Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2016, plasată pe pagina web

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea culegerii statistice "Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova", ediţia 2016.

Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamitățile naturale și schimbarea climei.

De asemenea în culegere sînt prezentate date care caracterizează situaţia demografică şi starea sănătăţii populaţiei în ţară, unii indicatori economici etc. Un compartiment al culegerii este dedicat stării mediului în oraşe.

Datele statistice sînt prezentate pentru anii 2009-2015. Unii indicatori sînt prezentaţi pe raioane şi pe tipuri de activitate economică.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER