Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna decembrie și în anul 2021*

Exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2021 au avut o valoare de 325,0 milioane dolari SUA, cu 10,7% mai puțin în raport cu luna noiembrie 2021 și cu 48,9% mai mult comparativ cu luna decembrie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 exporturile de mărfuri au însumat 3144,4 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 1), valoare mai mare cu 27,5% comparativ cu cea înregistrată în anul 2020 (Figura 3).

Exporturile de mărfuri autohtone în anul 2021 au constituit 2433,2 milioane dolari SUA (77,4% din total exporturi), fiind în creștere cu 28,9% față de anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 22,1%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în anul 2021 s-au cifrat la 711,2 milioane dolari SUA (22,6% din total exporturi) sau cu 22,7% mai mult comparativ cu anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 5,4%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 15,2% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apă, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) - 7,4%.

Mijloacele de transport rutier, în anul 2021 (Figura 4 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (83,7% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (9,5%), transportul feroviar (5,6%) și transportul aerian (1,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în anul 2021, au totalizat 1919,4 milioane dolari SUA (cu 17,0% mai mult comparativ cu anul 2020), deținând o pondere de 61,1% în total exporturi, în scădere cu 5,4 puncte procentuale față de anul 2020 (Figura 5 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în anul 2021, au avut o valoare de 466,2 milioane dolari SUA (cu 23,7% mai mult în raport cu anul 2020), care echivalează cu o cotă de 14,8% în total exporturi, în descreștere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul 2020 (Figura 5 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 6 și Anexa 1), care au deținut 89,7% din total exporturi au fost: România (26,5% din total exporturi), Turcia (10,0%), Federația Rusă (8,8%), Germania (7,8%), Italia (7,6%), Elveția (3,8%), Polonia (3,5%), Ucraina (3,0%), Cehia și Bulgaria (câte 2,5%), Belarus (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,1%), Spania (2,0%), Grecia (1,4%), Ungaria (1,3%), Olanda (1,1%), Franța și Statele Unite ale Americii (câte 1,0%), Liban și Serbia (câte 0,8%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2021 comparativ cu anul 2020 (Anexa 1), relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Turcia (de 1,8 ori), România (+17,9%), Federația Rusă (+27,3%), Elveția (de 1,9 ori), Spania (de 1,8 ori), Italia (+12,3%), Ucraina (+33,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (de 1,5 ori), Germania (+8,8%), Bulgaria (+33,7%), Grecia (de 1,6 ori), Ungaria (de 1,5 ori), Serbia (de 2,5 ori), Emiratele Arabe Unite (de 21,3 ori), Liban (de 2,1 ori), Belgia (de 1,7 ori), Israel (de 2,5 ori), Portugalia (de 1,8 ori), Slovacia (de 1,6 ori), Statele Unite ale Americii (+23,6%), Egipt (de 12,6 ori), Cipru (+34,2%), Bangladesh (de 10,7 ori), Franța (+9,4%), Uzbekistan (de 1,5 ori), Indonezia (+47,4%), Canada (+41,3%), Tunisia (de 7,3 ori), Libia (de 73,3 ori), Macedonia de Nord (de 2,2 ori), Belarus (+2,9%), Malaysia (de 1,6 ori), Siria (+37,7%), Azerbaidjan (+41,1%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 27,1%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Georgia (-14,5%), Iordania (-63,6%), Cehia (-1,8%), Polonia (-1,1%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 0,3%.

În structura exporturilor, din anul 2021 (Figura 7 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 90,8% din total exporturi, după cum urmează: produse alimentare și animale vii (25,8%); mașini și echipamente pentru transport (20,2%); articole manufacturate diverse (18,8%); materiale brute necomestibile (11,6%); mărfuri manufacturate (7,7%); băuturi și tutun (6,7%).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 comparativ cu anul 2020 (Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,9 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 3,2 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+10,0%), îmbrăcăminte și accesorii (+14,6%), semințe și fructe oleaginoase (+15,2%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,1 ori), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (de 1,5 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+29,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+10,3%), mobilă și părțile ei (+12,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+17,1%), articole din minerale nemetalice (+33,4%), articole prelucrate din metal (de 1,6 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,8 ori), legume și fructe (+3,8%), fier și oțel (de 8,7 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+32,0%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+25,1%), tutun brut și prelucrat (+48,0%), încălțăminte, în principal reexporturi (+11,2%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, preponderent reexporturi (+29,8%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,6 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+28,8%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+29,9%), articole de voiaj; sacoșe și similare, preponderent reexporturi (+20,6%), carne și preparate din carne (+33,2%), produse tanante și colorante (de 3,1 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,4%), petrol, produse petroliere și produse înrudite, preponderent reexporturi (+10,2%), influențând creșterea pe total exporturi cu 27,5%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse chimice organice (-25,9%), animale vii (-27,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-5,9%), hrană destinată animalelor (-4,0%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-8,5%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 0,8%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2021 au constituit 754,0 milioane dolari SUA, cu 7,5% mai mult față de luna noiembrie 2021 și cu 32,9% - comparativ cu luna decembrie 2020 (Figurile 8 și 9).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 importurile de mărfuri au însumat 7176,6 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în anul 2020 cu 32,5% (Figura 10).

Majoritatea importurilor de mărfuri, în anul 2021 (Figura 11 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (83,8% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (5,3%), transportul feroviar (4,4%), transportul maritim (3,2%), transportul aerian (2,5%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27), în anul 2021, s-au cifrat la 3149,1 milioane dolari SUA (cu 27,5% mai mult față de anul 2020), deținând o pondere de 43,9% în total importuri, în scădere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2020 (Figura 12 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI, în anul 2021, au avut o valoare de 1905,3 milioane dolari SUA (cu 44,6% mai mult decât în din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 26,5% în total importuri, în creștere cu 2,2 puncte procentuale față de anul 2020 (Figura 12 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021, în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 13 și Anexa 2) s-au regăsit: Federația Rusă (14,7% din total importuri), China (11,7%), România (11,6%), Ucraina (9,3%), Germania și Turcia (câte 7,6%) Italia (6,2%), Polonia (3,6%), Franța (2,4%), Belarus (2,0%), Ungaria (1,7%), Cehia (1,6%), Statele Unite ale Americii (1,5%), Spania și Austria (câte 1,4%), Bulgaria și Olanda (câte 1,1%), Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 0,9%), Coreea de Sud (0,8%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2021 comparativ cu anul 2020 (Anexa 2), relevă majorarea importurilor provenite din Federația Rusă (de 1,7 ori), România (+31,3%), China (+29,5%), Turcia (+40,1%), Ucraina (+26,5%), Italia (+28,2%), Germania (+20,9%), Franța (+40,6%), Polonia (+20,5%), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Austria (de 1,6 ori), Belarus (+27,7%), Spania (+28,6%), Ungaria (+21,0%), Cehia (+19,6%), Olanda (+28,7%), Grecia (de 1,7 ori), Coreea de Sud (+34,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+29,2%), Bulgaria (+23,1%), Argentina (de 4,1 ori), Japonia (+19,5%), Belgia (+25,7%), Slovacia (+28,4%), Vietnam (+16,8%), India (+17,6%), Portugalia (+31,1%), Taiwan, provincie a Chinei (+32,7%), Turkmenistan (de 4,2 ori), Uzbekistan (de 1,7 ori), Norvegia (+45,4%), Slovenia (+14,9%), Suedia (+17,5%), Thailanda (+37,0%), Letonia (+27,0%), Finlanda (+26,3%), Danemarca (+21,0%), Elveția (+8,5%), Egipt (+40,4%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 32,8%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Kazahstan (-72,8%), Serbia (-13,3%) și Azerbaidjan (-65,2%) atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,9%.

În structura importurilor, din anul 2021 (Figura 14 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 95,4% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,4%); mărfuri manufacturate (18,3%); combustibili minerali (15,0%); produse chimice (14,4%); articole manufacturate diverse (11,6%); produse alimentare și animale vii (10,7%).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 comparativ cu anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 2,2 ori), vehicule rutiere (de 1,5 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+26,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+49,7%), produse medicinale și farmaceutice (+30,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+44,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+23,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,6%), fier și oțel (+33,0%), articole prelucrate din metal (+25,1%), materiale plastice prelucrate (+28,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+44,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+23,3%), materiale plastice sub forme primare (de 1,5 ori), articole din minerale nemetalice (+18,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+27,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+43,7%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), mobilă și părțile ei (+37,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+36,8%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,7%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+11,4%), lemn și plută (+44,5%), pește, crustacee, moluște (+27,5%), produse lactate și ouă de păsări (+20,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+25,0%), cauciuc prelucrat (+25,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+21,3%), semințe și fructe oleaginoase (+38,3%), încălțăminte (+30,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+17,4%), hrană destinată animalelor (+25,9%), produse tanante și colorante (+18,8%), metale neferoase (+12,3%), piele și blană prelucrate (+14,5%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+32,6%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,5 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+5,7%), legume și fructe (+2,4%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+36,3%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+20,1%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 30,7%.

Totodată, s-au diminuat importurile de alte echipamente de transport (-89,8%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 0,9%.

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2021 a fost de 429,0 milioane dolari SUA (Figura 15), cu 91,4 milioane dolari SUA (+27,1%) mai mult față de cel înregistrat în luna noiembrie 2021 și cu 80,0 milioane dolari SUA (+22,9%) mai mult comparativ cu luna decembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în anul 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 4032,2 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 3) sau cu 1083,3 milioane dolari SUA (+36,7%) mai mult comparativ cu cel înregistrat în anul 2020.

În anul 2021, balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1229,7 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 1439,1 milioane dolari SUA, respectiv cu 399,3 milioane dolari SUA (+48,1%) și cu 498,3 milioane dolari SUA (de 1,5 ori) mai mult față de valorile înregistrate în anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 2021, a fost de 43,8%, în scădere cu 1,8 puncte procentuale comparativ cu anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 2021, a constituit 61,0%, diminuându-se cu 5,4 puncte procentuale în raport cu 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 2021, a marcat24,5%, în descreștere cu 4,1 puncte procentuale față de anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în anul 2021, mărfuri în valoare de 278,8 milioane dolari SUA, cu 37,4% mai mult în raport cu anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+40,9%), cărora le-au revenit 84,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă (8 tabele în format .xlsx):

*Note:

 • Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
 • Datele pentru luna decembrie 2021sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
 • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

 • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65
2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER