe țară);
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5724,4 lei (cu 27,9% mai puțin decât media pe țară).

Comparativ cu anul 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu (între 3,1% și 23,4%). Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 23,4%;
 • alte activități de servicii – cu 19,4%;
 • informații și comunicații – cu 12,7%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 4,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 1,1%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut pe activități economice, în anul 2020

Activități economice

Lei

În % față de:

2019

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

7 943,0

109,8

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 022,9

105,3

63,2

Industrie - total

7 564,2

105,8

95,2

Industria extractivă

6 922,5

107,2

87,2

Industria prelucrătoare

6 927,5

105,1

87,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

13 153,6

106,7

165,6

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 225,3

105,9

91,0

Construcții

7 608,1

106,3

95,8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

6 881,9

105,2

86,6

Transport și depozitare

6 533,1

95,6

82,2

Activități de cazare și alimentație publică

4 920,2

98,9

61,9

Informații și comunicații

17 788,8

112,7

224,0

Activități financiare și de asigurări

13 619,0

103,1

171,5

Tranzacții imobiliare

6 286,2

106,4

79,1

Activități profesionale, științifice și tehnice

9 698,1

109,2

122,1

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 147,5

108,7

77,4

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

9 985,4

109,5

125,7

Învățământ

7 016,8

110,9

88,3

Sănătate și asistență socială

8 668,6

123,4

109,1

Artă, activități de recreere și de agrement

5 724,4

110,2

72,1

Alte activități de servicii

9 601,3

119,4

120,9

Datele tabelului în format .xlsx

Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 105,8%.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar în anul 2020 a constituit 7381,6 lei, în sectorul real – 8135,7 lei (cu 10,2% mai mult decât în sectorul bugetar).
 
La unitățile cu forma de proprietate publică (de stat) salariul mediu a constituit 8021,8 lei, la unitățile cu alte forme de proprietate (private) – 7883,2 lei (cu 1,7% mai puțin decât la unitățile cu forma de proprietate publică).

În funcție de clasa demărime a unităților din sectorul real, se înregistrează discrepanțe semnificative între câștigul salarial mediu lunar în întreprinderile mari (cu peste 250 de salariați), înregistrându-se câștiguri salariale de 1,7 ori mai mari decât în întreprinderile mici (9641,2 lei față de 5782,0 lei). Astfel, se observă o relație evidentă între valoarea câștigului salarial mediu și mărimea întreprinderii, aceasta crescând odată cu clasa de mărime.

Datele graficului în format .xlsx

Câștigul salarial mediu lunarbrut al femeilor în anul 2020 a constituit 7387,2 lei, cu 13,7% (sau 1171,3 lei) mai mic decât al bărbaților (8558,5 lei)(indicator ODD 8.5.1 sdg-ro-08.png).

Bărbaților le revin câștiguri salariale superioare femeilor în majoritatea activităților economice, cele mai mari diferențe regăsindu-se în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 44,6% (8807,6 lei) mai mult;
 • informații și comunicații – cu 38,0% (8136,5 lei) mai mult;
 • sănătate și asistență socială – cu 23,3% (2486,0 lei) mai mult;
 • industrie – cu 19,8% (1652,4 lei) mai mult.

Femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților doar în activitățile:

 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 8,1% (487,4 lei) mai mult;
 • învățământ – cu 1,8% (127,5 lei) mai mult;
 • alte activități de servicii – cu 1,3% (120,2 lei) mai mult.

Diferențele salariale pe sexe în cadrul activităților economice sunt, în mare parte, consecința influenței mai multor factori printre care: ocupația, poziția ierarhică la locul de muncă și nivelul de calificare al salariaților.

Datele graficului în format .xlsx

În profil teritorial, câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2020 în toate unitățile administrativ teritoriale, cu excepția mun. Chișinău, s-a situat sub media pe țară.

Cele mai scăzute salarii s-au înregistrat în raioanele: Basarabeasca (5412,5 lei, cu 31,9% mai puțin decât media pe țară), Fălești (5666,6 lei, cu 28,7% mai puțin), Telenești (5704,0 lei, cu 28,2% mai puțin). Doar în municipiul Chișinău câștigul salarial mediu a fost mai mare decât media pe țară (9561,3 lei, cu 20,4% mai mult).

Harta 1. Câștigul salarial mediu lunar brut în profil teritorial, în anul 2020

Castigul_salarial_2020_harta.png

Datele hărții în format .xlsx

Cheltuielile cu forța de muncă (costul forței de muncă)2

Costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 9889,5 lei pentru un salariat, cu 9,7% (sau cu 874,6 lei) mai mult decât în anul 2019.
Cea mai mare pondere în structura cheltuielilor cu forța de muncă au avut-o câștigurile salariale – 80,3%, după care urmează contribuțiile sociale obligatorii ale angajatorului (pentru asigurarea socială și medicală) – 18,1% și alte cheltuieli cu forța de muncă – 1,6%.

Datele graficului în format .xlsx

Impozitele și contribuțiile obligatorii (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurare obligatorie ale salariaților și ale angajatorului) constituie 31,5% din totalul cheltuielilor cu forța de muncă.
 
Cele mai mari valori ale costului mediu lunar al forței de muncăs-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 20120,3 lei (de două ori mai mare decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 17239,9 lei (cu 74,3% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16466,1 lei (cu 66,5% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale costului mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6072,6 lei (cu 38,6% mai puțin decât media pe țară);
 • activități de cazare și alimentație publică – 6163,2 lei (cu 37,7% mai puțin decât media pe țară).

Numărul salariaților

Numărul salariaților la 31 decembrie 2020 a constituit 738,5 mii persoane, fiind în scădere cu 0,5% (sau cu 3,6 mii persoane) față de 31 decembrie 2019.

Numărul mediu al salariaților (în echivalent timp complet)a constituit 601,6 mii persoane și a scăzut față de anul 2019 cu 3,8% (sau cu 23,6 mii persoane).

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu anul 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat scăderi ale numărului mediu de salariați, cele mai semnificative scăderi (în valoare relativă) s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 33,2%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 11,3%;
 • alte activități de servicii și transport și depozitare – cu 7,0% și, respectiv, 6,7%.

Numărul mediu al salariaților a crescut comparativ cu anul 2019 doar în activitățile:

 • informații și comunicații – cu 10,2%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 0,5%;
 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – cu 0,4%.

Din numărul mediu total de salariați 74,4% erau angajați în sectorul real al economiei și, respectiv, 25,6 – în sectorul bugetar.

Repartizarea salariaților pe activități economice relevă că cei mai mulți salariați erau angajați în activitățile:

 • industrie – 17,6% din numărul mediu total de salariați;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – 16,5%;
 • învățământ – 15,5%;
 • sănătate și asistență socială – 10,0%.

Femeile predomină în rândul salariaților (316,1 mii sau 52,5% din numărul mediu de salariați). Ponderea femeilor și bărbaților diferă semnificativ pe activități economice și este influențată, în mare parte, de profilul activităților economice. Astfel, femeile se regăsesc cu preponderență în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – 81,3% din numărul mediu total de salariați din această activitate;
 • învățământ – 76,8%;
 • activități financiare și de asigurări – 69,5%;
 • activități de cazare și alimentație publică – 64,8%.

Bărbații predomină în rândul salariaților în activitățile:

 • construcții – 87,9% din totalul de salariați din această activitate;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 73,5%;
 • transport și depozitare – 71,9%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 66,8%.

Datele graficului în format .xlsx

În profilteritorial3, 47,7% (ori fiecare al doilea) din numărul mediu total de salariați au fost concentrați în municipiul Chișinău, după care urmează: regiunea de dezvoltare Nord – 20,5%, Centru – 17,6%, Sud – 9,3% și UTA Găgăuzia – 4,0%.

Femeile predomină în rândul salariaților în majoritatea raioanelor, cu excepția raioanelor: Basarabeasca (47,8% femei), Cimișlia și Anenii Noi (câte 49,9% fiecare). Cele mai mari ponderi ale femeilor se înregistrează în raioanele: Sângerei și Fălești (câte 62,3% fiecare), Nisporeni (60,0%), Telenești (59,6%).

Datele graficului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Datele includ unitățile economice, sociale și instituțiile bugetare cu 1 și mai mulți salariați.
2 Datele cu privire la Costul forței de muncă (Cheltuielile cu forța de muncă) pentru anii 2013-2019 au fost corectate la data de 23.08.2021 în Banca de dateComunicatul și Anexa la comunicat diseminate în data de 25.08.2020.
3 Repartizarea salariaților în profil teritorial s-a efectuat în funcție de localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea.
Salariații unor instituții ale organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice sunt incluși doar în totalul pe țară și nu sunt repartizați în profil teritorial.

Informații relevante:

 

sdg-ro-08.png

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2020 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER