Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2017

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 20171

Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create. Informațiile statistice privind demografia întreprinderilor sunt relevante pentru analizele economice.

În anul 2017 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 47,5 mii întreprinderi, din care  numărul întreprinderilor active2 a constituit 33,9 mii întreprinderi și reprezintă 71,3% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2017 au fost create 5,5 mii întreprinderi  și lichidate 7,5 mii întreprinderi.

Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2017 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 15 mii întreprinderi, sau 44,4% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,4 mii de întreprinderi sau 9,9% din totalul întreprinderilor active.

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe genuri de activitate în 2017

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire1 an5, %

Rata de supraviețuire 2 ani6,%

Total

33 860

71,3

16,3

22,2

41,2

36,3

Industria extractiva

90

73,8

5,6

15,6

0,0

0,0

Industria prelucrătoare

3 354

72,4

17,9

24,7

31,0

26,1

Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat

55

57,3

32,7

21,8

0,0

15,4

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

375

76,2

11,5

3,7

52,3

44,8

Construcții

2 202

70,5

13,9

10,5

30,7

34,6

Comerț cu ridicata si cu amănuntul; întreținerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

15024

72,9

14,6

33,3

43,0

36,5

Transport si depozitare

2 140

76,4

12,1

18,5

46,2

50,8

Activități de cazare si de alimentație publica

1 455

75,5

24,0

19,1

33,6

30,8

Informații si comunicații

1 526

66,9

18,9

10,5

59,7

46,4

Activități financiare si de asigurări

889

75,7

17,2

5,7

57,9

44,3

Tranzacții imobiliare

2 318

60,0

16,0

2,1

24,7

30,8

Activități profesionale, științifice si tehnice

3 349

70,3

21,5

11,0

44,3

36,4

Activități de servicii administrative si activități de servicii suport

1 083

68,2

21,0

10,2

48,5

42,6

În municipiul Chișinău în anul 2017 au fost amplasate 21,7 mii întreprinderi, sau 64,1% din total întreprinderi active. Pe parcursul 2017 în municipiul Chișinău au fost create 3,1 mii întreprinderi, sau 56,6% din total întreprinderi create.

În anul 2017 întreprinderile cu forma de proprietate privată constituiau 30,7 mii unități (90,7% din totalul întreprinderilor active).

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2017

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire1 an, %

Rata de supraviețuire 2 ani,%

Total

33 860

71,3

16,3

22,2

41,2

36,3

Proprietatea publică

664

91,5

4,1

7,8

50,0

65,2

Proprietatea privată

30 710

72,2

16,1

23,5

42,7

37,7

Proprietatea mixtă (publică şi privată) fără participare străină

74

84,1

0,0

9,5

0,0

0,0

Proprietatea străină

1 478

59,5

31,3

7,7

26,6

22,9

Proprietatea întreprinderilor mixte

934

57,8

12,0

13,9

46,7

36,0

 

Note:

1 Informația este elaborată pe cercul de întreprinderi conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 696/93 si include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, rev.2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender.
2 Întreprindere activă este întreprinderea care a  înregistrat cifra de afaceri sau a avut salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
3 Rata  întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
4 Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
5Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
6Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2016 și care sunt active în anul de referință (2017), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2016.
7Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2015 și care sunt active în anul de referință (2017), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2015.

 

Persoană de contact:

Calincu Dmitrii
şef al direcţiei infrastructură statistică
tel. 0 22 73 15 31

2018 cifre date demografia întreprinderilor indicatori întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER