Monitorizarea indicatorilor Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în regiunea Comunitatea Statelor Independente, edițiile 2019-2021, elaborat de către Comitetul de statistică al CSI

Culegerea "Monitorizarea indicatorilor Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) în regiunea Comunitatea Statelor Independente (CSI)", a fost elaborată de către Comitetul de statistică al CSI în colaborare cu oficiile naționale de statistică ale statelor membre CSI. 

Sursele de informații sunt datele oficiale de pe site-urile oficiilor de statistică membre CSI, și sunt prezentate Comitetului de statistică al CSI în cadrul acordului privind schimbul de informații statistice între statele membre.

Acest document conține 17 obiective și 169 de ținte сomplexe care asigură echilibrul celor trei componente ale dezvoltării durabile - creșterea economică, incluziunea socială și sustenabilitatea mediului.

Versiuni electronice (valabile în limbele rusă și engleză).

ediția 2021

ediția 2020

ediția 2019


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER