Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2024 și în ianuarie-martie 20241,2,3,4

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au avut o valoare de 320,5 milioane dolari SUA, cu 2,1% mai puțin, în raport cu luna februarie 2024 și cu 16,7% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 exporturile de mărfuri au însumat 921,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 14,0%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2023.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-martie 2024 au constituit 715,1 milioane dolari SUA (77,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 2,8% față de perioada similară din anul 2023, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 1,9%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2024 s-au cifrat la 206,7 milioane dolari SUA (22,4% din total exporturi), sau cu 38,6% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte; încălțăminte și părți de încălțăminte; fire, cabluri și alte conductoare electrice; transformatoare electrice, convertizoare statice, bobine de reactanță și de inductanță; părți și accesorii de autovehicule; triciclete, trotinete și jucării similare; nuci comune, descojite; scaune, părți de scaune) au deținut 13,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (benzine auto; motorină; ulei de floarea soarelui; mașini automate de prelucrarea datelor; medicamente; nuci comune, descojite; articole de transport și de ambalare din materiale plastice; mașini și aparate pentru condiționarea aerului) – 8,8%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-martie 2024 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (79,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (16,8/%), transportul feroviar (1,9%), instalații fixe de transport (0,9%) și transportul aerian (0,8%).


Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-martie 2024, au totalizat 605,5 milioane dolari SUA (cu 9,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023), deținând o pondere de 65,7% în total exporturi, cu 3,5 puncte procentuale mai mult, față de ianuarie-martie 2023 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI5, în ianuarie-martie 2024, au avut o valoare de 66,2 milioane dolari SUA (cu 28,7% mai puțin, în raport cu perioada similară din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 7,2% în total exporturi, în scădere cu 1,5 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2023 (Figura 4 și Anexa 1).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (31,4% din total exporturi), Ucraina (8,3%), Germania (6,6%), Italia (6,4%), Turcia (6,1%), Cehia (5,0%), Polonia (4,2%), Federația Rusă (3,2%), Statele Unite ale Americii (3,0%), Belarus (2,5%), Bulgaria (2,4%), Egipt (2,0%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) și Spania (câte 1,4%), Grecia și Elveția (câte 1,3%), Franța (1,2%), Ungaria (1,0%) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), cărora le-au revenit 89,5% din total exporturi.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2024, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Ucraina (-55,6%), România (-17,7%), Federația Rusă (-35,4%), Cipru (-66,0), Liban (-84,4%), Spania (-37,7%), Kazahstan (-57,6%), Ungaria (-39,6%), Italia (-8,6%), Emiratele Arabe Unite (-73,3%), Belarus (-15,2%), Franța (-26,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-30,2%), Israel (-34,2%), Lituania (-17,1%), Maroc (-41,9%), Canada (-19,5%), Elveția (-5,5%), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 22,6%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în Egipt (de 11,9 ori, datorită livrărilor de ulei de floarea soarelui, porumb și grâu), Turcia (+40,6%), Statele Unite ale Americii (de 1,8 ori), Polonia (+34,6%), Bulgaria (+57,8%), Cehia (+19,5%), Portugalia (de 16,7 ori, pe seama livrărilor de ulei de floarea soarelui), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+41,7%), Indonezia (de 11,7 ori, datorită livrărilor de grâu), Iordania (de 22,1 ori, pe seama livrărilor de ulei de floarea soarelui și grâu), Malaysia (de 25,9 ori, datorită livrărilor de grâu), Arabia Saudită (+59,1%), Irak (de 2,2 ori), Libia (de 27,8 ori, pe seama livrărilor de animale vii din specia bovine), China (de 1,7 ori), Vietnam (de 3,1 ori), Croația (de 3,5 ori), Tadjikistan (de 13,7 ori), Macedonia de Nord (de 2,3 ori), Mongolia (de 4,2 ori), India (de 7,1 ori) atenuând diminuarea pe total exporturi cu 8,9%.

În structura exporturilor din ianuarie-martie 2024 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (16,7% din total exporturi); cereale și preparate pe bază de cereale (12,0%); legume și fructe (12,0%); semințe și fructe oleaginoase (8,4%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,6%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,6%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (4,1%); mobilă și părțile ei (3,7%); articole din minerale nemetalice (2,1%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (1,9%); produse medicinale și farmaceutice (1,5%); hrană destinată animalelor (1,4%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023 (Anexa 6) s-au redus exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-70,7%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-27,9%), vehicule rutiere (-65,9%), articole din minerale nemetalice (-39,4%), îmbrăcăminte și accesorii (-13,2%), cereale și preparate pa bază de cereale (-7,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-3,5%), materiale plastice sub forme primare (-92,5%), încălțăminte (-54,0%), mobilă și părțile ei (-10,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-18,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-46,5%), hrană destinată animalelor (-18,8%), tutun brut și prelucrat (-91,8%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-20,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-37,2%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-39,4%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-29,6%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-41,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-53,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-13,8%), produse chimice organice (-11,9%), materiale plastice prelucrate (-51,7%), articole prelucrate din metal (-10,1%), cauciuc prelucrat (-64,7%), carne și preparate din carne (-47,0%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 19,3%.

Totodată, s-au majorat exporturile de semințe și fructe oleaginoase (+58,7%), legume și fructe (+20,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,6 ori), produse medicinale și farmaceutice (+21,8%), energie electrică (+36,6%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+32,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+3,3%), fier și oțel (+38,4%), piele, altă piele și blană prelucrate (de 3,5 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,7 ori), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 5,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2024 au constituit 779,1 milioane dolari SUA, cu 3,6% mai mult, față de luna februarie 2024 și cu 5,1% mai puțin, comparativ cu luna martie 2023 (Figurile 7 și 8).


Descarcă datele în format .xlsx


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 importurile de mărfuri au totalizat 2154,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2023 cu 6,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-martie 2024 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (79,4% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (11,0%), transportul maritim (3,8%), transportul feroviar (2,9%), transportul aerian (2,0%), autopropulsie (0,8%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-martie 2024 s-au cifrat la 1017,4 milioane dolari SUA (cu 8,7% mai puțin, față de aceeași perioadă din anul 2023), deținând o pondere de 47,2% în total importuri, în scădere cu 1,1 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2023 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI5în ianuarie-martie 2024 au avut o valoare de 88,4 milioane dolari SUA (cu 61,9% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 4,1% în total importuri, în scădere cu 6,0 puncte procentuale, față de ianuarie-martie 2023 (Figura 10 și Anexa 2).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: Ucraina (18,1% din total importuri), România (15,0%), China (11,0%), Turcia (7,3%), Germania (7,0%), Italia (4,8%), Polonia (3,9%), Franța (2,8%), Federația Rusă (2,7%), Ungaria (2,1%), Spania și Cehia (câte 1,9%), Statele Unite ale Americii (1,5%), Bulgaria, Japonia și Austria (câte 1,1%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), Belarus, Slovacia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, India (câte 1,0%), Vietnam (0,8%), cărora le-au revenit 89,1% din total importuri.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada similară din anul 2023 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-60,7%), Grecia (-82,3%), România (-11,0%), Kazahstan (-95,1%), Turcia (-17,1%), India (-53,8%), Bulgaria (-47,9%), Azerbaidjan (-90,1%), Ungaria (-17,2%), Israel (-58,2%), Italia (-5,0%), Turkmenistan (-87,4%), Portugalia (-37,0%), Georgia (-71,5%), Franța (-4,9%), Austria (-7,9%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 15,1%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+33,4%), Emiratele Arabe Unite (de 17,6 ori), Egipt (de 3,9 ori), Polonia (+14,9%), Spania (+35,3%), China (+3,8%), Cehia (+21,3%), Germania (+4,3%), Vietnam (+45,5%), Japonia (+17,0%), Suedia (+33,2%), Coreea de Sud (+24,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+13,6%), Bangladesh (+47,1%), Irlanda (de 1,8 ori), Islanda (de 2,0 ori), Lituania (+38,7%), atenuând micșorarea pe total importuri cu 8,2%.

În structura importurilor din ianuarie-martie 2024 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (10,9% din total importuri); gaz și produse industriale obținute din gaz (10,6%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,9%); vehicule rutiere (7,3%); produse medicinale și farmaceutice (3,7%); legume și fructe (3,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,9%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,6%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,2%); articole prelucrate din metal (2,2%); uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (2,2%); îmbrăcăminte și accesorii (2,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023 (Anexa 7) au scăzut importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-40,0%), îngrășăminte minerale sau chimice (-46,9%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-9,4%), semințe și fructe oleaginoase (-27,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (-23,3%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-14,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-7,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-41,9%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-39,4%), produse chimice anorganice (-40,5%), materiale plastice sub forme primare (-23,0%), piele, altă piele și blană prelucrate (-20,7%), încălțăminte (-13,5%), cărbune, cocs și brichete (-30,8%), articole din minerale nemetalice (-4,7%), metale neferoase (-22,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-3,4%), care au influențat la micșorarea pe total importuri cu 12,0%.

Totodată, s-au majorat importurile de vehicule rutiere (+18,1%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+11,5%), carne și preparate din carne (+43,7%), produse lactate și ouă de păsări (+22,3%), legume și fructe (+10,8%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+15,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+12,0%), articole prelucrate din metal (+14,3%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+10,0%), fier și oțel (+16,7%), energie electrică (+38,3%), pește, crustacee, moluște (+23,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+16,3%), hrană destinată animalelor (+37,4%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+24,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+50,1%), mobilă și părțile ei (+22,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+9,9%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+45,9%), cauciuc prelucrat (+9,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+5,5%), atenuând diminuarea pe total importuri cu 5,6%.

Deficitul balanței comerciale în luna martie 2024 a fost de 458,6 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 33,9 milioane dolari SUA (+8,0%) mai mult, față de cel înregistrat în luna februarie 2024 și cu 22,4 milioane dolari SUA (+5,1%) mai mult, comparativ cu luna martie 2023.


Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-martie 2024 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1232,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 2,6 milioane dolari SUA (-0,2%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2023.

În ianuarie-martie 2024 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 411,9 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 22,2 milioane dolari SUA, respectiv cu 34,7 milioane dolari SUA (-7,7%) și cu 117,0 milioane dolari SUA (-84,1%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2023. (Anexa 3).


Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2024 a fost de 42,8%, în scădere cu 3,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2024 a constituit 59,5%, micșorându-se cu 0,4 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2023.

Cu țările CSI5gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2024 a marcat 74,9%, în creștere cu 34,9 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2023.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-martie 20246 mărfuri în valoare de 103,3 milioane dolari SUA, cu 51,4% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2023. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+52,1%), cărora le-au revenit 88,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă :

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Datele pentru ianuarie-martie 2024 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.

3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.

5 Datele privind comerțul internațional de mărfuri sunt elaborate în conformitate cu Nomenclatorul țărilor și teritoriilor al Uniunii Europene (Geonomenclature, ediția 2024). În corespundere cu acesta, datele privind comerțul internațional cu Ucraina nu sunt reflectate în grupa țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Respectiv, pentru comparabilitate, datele pe CSI, în toate perioadele de referință prezentate în Comunicat, nu includ Ucraina, datele pentru această țară fiind reflectate în grupa ”celelalte țări ale lumii”.

6 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2023 2024 comert comert exterior comerțul internațional export export import export import grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine reexport reexporturile

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER